English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

وضعيت منظومه شمسي پس از مرگ خورشيد

 

 

 


 

كشف جديد احتمالا وضعيت منظومه شمسي پس از مرگ خورشيد را نشان مي‌دهد

 

 

 

 

 

دانشمندان موفق به شناسايي يك جرم آسماني از نوع "كوتوله سفيد Dwarf‬ ‪ White ‬شده‌اند كه هاله‌اي از گاز به دور آن گردش مي‌كند و احتمالا وضعيت آن مشابه وضعيت منظومه شمسي پس از مرگ خورشيد است.

به گزارش سايت اينترنتي "اسپيس.كام"، ستاره‌شناسان دانشگاه "وارويك" در مطالعه‌اي جديد و در هنگام مطالعه اجرام آسماني موسوم به "كوتوله سفيد" موفق به شناسايي يكي از اين اجرام آسماني با ويژگي‌هايي غير عادي شدند كه احتمالا تصويري از وضعيت منظومه شمسي در چند ميليارد سال آينده و پس از مرگ خورشيد را نمايش مي‌دهد.

"كوتوله‌هاي سفيد" در حقيقت بقاياي ستارگان نسبتا كوچك با ابعادي مشابه ستاره خورشيد هستند. هنگامي كه سوخت ستاره‌هاي داراي ابعاد خورشيد به مراحل پاياني خود نزديك مي‌شود، ابعاد اين ستارگان به سرعت افزايش پيدا كرده و رنگ آنها به قرمز مي‌گرايد كه در اين مرحله بدانها "غولهاي قرمز Red Giant ‬مي‌گويند و سپس اين ستارگان در حال مرگ، لايه‌هاي بيروني خود را از دست مي‌دهند و آنچه از آنها باقي مي‌ماند جسم آسماني كوچك و سردي است كه از آنها با نام "كوتوله سفيد" ياد مي‌شود.

در اين مطالعه ستاره‌شناسان در حين مطالعه طيف نور منتشر شده از يكي از همين كوتوله‌هاي سفيد به نام "جي‪ "۳۸-۲۹‬متوجه شدند هاله‌اي از گاز دور اين ستاره چرخش مي‌كند كه شايد اين گازها بقاياي سياره‌هاي موجود در مدار اين ستاره در زمان حيات آن و يا بقاياي سنگ‌آسماني عظيمي باشند كه با نزديك شدن به آن تبخير شده‌است.

به گفته "بوريس جينسيك" محقق اين دانشگاه، منظومه شمسي احتمالا در نهايت داراي سرنوشتي مشابه اين كوتوله سفيد خواهد بود. به گفته اين محقق، در زمان پايان سوخت ستاره خورشيد، خورشيد به يك "غول قرمز" تبديل شده و ابعاد اين ستاره چندين برابر مي‌شود كه در نتيجه اين پديده سيارات نزديك به خورشيد يعني عطارد، زهره و زمين توسط خورشيد در حال مرگ، بلعيده مي‌شوند اما مريخ، مشتري و كيوان همچنان به چرخش خود در مدار خورشيد ادامه مي‌دهند.

در مرحله بعد خورشيد لايه‌هاي بيروني خود را از دست داده و به يك كوتوله سفيد تبديل مي‌شود و سياراتي كه تا آن زمان هنوز نابوده نشده‌اند، به چرخش خود در مدار اين كوتوله سفيد ادامه مي‌دهند.

در آن زمان مثلا سياره عظيم مشتري مي‌تواند با جاذبه شديد خود مدار شهاب سنگهايي را كه زماني دور خورشيد مي‌چرخيده‌اند مختل كند و سبب سقوط آنها در بقاياي خورشيد و تبخير اين شهابسنگها شود كه مشابه همين وضعيت هم‌اكنون در كوتوله "جي‪ "۳۸-۲۹‬ديده مي‌شود ۷۵‬درصد وضعيت كنوني خورشيد است اما در زمان حيات احتمالا چهار يا پنج كوتوله "جي‪ "۳۸-۲۹‬هم‌اكنون داراي جرمي حدود  برابر خورشيد بوده است.

وجود هاله‌اي از گاز دور اين كوتوله بيانگر اين مطلب است كه دور اين ستاره در زميان حيات سياراتي گردش مي‌كرده‌اند كه شايد هنوز برخي از آنها باقي مانده باشند.

 

 

 

 

نقل از گروه علمی نابغه ها

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013