Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

مباني انقلاب ها در فيزيک و مکانيک موجي

 

 

 

فروش کتاب الکترونیکی - فیزیک از آغاز تا امروز

 

 

مقدمه:

از زماني که يونانيان تلاش کردند رفتارهاي اجسام را به صورتي قانونمند توضيح دهند، تا هنگامي که گاليله، دکارت، کپلر و... زير ساخت مکانيک کلاسيک را پي ريزي کردند، قريب به دو هزار سال طول کشيد. در اين مدت پديده هاي فيزيکي در مقابل چشمان انسان روي مي داد و انسان نمي توانست اين رويدادها را به صورت رياضي بيان کند. اما هنگامي که مکانيک کوانتوم پا به عرصه ي وجود نهاد، پديده هاي کوانتومي قابل مشاهده نبودند. به همين دليل مدل هاي رياضي ارائه شدند تا آثار پديده هاي نهان فيزيکي را توجيه کنند. لذا مکانيک کوانتوم همانقدر شهودي است که هندسه های نااقليدسي، مأنوس است.

 

22- 1 مباني فکري انقلاب ها در فيزيک 

نظريه هاي بزرگ علمي مانند انقلاب هاي اجتماعي زندگي انسان را دگرگون مي سازد. به همين دليل نمي توان نظريه انقلاب هاي علمي کوهن را بي اساس دانست. اگر از نقطه نظر انقلابي به تحولات بزرگ علمي بنگريم، در روند پيشرفت علم، هنگامي که ابهامات و نارسايي هاي نظريه هاي قبلي آشکار مي گردد، به تدريج انديشه ها را بخود معطوف مي کند، سرانحام افکار بسياري از صاحب نظران درگير آن مي شود و اظهار نظرهاي جديد مباني يک انقلاب را شکل مي دهد. پوپر مي گويد:"راه درس گرفتن از تجربه، انجام مشاهدات مکرر نيست. سهم تکرار مشاهدات در قياس با سهم انديشه هيچ است. بيشتر آنچه که مي آموزيم با کمک مغز است. چشم و گوش نيز اهميت دارند، ولي اهميت شان بيشتر در انديشه هاي غلطي است که مغز يا عقل پيش مي نهند".

بر همين اساس، پوپر با استقراءگرايان مخالفت ورزيد و استقراء را اسطوره‌اي بي بنياد معرفي کرد. پوپر با بيان اين مطلب که نظريات همواره مقدم بر مشاهدات هستند، طرح نويني را در عرصه ي روش شناسي علوم تجربي بنيان نهاد. طبق نظر وي روش صحيح علمي عبارت است از آنکه يک نظريه به نحو مستمر در معرض ابطال قرار داده شود. بنابراين يک نظريه براي اين که قابل قبول باشد، بايد بتواند از بوته آزمون هايي که براي ابطال آن طراحي شده‌اند، سر بلند بيرون بيايد. پوپر مصرانه ندا سر مي داد: "بگذاريد نظريه ها بجاي انسان ها بميرند".

پوپر با ارائه نظريه ابطال پذيري تلاش کرد مرز بين نظريه هاي علمي و غير علمي را مشخص کند. وي چنين بيان مي کند:"علمي بودن هر دستگاه، در گرو اثبات پذيري به تمام معناي آن نيست، بلکه منوط به اين است که ساختمان منطقي اش چنان باشد که رد آن به کمک آزمون هاي تجربي ميسر باشد". به عبارت ديگر از ديدگاه پوپر نظريه هاي علمي اثبات پذير نيستند، بلکه ابطال پذيرند.

 

چاپ دوم، به انضمام فناوری نانو


 

کتابی برای همه ی نسل ها و همه ی کتابخانه ها

لینک مستقیم خرید کتاب

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.