Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

ساختار اتم

 

 

 

فروش کتاب الکترونیکی - فیزیک از آغاز تا امروز

 

 

اندازه گيري بار الکتريکي و جرم الکترون

هم زمان با تلاش هايي که براي بررسي ماده انجام مي شد تا اتمي بودن يا پيوستگي آن را به اثبات برسانند، در زمينه ي الکترومغناطيس که ظاهرا ربطي به ماده نداشت، آزمايش هاي مهمي انجام مي شد که در نهايت ماده و امواج الکترومغناطيسي را به هم پيوند داد. اين تلاش ها با ارائه رابطه جرم انرژي اينشتين تکميل شد. کشف الکترون توسط تامسون نشان داد که اتم نيز شامل ذرات ديگري است.

 

اشعه ي کاتودي و الکترون

فاراده هر آزمايشي را که مي توانست در باره ي آن فکر کند، با الکتريسيته انجام مي داد. يکي از کارهايي که وي اقدام به انجام دادن آن کرد، فرستادن بار الکتريکي از درون خلاء بود. وي نتوانست خلاء مناسبي براي اين منظور تهيه کند. در سال 1854 يک شيشه گر آلماني به نام گايسلر تلمبه خلاء مناسبي اختراع کرد که داراي الکترودهاي فلزي بود و خلاء بسيار خوبي در آن فراهم شده بود. هنگامي که آزمايشگران توانستند در لوله گايسلر تخليه الکتريکي برقرار کنند، متوجه شدند که بر ديواره لوله که مقابل الکترود منفي است، روشنايي سبز رنگي ظاهر مي شود. گولداشتاين در سال 1876 نظر داد که اين روشنايي سبز رنگ به سبب برخورد نوعي تابش که مبداء آن الکترود منفي است، با شيشه توليد مي شود. چون فاراده الکترود منفي را کاتود ناميده بود، گولداشتاين اين تابش را اشعه کاتودي ناميد. کروکس لوله گايسلر را تکميل کرد و به کمک آن توانست نشان دهد که اين اشعه به وسيله آهنربا منحرف مي شود و چنين نتيجه گرفته شد که اين اشعه احتمالا از ذرات باردار الکتريکي تشکيل شده است. در سال 1886 گولد اشتاين مشاهده کرد که اگر کاتود لامپ تخليه شکاف هايي داشته باشد، تابش ديگري در جهت مخالف اشعه کاتودي جريان مي يابد. وي اين اشعه را اشعه کانالي ناميد. در سال 1897 جوزف تامسون ثابت کرد که اشعه کاتدي به وسيله بارهاي الکتريکي نيز منحرف مي شود. بنابراين شکي باقی نماند که اين اشعه از بارهاي الکتريکي تشکيل شده است. تنها بار الکتريکي که تا آن زمان شناخته شده بود، يون هاي منفي اتم ها بود. آزمايش ها نشان داد که ذرات کاتودي نمي توانند چنين يون هايي باشند، زيرا اين ذرات در ميدان مغناطيسي چنان به شدت منحرف مي شدند که مي بايست بار الکتريکي بسيار زيادي داشته باشند، يا ذراتي بسيار سبک باشند. يعني جرم آنها کمتر از يک هزارم اتم هيدروژن باشد.

تامسون به محاسبه نسبت بار به جرم  اين ذرات پرداخت. وي براي اين کميت صرف نظر از جنس کاتود و گاز باقيمانده در لوله، مقدار يگانه اي به دست آورد. اين که مقدار بار به جرم به جنس کاتود بستگي نداشت، نشان داد که اين ذرات جزء ساختماني مشترک تمام مواد هستند. وی سرعت الکترون ها را حدود يک دهم سرعت نور به دست.

 

آزمايش تامسون- محاسبه نسبت بار به جرم الکترون 

در آزمايش تامسون از اثر ميدان الکتريکي و ميدان مغناطيسي استفاده شد. دستگاهي که در اين آزمايش مورد استفاده قرار گرفت، از قسمت هاي زير تشکيل شده بود:

 الف) اطاق يونش که در حقيقت چشمه تهيه الکترون با سرعت معين مي باشد و بين کاتد و آند قرار گرفته است. در اين قسمت در اثر تخليه الکتريکي درون گاز، ذرات کاتد(الکترون) به وجود آمده، به طرف قطب مثبت حرکت مي کند، با سرعت معيني از منفذي که روي آند تعبيه شده است مي گذرد و وارد قسمت دوم مي شود.

 

چاپ دوم، به انضمام فناوری نانو

 

کتابی برای همه ی نسل ها و همه ی کتابخانه ها

لینک مستقیم خرید کتاب

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.