Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

مرز بين تخيل و واقعيت

 

 

 

فروش کتاب الکترونیکی - فیزیک از آغاز تا امروز

 

سفر در زمان از بعد پنجم

هانريش پاس مقاله اي تحت عنواننوسان نوترينو و راه ميان بر در ابعاد اضافي منتشر کرده است که براي فيزيک دانان نظري، پرده برداري از يک حقيقت شگفت انگيز محسوب مي شود. براساس اين مقاله، ساخت ماشين زمان، بسيار راحت تر و در دسترس تر از آن است که تاکنون تصور مي شد. تا پيش از اين تصور مي شد که تنها راه سفر در زمان، سياه چاله هاي چرخان يا کرم چاله هاي عجيب و غريب باشند، اما براساس نظر پاس و همکارانش در دانشگاه هاوايي، سفر در زمان، همواره و در همه جا امکان پذير است. برخلاف اغلب برداشت هاي قبلي، درستی اين انديشه را مي توان همين جا بر روي زمين هم به معرض آزمون گذاشت. بيل لوئيز از آزمايشگاه ملي لس آلاموس در نيومکزيکو و يکي از مسئولان ارشد آزمايش معروف باريکه نوترينوي ميني بون در آزمايشگاه فرمي، دراين باره مي گويد:"به نظر من انديشه اي که پاس ارائه کرده، فکري بسيار شگفت انگيز و فوق العاده است. اما اکنون مسئله مهم، نشان دادن صحت اين نظريه است".

البته فيزيک داناني نظير لوئيز حق دارند که کمي محتاط باشند. هرچند هيچ يک از قوانين طبيعت امکان سفر در زمان را عملا رد نمي کند، اما فيزيک دانان از ديرباز با اين مسئله ميانه چندان خوشي نداشته اند، چرا که سفر در زمان مي تواند فرض پذيرفته شده تقدم علت بر معلول را زير سئوال ببرد. از طرفي نقض قانون موجبيت مي تواند اوضاع جهان را به هم بريزد. به عنوان مثال شما مي توانيد به گذشته سفر کرده و از تولد خودتان جلوگيري کنيد.

وجود چنين تناقض نماهايي منجر به ارائه حدسي از سوي استفن هاوکينگ شد که اصطلاحاً حدس حفاظت از تاريخ ناميده مي شود. براساس اين حدس، بايد اصولي در فيزيک(که هنوز کشف نشده اند) وجود داشته باشند که از امکان وقوع سفر در زمان جلوگيري کنند. تا همين 4 سال پيش هيچ کس نتوانسته بود جزئيات چنين اصولي را ترسيم کند تا اينکه در سال ۲۰۰۳ گروهي از محققاني که بر روي نظريه ريسمان ها کار مي کردند، مدعي شدند که براساس اين نظريه، ساز و کارهايي وجود دارد که مي تواند از سفر در زمان جلوگيري کند. تا به اين جا ظاهرا همه چيز درست بود. اما فيزيک دانان در قانع نشدن به يک جواب، شهره خاص و عام هستند که موجب شد پاس و دو نفر از همکارانش به نام هاي سنديپ پاکواسا از دانشگاه هاوايي و توماس ويلر از دانشگاه وندربيلت در تنسي، شروع به تجزيه و تحليل مجدد نظريه ريسمان ها کردند. اين نظريه، اجزاي بنيادين جهان را نه به صورت ذرات نقطه اي، بلکه به شکل ريسمان هاي مرتعش انرژي مي داند. در اين نظريه، ارتعاش سريع تر اين ريسمان ها، معادل جرم بيشتر ذرات است. اين ريسمان هاي مرتعش مي توانند نحوه ی هزاران نوع برهمکنش بين تمام ذرات بنيادي نظير کوارک ها و الکترون ها را توضيح دهند. اما نکته اي اساسي در مورد اين نظريه وجود دارد: اين نظريه تنها زماني جواب مي دهد که اين ريسمان هاي انرژي، به جاي چهار بُعد معمول، در يک فضا- زمان ۱۰ بعدي در حال ارتعاش می باشند. در واقع براساس نظريه ريسمان ها، اين ابعاد اضافي يا فوق العاده کوچک هستند، به طوري که تاکنون متوجه حضور آنها نشده ايم و يا بسيار بزرگ و به گونه اي خميده هستند که باز هم تا به حال از ديد ما پنهان مانده اند. بنابر نظريه ريسمان ها، جهان ما در واقع پوسته اي چهار بُعدي است که در يک فضا- زمان ۱۰ بعدي شناور است. از آنجايي که تمامي ذرات و نيروهاي جهان ما مقيد به پوسته چهار بُعدي اين جهان هستند و امکان خروج از آن را ندارند، بنابراين ما نيز تاکنون از وجود ابعاد بالاتر هيچ اطلاعي نداشتيم. پاس در اين باره مي گويد:"اگر واقعا چنين باشد، پس امکان ميان بر زدن از ميان اين ابعاد بالاتر نيز وجود خواهد داشت و همين مسيرهاي ميان بر است که سفر در زمان را ممکن مي سازد". تجسم چنين ميان برهايي کار چندان دشواري نيست. فرض کنيد که پوسته چهار بعدي جهان ما که در بعد بالاتر(بعد پنجم) جاي گرفته، همانند کاغذي باشد که از وسط تاشده و دو انتهاي آن بر روي همديگر قرار گرفته است. در اين صورت مي توان از نقطه اي واقع بر پوسته جهان، آن را ترک کرده، وارد بعد بالاتر شد و پس از پيمودن مسيري کوتاه، در بعد پنجم دوباره و در نقطه اي ديگر در مقابل آن به جهان بازگشت. جالب اين جاست که اگر اين صفحه خم شده(يعني جهان ما) صفحه اي بسيار بزرگ باشد، در اين صورت براي پيمودن همين مسير از روي خود صفحه(يعني از درون جهان) مي بايست فاصله اي بسيار طولاني را طي مي کرديم، اما با خروج از پوسته جهان و عبور از ميان ابعاد بالاتر، عملاً ميان بر خواهيم زد. اما مسئله اي در ارتباط با تصويري که ارائه شد وجود دارد. اگرچه اساسا مي توان جهاني را تصور کرد که بتوان از يک سوي آن به سوي ديگر ميان بر زد، اما مسئله آن است که جهان ما نمي تواند مشابه چنين جهاني باشد.

 

چاپ دوم، به انضمام فناوری نانو

 

کتابی برای همه ی نسل ها و همه ی کتابخانه ها

لینک مستقیم خرید کتاب

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.