English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

مهرانه ی هشتاد و پنج

 

 

 


ب
ه نام آغاز بخش جهان

دوستان گرامی، مهرتان بیش و امیدتان افزون باد

 

 

 

 

تقدیم به پویندگان راه علم و ادب و هنر

هر آغازی با ترنم شادی بخش امید، همراه است. اما آغاز مجدد کسب دانش شکوه زندگی بهمراه دارد و نوید بخش آینده ای درخشان است. خوش آن اندیشه ی نوشکوفته ای که گامها را بسوی دبیرستان و دانشگاه می راند و صفای فردای بهتر را بر قلب جاری می سازد.

امید است با این گامهای پرتوان، چنان تابناک بیندیشید که در سرنوشت جامعه ی محترم بشریت سهیم باشید و توشه ای ارزشمند به پویندگان راه علم و ادب و هنر ارزانی دارید.

در تابستان گذشته، تلاش دست اندرکاران نشریه ی الکترونیکی سی. پی. اچ. بر آن بود که مهرانه ای هرچند ناقابل تقدیم شما عزیزان کنند. ویرایش جدید کتاب الکترونیکی فیزیک از آغاز تا امروز، هرچند نا تمام است، اما هدیه ی مهرانه ای است که امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. فصول بعدی این کتاب در دست تهیه است که بمرور تقدیم خواهد شد.

ذکر یک نکته لازم است که پس از اتمام فصول اصلی کتاب فیزیک از آغاز تا امروز، هر روز بازنگری می شود تا نواقص آن بر طرف و مطالب جدید بر آن افزوده شود. اما نقطه نظرات شما عزیزان و بیان نارسایی های آن بهترین راهنمای ما در امر خواهد بود.

سالی پر بهره و روزگاری خوش برایتان آرزومندم.

 شاد و پیروز باشید

نشریه الکترونیکی سی. پی. اچ.

فصل 1: فیزیک ماقبل تاریخ

فصل 2: پیدایش وچالش نظریه های فیزیکی

فصل 3: بن بست فیزیک یونانی

فصل 4: نگهداری و تکامل علوم یونانی

فصل 5: تکامل علوم یونانی در ایران

فصل 6: زمینه ی رنسانس علمی در اروپا

فصل 7: پی آمدهای اندیشه های کوپرنیک

فصل 8: گسترش نوآوری و مقاومت جزم اندیشان

فصل 9: آماده شدن زیر ساخت های مکانیک کلاسیک

فصل 10: مفاهیم بنیادی فضا و زمان

فصل 11: زمان فیزیکی

فصل 12: زمان زیست شناختی

فصل 13: زمان اسطوره ای و زمان مدرن

فصل 14: مبانی مکانیک نیوتنی

فصل 15: قوانین نیوتن

فصل 16: دستگاه مرجع و نسبیت گالیله ای

فصل 17: نقد قوانین نیوتن

فصل 18 : آزاد اندیشی در ریاضیات

فصل 19 : هندسه های نااقلیدسی و انحنای فضا

فصل 20: نور - سابقه تاریخی

فصل 21: اصل فرما و نور شناخت جدید

فصل 22: الکتریسیته و مغناطیس

فصل 23: معادلات ماکسول و امواج الکترومغناطیس

فصل 24: آزمایش مایکلسون و آغاز بحران فیزیک کلاسیک

فصل 25: زیر بنای مکانیک کوانتوم

فصل 26: نسبیت خاص

فصل27: انقباض طول یا منقبض شدن فضا

فصل 28: جرم نسبیتی و هم ارزی جرم و انرژی

فصل 29: حرکت براونی

فصل 30: پدیده فوتوالکتریک

فصل 31: اندازه گیری بار الکتریکی و جرم الکترون

فصل 32:  پروتون، نوترون و طیف های اتمی

فصل 33: مدلهای اتمی

فصل 34: گاه شمار فیزیک

فصل 35: انرژی گرمایی مظهر انرژی ها 

فصل 36: انرژی و گرما

فصل 37: انواع انرژی

فصل 38: قانون بقای انرژی و بقای جرم-انرژی

فصل 39: مکانیک آماری

فصل 40: انرژی درونی

فصل 41: ترمودینامیک

فصل 42: دما و اندازه گیری دما

فصل 43: نظریه اختلال

فصل 44: قوانین گازها

 فصل 45:  انتالپی (آنتالپی)

فصل 46: انتروپی

فصل 47 : خواص و رابطه موجی ذرات

فصل 48: اصل مکملی یا مکملیت

 فصل 49: اسپین ذرات بنیادی

فصل 50: کنش فوتون و ماده-اثر کامپتون

فصل 51: اصل عدم قطعیت

فصل 52: مبانی فکری انقلاب ها در فیزیک

فصل 53: نسبیت عام

فصل 54: نسبیت عام و سیاه چاله ها

فصل 55: نسبیت عام و کیهان شناختی

فصل 56: مکانیک موجی

فصل 57: هسته و مدل های هسته ای

فصل 58: نظریه بیگ بنگ

فصل 59: جهان تخت، باز و بسته

فصل 60: بیگ بنگ و نظریه تورم

فصل 61: انرژی تاریک و ماده تاریک

فصل 62: پاد ذره و معمای پاد ماده

فصل 63: نوترینو و معمای مهبانگ

فصل 64: الکترودینامیک کوانتومی

فصل 65: لاگرانژین و هامیلتونین

فصل 66: تقارن و وحدت در فیزیک

فصل 67: کرومودینامیک کوانتومی یا کوانتوم الکترودینامیک رنگی

فصل 68: کوارکها و گلئونها

فصل 69: ذرات چگونه جرم کسب می کنند؟

فصل 70: مكانيسم هيگز

فصل 71: مدل استاندارد

فصل 72: آن سوى مدل استاندارد

فصل 73: تقارن CPT

فصل 74: در جست وجوى نقض نسبيت

فصل 75: كاوشگر گرانش B

فصل 76: پايان فيزيك

فصل 77: نظریه ابر ریسمانها

فصل 78: تعریف سی. پی. اچ. و ویژگیهای آن

فصل 79: نظریه سی. پی. اچ. و قانون دوم نیوتن

فصل 80: نظریه سی. پی. اچ. و نسبیت خاص

فصل 81: نظریه سی. پی. اچ. و زمان

فصل 82: تابع زمان و قضیه کار انرژی

فصل 83: معادلات الکترومغناطيس و میدان گرانشی

فصل 84: نيروي الکتريکي موثر هسته بر الکترونها

فصل 85: سرعت نور و نظریه سی. پی. اچ.

فصل 86: بار - رنگها فضا را خمیده می کنند

فصل 87: سوال و جواب مورد سي.پي.اچ

فصل 88 :  معماهای فیزیک و نظریه سی. پی. اچ. 

فصل 89:  ترمودینامیک، انتروپی و نظریه سی. پی. اچ.

فصل 90: کوانتش در نظریه سی. پی. اچ.

 

CPH and Time

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013