English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

تاثیر سونامی بر مغز انسان از دید نسبیت و مکانیک کوانتوم

 

 

 


 

ارائه فرضيه اي جديد درباره سونامي توسط پژوهشگر ايراني

 

سونامي، براي نخستين بار بشر را سالمند كرد
 

يك محقق ايراني عضو انجمن بين المللي پژوهشگران مغز وابسته به دانشگاه اكسفورد براي نخستين بار در جهان فرضيه جديدي پيرامون بحران موجوديت زمان براي فيزيك درون مغزي از طريق امواج زلزله سونامي ارائه داد.
دكتر احسان الله محمدي، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي در گفت و گو با ايسنا اظهار داشت: در اين فرضيه كه براساس مطالعات ميان  رشته اي درباره تأثيرات ناشي از تغيير محور و سرعت چرخش زمين براساس تئوري نسبيت انيشتين در اثر بروز سونامي ارائه شده براي نخستين بار در جهان مسئله تغيير شرايط فيزيك بيولوژي مغز و بروز پديده هايي نظير انفجار موجوديت زمان و بحران مرگ ديتا (اطلاعات) از طريق سونامي مطرح شده است


وي خاطرنشان كرد: پديده سونامي كه در پي زلزله ۹ ريشتري اخير در جنوب شرق آسيا بروز كرد با تغيير محور گردش زمين و تغيير سرعت گردش آن باعث كند شدن زمان و در نتيجه افزايش سرعت پير شدن سلولهاي بدن جانداران شد بدين ترتيب سونامي براي نخستين بار بشر را سالمند كرد. 
دكتر محمدي تصريح كرد: در اين سيستم زمان به هيچ وجه زمان تقويمي و ساعتي يا زمان فلسفي يعني تكرار حادثه در ذهن نيست، بلكه منظور از زمان موجوديت كل انسان در فيزيك درون مغزي است
به گفته اين عضو انجمن بين المللي پژوهشگران مغز 
(IBRO) زلزله از نظر فيزيك آكادميك جزو سيستمهاي ديناميك پيچيده و غيرقابل تحليل است، زيرا فاكتورهاي پنهان براي اين كه بتوان با فرمولهاي رياضي نوين آن را تقليل داد و در قالب آلگوريتم هاي محدود و بسته مورد پردازش قرار داد وجود ندارد
بنابراين در اين مطالعه به جاي استفاده از مقياس رياضي فيزيك آكادمي، فيزيك درون مغزي مورد توجه قرار گرفته است
وي خاطرنشان كرد: در فيزيك موبايل (متغير) يعني شرايط فيزيكي بيروني (فيزيك عالم طبيعت) و شرايط فيزيك موبايل درون مغزي نيازمند يك سيستم شعوري ثالثه غيرموجود در اين دو بيولوژي است كه بتواند درباره انفجار موجوديت زمان بر اثر امواج سونامي قضاوت كند؛ بنابراين آنچه كه در اين طرح مطرح شده استفاده از يك سيستم شعوري بينابيني است؛ اگر چه خود شعور از ارتباط به وجود مي آيد
دكتر محمدي تصريح كرد: سونامي مجموعه اي از اطلاعات بوده كه با استفاده از طول شبانه روزي ۲۴ ساعته وارد سيستم مغزي شده، بلافاصله اين دنياي طبيعي در منطقه هيپوتالاموس (SCN)  تبديل به جريان الكتريكي مي شود، سپس اين جريان الكتريكي به غده اپيفيز يا پي نئال رفته و سبب ترشح نوروترنسميتر شيميايي مي شود
سوپرا كياسماتيك نوكلئيس HT-SCN 
 را پيش ساز يا ساعت بيولوژيكي مغز مي گويند. نوروترنسميتر شيميايي غده اپيفيز كه ملاتونين نام دارد رمز شيميايي يا اسم حركت رشد شبانه فيزيك درون مغزي تلقي مي شود. در تاريكي فرمان رشد به سلولهاي درون مغزي براي حركت ابلاغ مي شود و سلولها شروع به فعاليت و ساخت و ساز مي كنند و در واقع ادامه حركتشان جواني را به سالمندي تبديل مي كند
وي خاطرنشان كرد: از نظر فيزيك درون مغزي اين عمل يعني تبديل اطلاعات ۲۴ ساعته به جريان الكتريكي و تبديل آن به جريان شيميايي در سريعترين زمان انجام مي شود و رشد سلولي بلافاصله صورت مي گيرد اما از نظر زمان تقويمي و زمان تكرار حادثه در ذهن مدتها تحت عنوان عمر انسان اين حركت ادامه مي ابد اما اين بار امواج سونامي به علت افزايش سرعت به ميزان سه ميليونيم ثانيه كه در اثر تغيير محور زمين بوجود آمده باعث كوتاه شدن ديتاي ۲۴ ساعت شده است و در نتيجه فرمان ملاتونين به سلولها سريعتر شده و انسان در اندازه كسري از يك ثانيه پيرتر شد يعني در معرض فقدان اطلاعات زمان قرار گرفت
عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تصريح كرد: انتقال تمامي اطلاعات در فضاي سرعت در نهايت ۳۰۰ هزار كيلومتر در ثانيه است كه اگر اين پارامتر سرعت قطع شود هرگز فيزيك بيولوژي مغزي در مقابل ديتاي زمان قرار نمي گيرد. 
در صورت افزايش سرعت، مرگ سلولي در فضاي سرعت نوري به صورت نكروز و التهاب و سرانجام چروكيده شدن سلول و از بين رفتن آن صورت مي گيرد؛ اما در فضاي بالاي سرعت نور، مرگ سلولي ناگهاني و به صورت آپپتوزيس يعني تكه تكه شدن ناگهاني است. 
پس از بالا رفتن شديد سرعت، انفجار موجوديت سلولي به صورت تصور آب شدن سريع بوجود مي آيد كه در سونامي براي مدت كسري از يك ثانيه  براي تمام مغزها اين اتفاق افتاد. وي خاطرنشان كرد: پس از بحران هستي و ناهستي ناشي از بودن زمان و بودن سرعت حركت در مقطع ۳۰۰ هزار كيلومتر در ثانيه اگر باز هم سونامي  داشته باشيم چرخش هاي سريع كره زمين با قطع اطلاعات ۲۴ ساعته و كاهش طول شبانه روز انسان را در سالمندي سريع قرار مي دهد چون ملاتونين يا رمز شيميايي رشد در تاريكي بيشتر ترشح شده و در نهايت انسان سالمندتر مي شود. 
دكتر محمدي با اشاره به ماهيت بيولوژيكي مغز كه از ۱۲ ذره و چهار نيرو تشكيل شده است، اظهار داشت: امواج سونامي روي مبادله ذرات كوآنتومي و نيروهاي الكترومغناطيسي، نيروهاي هسته اي سنگين، نيروي هسته اي ضعيف و نيروي گرانش تأثير خود را گذاشته است؛ بنابراين تمامي شبكه هاي عصبي مغز انسان به خصوص سيستم فيزيك بيولوژيك مغز انسان در اثر اين حادثه دچار انفجار فقدان اطلاعات شده است. وي افزود: بدين ترتيب همبستگي زماني براي مدت مشخصي از بين رفت و اطلاعات زماني و فضا انسجام خود را از دست داد. اين تحليل به ما نشان مي دهد كه مغز انسان مي تواند سالمندي را طي كند، بدون آن  كه تقويم زمان يا ساعت مچي دست ما آن را نشان دهد. بنابراين سالمندي سلولها با كندي زمان همديگر را پوشاندند و ما متوجه اين پديده در تمام دنيا نشديم. 
دكتر محمدي تصريح كرد: اگر يك سيستم شعور سوم داشته باشيم كه مجهز به يك مقياس رياضي نوين باشد مي تواند بين دو سيستم طبيعت و بيولوژي مغزي قضاوت كند و حقيقت انفجار ناگهاني موجوديت زمان را براي ما مشخص كند.
 

منبع: گروه نابغه ها


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013