English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

روش نامريی كردن اجسام

 

 

 

 

توسط يك محقق ايرانی كشف شد
 

 

يك محقق ايرانی در دانشگاه پنسيلوانيا به كمك يكی از همكارانش، نشان داده است كه می توان با استفاده از پرتوهای پلاسمايی اجسام را نامريی كرد. ايده نامريی كردن اجسام تا چندی پيش تنها در سطح داستانهای تخيلی علمی نظير مرد نامريی ، چ جی ولز مطرح بود اما نادر انقطاع و آندرآ آلو از دانشگاه پنسيلوانيا شيوه ای را پيشنهاد كرده اند كه با استفاده از آن می توان با فناوريهای موجود، اجسام را تا حد زيادی غير قابل رويت ساخت. 

به اعتقاد فيزيكدان اين روش كاربردهای متعددی در فناوری های نظامی مربوط به مخفی كردن و استتار اجسام خواهد داشت. در گذشته گروههايی از فيزيكدانان كوشيده بودند با روش موسوم به روش آفتاب پرست به استتار اشيا و اجسام دست يابند. محققان دانشگاه توكيو نيز بر روی نوعی پارچه تحقيق می كنند كه بر همين مبنا عمل استتار را انجام می دهد: در داخل اين پارچه دانه هايی نظير رشته تسبيح كار گذارده شده كه می تواند صحنه ای را كه برروی آن تابانده می شود منعكس سازد و جسمی را كه اين پارچه بر آن پوشانده شده نظير بدن آفتاب پرست به رنگ محيط درآورد و به اين ترتيب آن را نامريی سازد. 

محقق ايرانی و همكارش با انجام محاسباتی نشان داده اند اجسام كروی يا استوانه ای كه با اين قبيل سپرها پوشيده شوند، عملا نور بسيار كمی از خود بازمی تابند. در عمل زمانی كه اين اجسام در معرض نور مريی قرار داده می شوند، نوری كه از آنها به چشم می رسد آنقدر اندك است كه عملا ديده نمی شوند. 

يك محدوديت اين فناوری آن است كه هر سپر مخصوص تنها برای يك طول موج خاص كار می كند و به عنوان مثال جسمی كه در زير نور قرمز غيرقابل رويت شده اگر تحت پرتوهای به رنگ سبز يا آبی قرار گيرد قابل مشاهده خواهد بود. نكته ديگر آنكه سپر نامريی كننده زمانی عمل می كند كه طول موج با تابيده شده نزديك ابعاد خود جسم باشد. به اين ترتيب در مورد نور مريی، از اين سپر تنها برای مخفی كردن اجسام ميكروسكوپی می توان استفاده به عمل آورد. اجسام بزرگتر تنها هنگامی از ديد پنهان می شوند كه پرتوهای با طول موج بلندتر به آنها تابيده شود. بنابراين با اين فناوری نمی توان افراد يا خودروها را نامريی كرد. 
اما انقطاع معتقد است كه از اين فناوری می توان در زمينه های ديگر نظير توليد موادی كه از برق زدن و درخشش اجسام جلوگيری می كنند استفاده به عمل آورد. 

اين سپرها همچنين می توانند مانع از تاثير نامطلوب نوری شوند كه از اجسام ريز پراكنده می شود و به اين ترتيب می توانند بازده ميكروسكوپها را افزايش دهند. يك كاربرد ديگر اين روش نامريی كردن ماهواره ها در فضا است. 
 

 منبع: بیکران علم


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013