Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

نگهداري و تکامل علوم يوناني

 

 

 

فروش کتاب الکترونیکی - فیزیک از آغاز تا امروز

 

چکيده:

هنگامي که اروپا در ظلمت جهل و بي خبري قرون وسطي به سر مي برد، دانشمندان اسلامي و در راس آنان، انديشمندان ايراني اندوخته هاي علمي يونانيان را جمع آوري و نگاهداري کردند و با دانش و انديشه هاي ايرانيان باستان درآميختند. ایرانیان، تعاريف و اصول هندسه اقليدسي را مورد بررسي و نقد قرار دادند، مثلثات کروي را ابداع کردند و دستگاه اعداد را با استفاده از کشفيات هنديان تکميل کردند. قرن ها بعد، این دست آوردها به وسيله بازرگانان به اروپا برده شد. از قرن يازدهم ميلادي به بعد، بعضي از کشيشان به جامه طلاب مسلمان در مي آمدند و کتبي را که با دقت و حساسیت محافظت مي شد، با خود به غرب مي بردند و ترجمه مي کردند.      

 

 عصر تاريکي و دوره ي انتقال اول

 با سقوط امپراطوري روم در اواسط قرن پنجم ميلادي، قرون وسطي آغاز شد و تمدن در اروپاي غربي به سطح بسيار پائيني رسيد. تعليم و تربيت تقريبا از بين رفت و تنها راهبان ديرهاي کاتوليک و معدودي افراد غير روحاني، با فرهنگ و دانش يوناني و لاتيني آشنايي کمي داشتند.  در اين دوران، دانش باستان توسط دانشمندان اسلامي محفوظ ماند. دانشمندان اسلامي ضمن آن که دانش يوناني را حفظ کردند، اندوخته هاي علمي ايران باستان، چين و هند را نيز جمع آوري نموده، خود نيز به باروري آن کوشيدند. خلفاي بغداد به حاميان علم بدل گشتند و فضلاي برجسته اي را به دربار خود فراخواندند. آثار هندي و يوناني از جمله آثار برهمگويت، و اصول اقليدس و مجسطي به عربي ترجمه شد. کتب يوناني به عنوان يکي از شرايط صلح، از امپراطور بيزانس مصادره شد و در اختيار فضلاي عرب زبان قرار گرفت. در اين عصر، فضلاي زيادي به نوشتن آثاري در زمينه رياضيات و نجوم پرداختند که مشهورترين آنها محمد ابن موسي الخوارزمي بود. خوارزمي رساله اي در جبر و کتابي در باره ارقام هندي نوشت که بعدها در قرن دوازدهم میلادی به لاتين ترجمه شد و تاثير زيادي در اروپا گذاشت. ابوالوفا بوزجاني کتب بطلميوس را ترجمه و تشريح کرد و شرحي بر کتاب ديوفانتس نوشت. اصيل ترين و بديع ترين اثر جبري حل معادله درجه سوم توسط خيام به وجود آمد. وي اصلاحيه دقيقي نيز براي تقويم انجام داد.

خواجه نصيرالدين توسي، اولين اثر در باب مثلثات مسطحه و کروي را نوشت و کار پيش تر خيام را تشريح و تصحيح کرد و در اختيار دانش پژوهان قرار داد که ساکري کارش را در هندسه نااقليدسي با يادداشتي از نوشته هاي نصيرالدين در باب توازي شروع کرد. نوشته هاي خواجه نصيرالدين توسط جان واليس در آکسفورد تدريس شد. ابن هيثم که در غرب به الهازن شناخته مي شود، بزرگ ترين فيزيک دان مسلمان شناخته شده است. وي رساله اي در زمينه نور نوشت و ذره بين را کشف کرد. به نسبت زاويه تابش و زاويه انکسار پي برد و اصول تاريک خانه را شرح داد و در مورد قسمت هاي مختلف چشم بحث کرد. رساله ي نور ابن هيثم تاثیر زيادي در اروپا گذاشت. کارهاي وي توسط کمال الدين فارسي پيگيري شد. در مورد نجوم تنها کافيست گفته شود که بسياري از نام ها و واژه هاي امروزي در نجوم ريشه عربي دارند. هنگامي که ايران در حال به خواب رفتن علمي و غفلت بود، غرب در حال بيدار شدن بود و به دانش و تحقيق روي مي آورد. اوضاع علمي ساير کشورهاي اسلامي و هندوستان و چين هم از ايران بهتر نبود، بلکه بدتر بود و به تدريج آثار علمي ايرانيان، تنها زينت بخش کتابخانه ها گرديد.

 

 فيزيک در ايران

ايرانيان سابقه ديرينه اي در نجوم دارند. قديمي ترين متن ايران پيش از اسلام، اوستا كتاب ديني زرتشتيان است كه متاسفانه فقط يك پنجم آن باقي مانده است. در اين متن به كروي بودن زمين اشاره شده است كه ردپايي مستند از نجوم در ايران باستان است. همچنين در متون ديني زرتشتي مربوط به دوره ساساني به نام صورت هاي فلكي، ستاره ها و سيارات اشاره شده است.  

مورد ديگر نجوم ايران پيش از اسلام مربوط به قرن اول ميلادي يعني شش قرن پيش از ظهور اسلام است. در قرن اول ميلادي عده اي از فعالان(رهبران ديني كه هم رهبر ديني بودند و هم دانشمند) به علتي نامعلوم در زمان اشكانيان از سيستان به هند مهاجرت كردند و دانش و فرهنگ ايراني را با خود به اين كشور بردند و آن را با فرهنگ و دانش هندي در آميختند. گفته مي شود اين افراد همچنان در هند باقي مانده اند و تمايز نژادي خود را تاکنون حفظ كرده اند. همچنين اين افراد تقويم ايراني را به هند بردند كه در آن، شروع سال اول بهار است و هنوز در هند مورد استفاده قرار مي گيرد. البته آنها عملا از تقويم اروپايي استفاده مي كنند، اما تقويم رسمي  در قانون اساسي اين كشور، همان تقويم ايراني است. از کتب قديمي ايران، غير از يك اثر مهم به نام ذيج شهرياران كتاب نجومي دیگری باقي نمانده است.

 

 

کتابی برای همه ی نسل ها و همه ی کتابخانه ها

لینک مستقیم خرید کتاب

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.