English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

همه چیز در مورد اتم و هسته

 

 

 


 

 

فیزیک ذرات بنیادی چیست؟

فیزیک ذرات بنیادی بخشی از فیزیک است. موضوع مورد مطالعه ی فیزیکدانان ذرات بنیادی این است. که بدانند جهان از چه ذراتی ساخته شده و این ذرات چگونه در کنش با یکدیگر هستند. اما این ذرات چه هستند؟

 

      

در حدود سال 1900

تصور می شد که اتم سنگ بنای جهان است و غیر قابل تجزیه می باشد .     

 

      

بزودی مشخص شد که اتم از یک هسته ی مرکزی با الکتریکی مثبت و

تعدادی الکترون که در اطراف آن در گردشند، تشکیل شده است.

 

      

هنگامیکه هسته مورد مطالعه قرار گرفت، فیزیکدانان متوجه شدند که هسته از پروتون با بار الکتریکی مثبت و نوترون که از نظر الکتریکی حنثی است تشکیل شدهو الکترونها در اطراف آن در گردشند.

 

      

ماده از چه ذراتی ساخته شده است؟

هرچه تحقیقات روی هسته بیشتر انجام می شد، ذرات جدیدی کشف می شدند. همچنین تحقیقات بیشتر نشان داد که پروتونها و نوترونها نیز از ذرات دیگری که  کوارک نامیده شدند ساخته شده استسرانجام فیزیکدانان ذرات سازنده ی ماده را به دو دسته:  لپتونها و کوارکها  تقسیم کردند.  در این تقسیم بندی هادرونها از جملهپروتون و نوترون ذره ی بنیادی نیستند و از کوارکها ساخته شده اند. 

 

      

پاد ماده

یکی از کشفیات بسیار جالب، کشف پاد ماده است  برای هر ذره ی بنیادی یک ذره دیگری وجود دارد  که آن را پا ماده ی آن می نامند.  به عنوان مثال پاد ماده ی الکترون، پوزیترون است که تنها از نظر الکتریکی با هم تفاوت دارند.ماده و پاد ماده یکدیگر را جذب کرده و به انرژی تبدیل می شوند بهمین دلیل آنها را پاد ماده می نامند,

 توجه شود که پاد ماده تنها یک اصطلاح است و از نظر فیزیکی هر دوی آنها ماده می باشند.

 

اسپین

اسپین یکی از خواص ذرات مانند جرم و بار است. اسپین اندازه ی حرکت زاویه ای ذره است و ساده ترین راه برای اندازه گیری اندازه حرکت زاویه ای ذره بر اثر گردش آن است. در واقع سخن از گردش ذره درست نیست، بلکه اندازه حرکت زاویه ای ذره یکی از خواص ذاتی ذرات است.  اسپین نظیر اندازه حرکت و انرژی در تمام مراحل ثابت است

 

کوارکها

شش کوارک و شش پاد کوارک وجود دارد که که سه دسته دوتایی تشکیل می دهند. این گروهها عبارتند از:

 

up-down

بالا-پایین

charm-strange

عجیب-افسون

top-bottom

سر- ته

 

      

 

یک خاصیت دیگر جالب کوارکها این است که هیچگاه کوارکها به تنهایی مشاهده نمی شوند و آنها در کنار یکدیگر قرار دارند و ذرات مرکب را می سازند. این ذرات مرکب هادرون نامیده می شوند. کوارکها نطیر الکترون و پروتون دارای بار الکتریکی هستند. اما بار الکتریکی کوارکها کسری از بار الکتریکی پایه است.

 

Flavour

Mass
(GeV/c2)

Electric Charge
(e)

u

up

0.004

+2/3

d

down

0.08

-1/3

c

charm

1.5

+2/3

s

strange

0.15

-1/3

t

top

176

+2/3

b

bottom

4.7

-1/3

 

      

        

      

 

Leptons

Flavour

Mass
(GeV/c2)

Electric Charge
(e)

 

electron neutrino

<7 x 10-9

0

 

electron

0.000511

-1

 

muon neutrino

<0.0003

0

 

muon
(mu-minus)

0.106

-1

 

tau neutrino

<0.03

0

 

tau
(tau-minus)

1.7771

-1

 

نیروهای اساسی

نیروهای اساسی طبیعت عبارتند از:

نیروی الکترومغناطیسی

هسته ای ضعیف

هسته ای قوی

گرانش

     

 

    همه ی این نیروها توسط ذرات تبادلی حمل می شوند

 به عنوان مثال ذرات تبادلی نیروی الکترومغناطیسی فوتون نامیده می شود. الکترون و پروتون با انتشار و جذب فوتون همدیگر را جذب می کنند

همچنین نوترینو یک ذره بدون بار الکتریکی است، بنابراین فوتون منتشر یا جذب نمی کند.

 

 

نیروی هسته ای ضعیف

همه ی اجسام پایدار موجود در جهان از یک نوع لپتون (الکترون) و دو کوارک (بالا-پایین) ساخته شده اند که ترکیب این دو کوارک بصورت پروتون و نوترون ظاهر می شود.  در هر صورت شش تای آنها پیشگویی و مشاهده شده اند و شش تای دیگر مشاهده نشده اند، زیرا:

     

    کوارکها و لپتونهای سنگین به دلیل وجود نیروی هسته ای ضعیف قابل مشاهده نمی باشند.

 نیروی هسته ای ضعیف باعث می شود که  کوارکها و لپتونهای سنگین به کوارکها و لپتونهای سبکتر واپاشیده شوند.

ذره ی حامل نیروی واپاشی لپتونها و کوارکهای سنگین

 W and +W-

هر کدام از اینها شامل یک ذره ی باردار و یک ذره ی خنثای  Z است

 علاوه بر بار الکتریکی، کوارکها دارای خاصیت دیگری هستند که بار - رنگ نامیده می شود  colour charge

 

      

نیروی بین درات بار - رنگ بسیار قوی است که آنرا نیروی قوی می نامند.

نیروی قوی بسیار سخت و جاذبه است که روی پروتونها و نوترونها اعمال می شود

این نیرو بر نیروی دافعه الکتریکی بین پروتونها غلبه می کند و موجب می شود هسته پایدار بماند.

      

 

 

     

در واقع نیروی قوی بین کوارکها اعمال می شود

ذره ای که این نیرو را حمل می کند گلوئون gluon

 نامیده می شود

   

 

مدل استاندارد ذرات بنیادی

 

     

با توجه به مطالب بالا مدل استاندارد ذرات بنیادی به شرح زیر است

شش عدد کوارک

شش عدد لپتون

و چهار بوزون که نیروها را حمل می کنند

بطور کلی ذراتی که ماده را می سازند فرمیون

و ذراتی که نیرو ها را حمل می کنند بوزون

نامیده می شوند


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013