Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

چگونه تشعشعات از یک پوشش گاز متراکم کهکشان فرار می کند

 

 

 

دانشمندان کاوش کردند که چگونه تشعشعات از یک پوشش گاز متراکم کهکشان فرار می کند.

 

 

ترجمه رامین فخاری
منبع dailygalaxy.com

 


ضخامت،گاز سرد متراکم،پوششی است که در طول کهکشان مانند یک پتو گسترده شده است.در حالی که یک ابزار موثر برای کمک به ایجاد ستارگان است،این پوشش یک چالش را برای امید اختر فیزیکدانان برای یادگیری اینکه چگونه ستاره ها تابشی را ایجاد می کنند که در فرآینده یونیزه شدن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ایجاد می کند.دانشمندان برای دهه سوالاتی را در باره کاراکتر کهکشان ها داشته اند.
با تمرکز بروی شکل گیری ستاره های بزرگ کهکشان ها در جهان محققان جان هاپکینز قادر بوده اند نشت اشعه را در تلاش برای فهمیدن اینکه چگونه جهان از زمانی که اولین ستاره ها تکوین یافت را اندازه گیری بنمایند.
محققان با استفاده از نشت اشعه متدی را اندازه گیری کردند که برای یافتن ایده شکل گیری کهکشان ها شامل سیاهچاله ها در پوشش گازهای سرد کمک می کند.مطالعه تراوش تعشعات از طریق این سیاهچاله ها یک معمای مداوم برای دانشمندان در طی چندین سال بوده است.
این شبیه لایه اوزون است ولی بصورت معکوس،لایه اوزون از ما در برابر اشعه های خورشید حفاظت می کند اما ما می خواهیم پوششی را در یک مسیر دیگر ایجاد کنیم.نواحی شکل گیری ستاره ها در کهکشان ها با پوشش گاز سرد بطوری که تابش از آن نمی تواند بیرون بیاید احاطه شده است.اگر ما بتوانیم بیابیم که چگونه اشعه از کهکشان بیرون می رود،ما می توانیم مکانیسم یونیزه شدن در جهان را در کنیم.
دانشمندان این را میدانند که کهکشان های رخنه دار(سوراخ دار)وجود دارند،اما یافتن یکی از آنها مشکل است.در این مراحله دارای دشواری هایی برای محققان است که یک درک واضح از فرآیند چگونگی بازیونیده‌شدن برای ستاره های گازی را داشته باشند.باز یونیده شدن هسته ای از کیهانی است که اولین ستاره ها را در جهان به وجود آورد.
دقایقی بعد از بیگ بنگ،ستاره های داغ تازه متولد شده شروع به گسترش سریع و سرد شدن کردند.چند صد هزار سال قبل،پروتون های آزاد و ذرات الکترون در جهان آغاز به ارتباط با یکدیگر کردند و ذرات خنثی اتم های هیدروژن را تشکیل داند.گاز خنثی آغاز به سقوط به اولین و ستاره ها کرد که بعد از آن تشعشعات متولد شدند.
با استفاده از مشاهدات طیف نگار هابل تیم محققان کهکشانی را برای مطالعه یافت.محققان ترکیبی از بادهای غیر عادی قوی،با اشعه های بزرگ و پرجرم و ستاره سازی بسیار این شاخص را تایید کرد.
این متدر برای اولین بار توسط هکمان در 2001 ایجاد شد،که می تواند بر اساس گاز موجود و همچنین دقت اندازه گیری درصد از پوشش سوراخ گازی مرتب کند.
تایید این شاخص بسیار کلیدی است مردم با استفاده از این شاخص می توانند به مطالعه کهکشان های دور با طول موج های دیگر بپردازند.تصویر متعلق به کهکشان آندرومرا است که در سال 2002 گرفته شده است.کهکشان آندرومرا نزدیک ترین کهکشان به راه شیری است.

 

نقل از کیهان

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.