Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

زير بناي فيزيک مدرن

 

 

 

فروش کتاب الکترونیکی - فیزیک از آغاز تا امروز

 

 

مقدمه:

هم زمان با بحراني که با آزمايش مايکلسون در مورد اتر پيش آمد، زمينه ی ناتواني مکانيک کلاسيک در توجيه تابش نيز فراهم مي شد. در مکانيک کلاسيک انرژي يک کميت پيوسته است. برخي آزمايشات از جمله اثر فوتوالکتريک و تابش جسم سياه نشان مي داد که نگرش کلاسيک به انرژي قادر به توجيه مشاهدات تجربي جديد نيست. اين پديده ها نشان داد که بازنگري در معادلات تابش و درک جديدي از تابش يک ضرورت اجتناب ناپذير است. لذا در اوائل قرن بيستم دو نگرش جديد پا به عرصه ظهور نهاد. يکي مکانيک نسبيتي براي سرعت هاي بالا و ديگري مکانيک کوانتوم در مورد ذره اي بودن انرژي.

 

ماکس پلانک

پلانک دوره دبیرستان را در شهر مونیخ گذرانید و در آنجا بود که به علاقهی خود به علوم پی برد. پلانک دبیر ریاضیش هرمان مولر را  نخستین کسی می‌داند که معنای قوانین فیزیک را برای اولین بار به او فهماند. در سال ۱۸۷۴، ابتدا در دوره کارشناسی دانشگاه مونیخ و چندی بعد در دانشگاه برلین مشغول به تحصیل شد. وی به خواندن فیزیک عملی و ریاضیات پرداخت و در پی انتقال به دانشگاه برلین در کلاس‌های فیزیک دانان مشهور آن روز هرمان هلمهوتز و گوستاو کیرشهوف شرکت کرد. پلانک علاقه ی خود به ترمودینامیک را مدیون این دو استاد می‌‌دانست.  ترمودینامیک را به عنوان رشته ی اصلی خود انتخاب کرد و برای موضوع تز دکترای خویش در دانشگاه مونیخ (سال ۱۸۷۹)،بررسی قانون دوم ترمودینامیک را برگزید. افکار پلانک درباره ی انتروپی وآزمایش‌های پیشنهادی او، هیچکدام از راهنمایان دانشگاهی او را تحت تأثیر قرار نداد. هلمهولتز تز آنرا اصلا  نخواند و کیرشهوف هم از آن خوشش نیامد، حتی کلاوسیوس که منبع الهام او بود کمترین علاقه‌ای به موضوع نشان نداد. وی در سال 1879با رتبه ی ممتاز موفق به اخذ دکترا شد.

اينشتين در سال 1948 در ستايش نامه اي که عنوان آن در رثاء ماکس پلانک بود، چنين نوشت:"انسان هاي زيادي عمر خود را وقف علم مي کنند، اما آنها همه به خاطر خود علم آن کار را نمي کنند. عده اي براي آن به معبد علم مي آيند که علم به آنها فرصت بروز دادن استعدادهاي ويژه شان را مي دهد. براي اين گروه علم گونه اي ورزش است که آنها از تمرين در آن به وجد مي آيند، مانند آن ورزشکاري که از تمرين دادن به ماهيچه هاي قوي خود شاد مي شود. گروه ديگري از انسان ها براي عرضه ي توده ي مغز خود به معبد علم مي آيند، به امید آن که از آن کار بازده مفيدي بيندوزند. اين عده تنها از آن رو سر از کار علمي در مي آورند که شرايط، گزينش حرفه انتخابي را بر حسب اتفاق پيش روي آنها نهاده است. اگر شرايط حاکم بر آن گزينش به گونه ديگري بود، آنها ممکن بود سياستمدار يا مدبر تجاري شوند. چنانچه اگر موقعيتي پيش آيد که خدا فرشته اي از فرشتگان خود را به پايين بفرستد تا گروه هايي را که نام برديم از معبد علم بيرون کند، بيم آن دارم که معبد از بُن خالي شود. با اين حال هنوز شمار اندکي از عابدان در آن باقي خواهند ماند. برخي از زمان هاي گذشته و برخي از عصر خود ما. پلانک ما جاي در گروه اخير دارد و از اين روست که ما همه او را دوست داريم".

 

تابش جسم سياه

تا اواخر قرن نوزدهم، فيزيک دانان بر اين باور بودند که توانايي فيزيک کلاسيک براي کشف تمام دانستني ها قطعي است و حل مسائل صرفا با گذشت زمان و کوشش بيشتر امکان پذير است. اما عليرغم تلاش هاي پيگير گروه کثيري از دانشمندان برجسته آن زمان، هيچ کدام از فرضيات پيشنهادي توفيقي در ارائه يک منحني شدت بسامد تابش که منطبق با نتايج آزمايشي باشد، به دست نياورد. يعني هيچ يک از محاسبات مبتني بر تشعشعات اتمي، در امتداد يک محور ممتد بسامد قادر به عرضه منحني صحيح نشد. هنگامي که يک جسم  گرم  مي شود، تمام بسامد‌هاي موجود در طيف الکترومغناطيس را گسيل مي کند. مقدار و مشخصات تابش براي همه ي اجسام به دو عامل، يکي دماي آن T و ديگري ماهيت سطح آن بستگي دارد.

 

چاپ دوم، به انضمام فناوری نانو


 

کتابی برای همه ی نسل ها و همه ی کتابخانه ها

لینک مستقیم خرید کتاب

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.