Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

فیزیک از آغاز تا امروز

 

 

 

 

مقدمه:

هدف از تدوین این کتاب فراهم آوردن مجموعه ای مختصر برای علاقمندان به فیزیک بویژه دانش آموزان سال آخر دبیرستان و دانشجویان دوره کارشناسی و فارغ التحصیلانی است که خواهان بازآموزی و یادآوری مزالبی است که در طول تجصیل آموخته بودند. با آنکه تلاش شده این کتاب از غلط املایی تهی باشد، با این وجود مواردی از این نوع غلط های تایپی مشاهده می شود. لذا ذکر هرگونه اشکال یا یادآوری مطالبی که جای آنها در این کتاب الکترونیکی خالی بنظر می رسد، موجب سپاسگزاری است.

همچنین ارسال هر مطلب جدیدی پس از تصویب توسط هیئت تحریریه، به نام فرستده ی مطلب در کتاب درج خواهد شد. همچنین لازم به توضیح است که این کتاب در حال ویرایش کلی است. لذا فصل بندی آن نیز دچار تغییر گردیده است. بعنوان مثال فصل اول و دوم کتاب قدیم در هفت فصل جدید ویرایش شده و سایر فصول نیز در دست ویرایش است.

 

شاد و پیروز باشید

هیئت تحریریه نشریه الکترونیکی سی. پی. اچ.

 

ویرایش جدید:

فصل 1: فیزیک ماقبل تاریخ

فصل 2: پیدایش وچالش نظریه های فیزیکی

فصل 3: بن بست فیزیک یونانی

فصل 4: نگهداری و تکامل علوم یونانی

فصل 5: تکامل علوم یونانی در ایران

فصل 6: زمینه ی رنسانس علمی در اروپا

فصل 7: پی آمدهای اندیشه های کوپرنیک

فصل 8: گسترش نوآوری و مقاومت جزم اندیشان

فصل 9: آماده شدن زیر ساخت های مکانیک کلاسیک

فصل 10: مفاهیم بنیادی فضا و زمان

فصل 11: زمان فیزیکی

فصل 12: زمان زیست شناختی

فصل 13: زمان اسطوره ای و زمان مدرن

فصل 14: مبانی مکانیک نیوتنی

فصل 15: قوانین نیوتن

فصل 16: دستگاه مرجع و نسبیت گالیله ای

فصل 18 : آزاد اندیشی در ریاضیات

فصل 19 : هندسه های نااقلیدسی و انحنای فضا

فصل 20: نور - سابقه تاریخی

فصل 21: اصل فرما و نور شناخت جدید

فصل 22: الکتریسیته و مغناطیس

فصل 23: معادلات ماکسول و امواج الکترومغناطیس

فصل 24: آزمایش مایکلسون و آغاز بحران فیزیک کلاسیک

فصل 25: زیر بنای مکانیک کوانتوم

فصل 26: نسبیت خاص

فصل27: انقباض طول یا منقبض شدن فضا

فصل 28: جرم نسبیتی و هم ارزی جرم و انرژی

فصل 29: حرکت براونی

فصل 30: پدیده فوتوالکتریک

فصل 31: اندازه گیری بار الکتریکی و جرم الکترون

فصل 32:  پروتون، نوترون و طیف های اتمی

فصل 33: مدلهای اتمی

فصل 34: گاه شمار فیزیک

فصل 35: انرژی گرمایی مظهر انرژی ها 

فصل 36: انرژی و گرما

فصل 37: انواع انرژی

فصل 38: قانون بقای انرژی و بقای جرم-انرژی

فصل 39: مکانیک آماری

فصل 40: انرژی درونی

فصل 41: ترمودینامیک

فصل 42: دما و اندازه گیری دما

فصل 43: نظریه اختلال

فصل 44: قوانین گازها

 فصل 45:  انتالپی (آنتالپی)

فصل 46: انتروپی

فصل 47 : خواص و رابطه موجی ذرات

فصل 48: اصل مکملی یا مکملیت

 فصل 49: اسپین ذرات بنیادی

فصل 50: کنش فوتون و ماده-اثر کامپتون

فصل 51: اصل عدم قطعیت

فصل 52: مبانی فکری انقلاب ها در فیزیک

فصل 53: نسبیت عام

فصل 54: نسبیت عام و سیاه چاله ها

فصل 55: نسبیت عام و کیهان شناختی

فصل 56: مکانیک موجی

فصل 57: هسته و مدل های هسته ای

فصل 58: نظریه بیگ بنگ

فصل 59: جهان تخت، باز و بسته

فصل 60: بیگ بنگ و نظریه تورم

فصل 61: انرژی تاریک و ماده تاریک

فصل 62: پاد ذره و معمای پاد ماده

فصل 63: نوترینو و معمای مهبانگ

فصل 64: الکترودینامیک کوانتومی

فصل 65: لاگرانژین و هامیلتونین

فصل 66: تقارن و وحدت در فیزیک

فصل 67: کرومودینامیک کوانتومی یا کوانتوم الکترودینامیک رنگی

فصل 68: کوارکها و گلئونها

فصل 69: ذرات چگونه جرم کسب می کنند؟

فصل 70: مكانيسم هيگز

فصل 71: مدل استاندارد

فصل 72: آن سوى مدل استاندارد

فصل 73: تقارن CPT

فصل 74: در جست وجوى نقض نسبيت

فصل 75: كاوشگر گرانش B

فصل 76: پايان فيزيك

فصل 77: نظریه ابر ریسمانها

فصل 78: تعریف سی. پی. اچ. و ویژگیهای آن

فصل 79: نظریه سی. پی. اچ. و قانون دوم نیوتن

فصل 80: نظریه سی. پی. اچ. و نسبیت خاص

فصل 81: نظریه سی. پی. اچ. و زمان

فصل 82: تابع زمان و قضیه کار انرژی

فصل 83: معادلات الکترومغناطيس و میدان گرانشی

فصل 84: نيروي الکتريکي موثر هسته بر الکترونها

فصل 85: سرعت نور و نظریه سی. پی. اچ.

فصل 86: بار - رنگها فضا را خمیده می کنند

فصل 87: سوال و جواب مورد سي.پي.اچ

فصل 88 :  معماهای فیزیک و نظریه سی. پی. اچ. 

فصل 89:  ترمودینامیک، انتروپی و نظریه سی. پی. اچ.

فصل 90: کوانتش در نظریه سی. پی. اچ.

 

فصل 17: نقد قوانین نیوتن

 

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.