Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

انرژي تاريک و ماده تاريک

 

 

 

فروش کتاب الکترونیکی - فیزیک از آغاز تا امروز

 

انرژي تاريک

حدود 200 ميليارد کهکشان که هر کدام از آنها داراي تقريباً 200 ميليارد ستاره است، به وسيله تلسکوپ ها قابل تشخيص است. ولي اين تعداد کهکشان فقط کمي بيش از 4 درصد از ماده جهان  را تشکيل مي دهد. حدود 95 درصد از جهان، از ماده ديگري ساخته شده است که عنوان تاريک دارند(ماده تاريک و انرژي تاريک). هيچ کس نمي داند که ماهيت اين ماده ناشناخته چيست، اما مقدار اين نوع ماده از تمام اتم هاي موجود در تمام ستارگان موجود در کل کهکشان هاي قابل شناسايي گستره ي فضا، بسيار بيشتر است. به نظر مي رسد يک نيروي عجيب، اجزاي جهان را با سرعت فزاينده اي از يکديگر دور مي کند، در حالي که نيروي گرانش با اين نيرو مقابله کرده و از سرعت اين گسترش مي کاهد. اين اکتشاف ها به وسيله رصدخانه مداري که کاوشگر ناهمسانگرد ريز موج ويلکينسون ناميده مي شود، انجام شده است. اين کاوشگر افت و خيزهاي ناچيز موجود در پرتوهاي ريز موج تابش زمينه کيهاني را اندازه مي گيرد که در اثر پژواک هاي ميراي انفجار بزرگ به وجود آمده است. اين يافته ها به مشاجرات فراواني که در مورد جهان، عمر جهان، سرعت انبساط آن و ترکيب آن جريان داشت، پايان داد. با استفاده از نتايج این دو تحقيق، اخترشناسان امروز بر اين باورند که سن جهان 13/7 ميليارد سال با تقريب چند صد هزار سال است. براساس اطلاعات موجود، جهان با سرعت 71 کيلومتر در ثانيه در مگا بارسک در حال انبساط است.

 

نيروي ضدگرانشي باعث انبساط جهان مي شود

به نظر مي رسد که نيرويي در فضا نهفته است و همانند نوعي نيروي ضدگرانشي عمل مي کند. اين نيرو باعث مي شود که به جاي آن که جهان متراکم شود و اجزاي آن به يکديگر نزديک شود، انبساط يابد. از حدود بيست سال پيش حدس مي زنند که در جهان ماده تاريک وجود دارد، چرا که در آن زمان دريافتند که جهان به گونه اي عمل مي کند که انگار بسيار سنگين تر از چيزي است که واقعاً به نظر مي رسد. دانشمندان براي توجيه پديده مشاهده شده، همه احتمالات ممکن را در نظر گرفتند. از جمله وجود سياه چاله ها، کوتوله هاي قهوه اي و ذرات غيرقابل شناسايي که از نظر ماهيت با انواع معمولي اتم ها تفاوت دارند؛ اما هيچ کدام از آنها نتوانست جرم بسيار زياد مشاهده شده را توجيه کند. اما داستان انرژي تاريک از سال 1998 آغاز شد.

در آن زمان دانشمندان دريافتند که بسياري از کهکشان هاي دور دست با سرعتي بسيار بيشتر از آن چه که محاسبات موجود پيش بيني کرده اند، از يکديگر دور مي شوند. تحقيقات انجام شده روي انواع ويژه اي از ابرنواخترها انجام شد، بيانگر آن بود که محاسبات انجام شده اشتباهي نداشت، به عبارت ديگر محاسبات دقيق نشان دهنده آن بود که نه تنها از سرعت انبساط جهان کاسته نمي شود، بلکه اين سرعت لحظه به لحظه در حال افزايش است. به نظر مي رسد کشف بعضي از انواع نيروهاي غيرمنتظره و غيرقابل شناسايي که باعث مي شوند کهکشان هاي موجود در فضا به طور مرتب از يکديگر فاصله گرفته و از هم دور شوند، مويد مشاهدات هالدين دانشمند انگليسي است که سال ها پيش صورت گرفته است. وي مي گويد: جهان عجيب تر از چيزي است که فکر مي کنيم، جهان حتي عجيب تر از چيزي است که بتوان فکرش را کرد.

 

ماهيت فضا، زمان، انرژي و ماده چيست؟

يک بار ديگر پرسش هاي اساسي بسياري در مورد ماهيت جهان مطرح شده است: ماهيت فضا - زمان، انرژي و ماده چيست؟ اکنون يک بار ديگر زمان آن فرا رسيده است که نظريه پردازان تفسيري بر اين مشاهدات ارائه دهند و در مرحله بعد آزمايشاتي را طراحي کنند که مويد نظريه هاي آنان باشد. بنابراين دانشمندان يکبار ديگر توجه خود را معطوف به همان پديده اي کردند که براي اولين بار شاهدي بر انفجار بزرگ محسوب مي شد، يعني تابش زمينه کيهاني. اين تابش ها، اولين پرتوها، پس از تولد جهان محسوب مي شوند. دانشمندان درصددند با انجام آزمايش هاي متعددي در چند رشته مختلف از جمله آزمايش هاي صورت گرفته در قطب جنوب و با استفاده از بالن هايي در ارتفاع هاي بسيار بالا، تصوير دقيق تري از کيهان به دست آورند. به نظر مي رسد جهان بايد شامل چيز ديگري به غير از اين اتم هاي معمولي باشد و به همين دليل نام ماده تاريک براي آنان انتخاب شد.

ماده تاريک ممکن است از چيزهاي معمولي مثل جنس سيارات تشکيل شده باشد، ولي سياراتي مثل زمين به اندازه کافي جرم ندارند. پس ممکن است سيارات چگال تر تشکيل دهنده ماده تاريک باشند. اما اين نظريه چند مشکل دارد، اول اين که ما فرض کرده ايم سيارات فقط در اطراف ستارگان شکل گرفته اند، به ميزان بسيار کمي جرم آن ها را بالا مي برند و براي تشکيل دادن این مقدار جرم جهان کافي نيست.

دومين و مهم ترين مشکل از ترکيبات هسته اي انفجار بزرگ ناشي مي شود که آنرا نظريه ترکيبات هسته اي انفجار بزرگ می نامند. در لحظه تولد عالم، وقتي انفجار بزرگ رخ داد، عالم از ماده اي بسيار گرم متشکل از انواع ذرات بود. در حالي که جهان بزرگ و بزرگ تر مي شد و  سردتر مي شد، ذرات ماده معمولی مثل الکترون، نوترون و پروتون ها نيز سرد مي شدند و اتم هاي مواد موجود در عالم را تشکيل مي دادند. غالب اين اتم ها مربوط به هليوم و هيدروژن هستند.  نظريه ترکيبات هسته اي انفجار بزرگ، يک نظريه موفق است که نه تنها هيدروژن و هليوم را به عنوان بيشترين عناصر جهان معرفي مي کند، بلکه نسبت آنها را نيز به درستي بيان مي کند.

 

چاپ دوم، به انضمام فناوری نانو


 

کتابی برای همه ی نسل ها و همه ی کتابخانه ها

لینک مستقیم خرید کتاب

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.