Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

بی نهایت - بخش سوم

 

 

 

 

تاریخ علم فیزیک تصریح می کند که هر گاه یک بی نهایت در مدلها و فرمولهای نظری پدید می آید، به معنای آن است که یک پدیده جدید حاصل خواهد شد که اساسا با آنچه همین فرمولها تعریف می کنند، متفاوت است.

 

 

برای مثال در فرمولهای آئرودینامیک، هنگامیکه سرعت یک جسم در هوا به سرعت صوت نزدیک می شد، یک بی نهایت پدید می آمد ، یعنی مقاومت هوا نسبت به حرکت این جسم. این بدان معنا بود که حرکت مافوق صوت غیر ممکن است. همزمان هواپیماهایی ساخته شد که با سرعت مافوق صوت پرواز می کردند! مشخص بود که تئوری و فرمولهای مربوطه با فرضهای اشتباهی طراحی شده اند. نکته اینجاست که در سرعتهای نزدیک به صوت در مقابل جسم، یک موج ضربه پدید آمده و جهشی در چگالی و فشار محیط در جلوی موج رخ می دهد. بنابراین در علم آئرودینامیک حالت ناپیوستگی محیط مد نظر قرار گرفت و فرمولها تصحیح شد و بی نهایت محو گردید. اکنون این معادلات، مقادیر درست و محدودی را برای مقاومت در مقابل حرکت مافوق صوت ارائه می دهند. فرض پیوستگی محیط به یک بی نهایت اشتباه ختم شد. جالب است بدانید که فرض پیوستگی انرژی نیز به بی نهایتی غلط می رسید که فاجعه فرابنفش را موجب می شد. ظاهرا در جهان پیوستگی وجود ندارد و کوانتوم بر این اساس بنا شده است.

در حالت معمول یک کمیت فیزیکی بی نهایت ، بی معناست. اگر در معادله ای یک کمیت فیزیکی محدود مانند X کمیت فیزیکی دیگری مانند Y را به بی نهایت برساند، بدین معنی است که رسیدن به حد X امکان پذیر نیست. مثلا در معادلات نسبیت خاص ، یک جسم دارای جرم سکون نمی تواند به سرعت نور برسد، زیرا جرم آن به سمت بی نهایت میل می کند ( اینکه فوتونها با سرعت نور پیش می روند به خاطر این است که جرم سکون آنها صفر است). اما اگر تجربه نشان داد که رسیدن به X امکان پذیر است، آنگاه باید معادله مربوطه یا تصحیح شود یا از اساس کنار گذاشته شود. اگر زمانی تجربه نشان دهد که ذرات می توانند به سرعت نور برسند ، معادلات نسبیت در خطر نابودی یا اصلاح قرار می گیرند. البته این نوع اصلاحات می تواند باب یک تئوری جدید و عمیق را بگشاید.

یک نمونه تاریخی از پدید آمدن بی نهایت در فیزیک، مربوط است به فاجعه فرا بنفش که انتشار نور توسط یک جسم داغ را تفسیر می کند. نظریه کلاسیک پیش بینی می کرد که چگالی امواج نوری منتشر شده از یک جسم داغ، در یک دمای محدود و قابل دسترس به سمت بی نهایت میل می کند! نتیجه ای که بدون آزمایش غلط بودن آن محرز است! در فیزیک کلاسیک، انرژی پیوسته بود و هر مقداری می توانست داشته باشد. یک بار دیگر فرض پیوستگی، فیزیک را با بی نهایت روبرو کرد. ماکس پلانگ، فیزیکدان مشهور آلمانی، مشکل را در همین جا یافت و با فرض گسسته و کوانتومی بودن انرژی، مسئله را حل کرد تا پایه گذار یکی از انقلابی ترین نظریه های فیزیک شود : فیزیک کوانتومی!

ادامه دارد ...

نویسنده : احمد مصدر بیگ بنگ

اطلاعات بیشتر در: Universe, Infinity , youtube

 

نقل از بیگ بنگ

 

بی نهایت - بخش دوم

بی نهایت - بخش اول

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.