Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

 حسین جوادی

 

پژوهشگر مستقل

 

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی (1383- 1368)

 

 

 

 

Article of above picture;

در سال 1327 در تهران متولد شدم. در سال 1341 در دبیرستان با قوانین نیوتن آشنا شدم. از همان زمان سرعت نامحدود را نپذیرفتم.  به درستی قوانین نیوتن شک کردم و بینهایت های آن را نپذیرفتم، نه سرعت بینهایت را پذیرفتم و نه نتیجه ی قانون گرانش را که به تمرکز نامحدود جرم در فضایی محدود می انجامید. زمان نیوتنی را نیز مبهم یافتم. 
چون در سال 1344 با نسبیت انیشتین آشنا شدم و پاسخ برخی از ابهامات خویش را در آن دیدم. اما بازهم با ابهامات جدیدی روبرو شدم. سرعت بینهایت به نامتناهی بودن جرم می انجامید که خود شکی دیگر بر می انگیخت. اصل ثابت بودن سرعت نور خود مقوله ای دیگر بود که چرا باید چنین باشد؟ و تغییر آهنگ زمان از دستگاهی به دستگاهی دیگر و از یک میدان گرانشی به میدانی دیگر با چه دلیل فیزیکی توجیه پذیر است؟ و اصولاً کند شدن آهنگ زمان تا به کجا می انجامد؟ آیا پدیده ای در طبیعت هست که زمان بر آن بی اثر باشد؟ آنچه که بیشتر بر ابهامات می افزود نوع نگرش نسبیت به فیزیک بود، چرا که نسبیت بر خواص هندسی و توپلوژیک فضای متاثر از ماده بنیان گرفته بود. آیا می توان بی توجه به خواص هندسی فضا به شناخت ماهیت فیزیکی پدیده ها نائل شد؟
در سال 1350 در رشته علوم ریاضی در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران سابق) به تحصیل پرداختم. در سال 1351 آشنایی با فیزیک مدرن بر حجم ابهامات و تعداد سئوالات افزود. چرا که مکانیک کوانتوم برای اجرام بزرگ و نسبیت در سرعت های پائین به نتایج مکانیک نیوتنی می رسند. سئوال اساسی این بود که آیا قانونی در طبیعت وجود دارد که بتواند هر سه نظریه را شامل شود و در حالتهای خاص هر سه مکانیک نیوتنی، نسبیتی و کوانتومی را نتیجه دهد؟ بالاتر از همه چگونه می توان ماهیت فیزیکی انرژی و بویژه انرژی  الکترومغناطیسی (فوتون ها و در حالت خاص ذرات نورانی) را شناخت؟ سرانجام به این نتیجه رسیدم که شناخت ساختمان فوتون و تعریف آن جوابگوی بسیاری از سئوالات و ابهامت است. از سال 1354 پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس بصورت مستقل به مطالعه و تحقیق پرداختم.
این کوشش در سال 1366 به نتیجه رسید و در آذر ماه 1366 ساختمان فوتون را تعریف کردم. حاصل بیست و پنج سال تلاش، تعریف یک ذره بنیادی که سی. پی. اچ. نامیده می شود و یک اصل بسیار ساده به نام اصل سی. پی. اچ. شد. از آن زمان برای تکمیل و ترویج نظریه سی. پی. اچ. می کوشم. مهمترین نکات در مورد نظریه سی. پی. اچ. آن است که:
   * نظریه سی. پی. اچ. هر سه نظریه ای مکانیک کلاسیک، مکانیک کوانتومی و نسبیت را پوشش می دهد.

* بسیاری از پدیدهای فیزیکی که نظرات قدیمی قادر به توضیح انها نیستند، در نظریه سی. پی. اچ. بسادگی قابل توضیح دادن است.

* منشاء زمان و شرایط پیدایش جهان قابل مشاهده (بینگ بنگ) توضیح داده می شود.

* در فیزیک تا به حال همواره از تاثیر نیرو بر اجسام صحبت می شود. نظریه سی. پی. اچ. اولین نظریه ای است که از تاثیر اجسام بر نیرو سخن می گوید.
نظریه سی. پی. اچ. فیزیک را از حالت یک دانش پیچیده و خشک، به صورت یک دانش ساده و شهودی در آورده است. مهمترین نتیجه این نظریه، قابل تبدیل بودن نیرو و انرژی بیکدیگر است. از هنگام ارائه نظریه سی. پی. اچ. تا کنون بصورت مستقل به تحقیق بیشتر و تکمیل این نظریه مشغول هستم.

 

Papers written by Hossein Javadi (Independent Researcher)

New Discoveries and the Necessity of Reconsidering the Perspectives on Newton's Second Law

Definition of Singularity due to Newton's Second Law Counteracting Gravity

Interactions between real and virtual spacetimes

Sub quantum space and interactions properties from photon structure to fermions and bosons

Reviewing Friedmann Equation and Inflation Theory by Sub Quantum Energy

Reconsidering relativistic Newton's second law and its results

Graviton and Newton's second law

Graviton and virtual photons

Graviton and cosmology equations, before the Big Bang

Graviton: physical time and thermodynamics

Graviton: Virtual photon and Quantum Chromodynamics

Modern physics; problems and solutions

Unified Force, Energy and Mass

Physics: Being and Time

Physics: Being and Time Persian

Beyond the Modern Physics and Cosmological Equations

On the constancy of the speed of light: a nature law or a natural accident!?

Quantum Gravity Chromo Dynamics (QGCD)

CERN Experiment and Violation of Newton's Second Law English

CERN Experiment and Violation of the Newton's Second Law Persian

A New Definition of Graviton

Zero Point Energy and the Dirac Equation

Zero Point Energy and the Dirac Equation Persian

 

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.