English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

معرفی  کتاب پس از نخستين سه دقيقه

 

 

 


 

معرفی  کتاب پس از نخستين سه دقيقه

 

پيشگفتار 

در طول زندگى‏ام يك نكته را آموخته‏ام: همه دانش ما در برابر واقعيت، مقدماتى و بچگانه است و البته اين نكته هنوز هم‏باارزش‏ترين چيزى است كه داريم.

آلبرت اينشتين

 

كيهان‏شناسى و شناخت ما از اين كه چگونه ساختارهايى نظير كهكشان‏ها شكل گرفته‏اند طى دو دهه اخير به شكل قابل‏ملاحظه‏اى‏بسط و گسترش يافته است. همراه با اين پيشرفت شاهد افزايش آگاهى عمومى درباره نجوم و كيهان‏شناسى هستيم كه بدون شك بخشى‏از اين نگرش ناشى از مطبوعات است. در چنين شرايطى، مسلماً كتابى كه تفكر رايج در كيهان‏شناسى را به شكلى قابل درك براى عموم‏ارايه كند، مطلوب خواهد بود. اين كتاب قصد دارد توصيفى بدون رياضيات از كيهان‏شناسى براى خواننده عام، در سطح مقالات‏مجلات نيوساينتيست و ساينتيفيك امريكن، عرضه كند. خواننده متوسط چنين مجلاتى نبايد مشكلى با اين كتاب داشته باشد.

ساختار اين كتاب چنين است: فصل 1 به معرفى عالم، ساختارهاى مختلف آن و مقياس‏هاى طولى مى‏پردازد. فصل 2 مرور سريعى‏است بر مفاهيم فيزيكى بنيادى مورد نياز براى درك بقيه كتاب. تلاش كرده‏ام اين فصل را به شكلى ارايه كنم كه خواننده به پايه‏اى مناسب‏از مفاهيم مختلف دست يابد به طورى كه حتى هنگام مطالعه هر مقاله ديگر در علوم فيزيكى - كه به زبان ساده نوشته شده باشند - اين‏مفاهيم را مفيد يابد. بايد اعتراف كنم كه در فصل 3 كمى از موضوع اصلى دور مى‏شويم. در اين فصل مشاهدات نجومى مفيدى عرضه مى‏شود كه خواننده لذت مى‏برد و با فصل 4 نيز ارتباط نزديكى دارد. به دليل ارتباط تنگاتنگ فصل‏هاى 3 و 4 جداً توصيه مى‏كنم كه‏خواننده پس از مطالعه فصل 4 دوباره به فصل 3 بازگردد. چهارمين فصل گستره وسيعى از ساختارهاى اختر فيزيكى و فرايندها راتوصيف مى‏كند: ستاره‏ها، تحول ستاره‏اى، كهكشان‏ها، خوشه‏هاى كهكشانى و... در اين فصل جايگاه خود را مى‏يابند. فصل 5 به مدل‏مهبانگ و توصيف عالم آغازين اختصاص دارد. به اين ترتيب بسترى براى فصل كليدى كتاب، يعنى فصل 6، فراهم مى‏شود كه به‏شكل‏گيرى ساختارهاى مختلف در عالم مى‏پردازد. علاوه بر اين كه تفكر و ايده‏هاى رايج در اين زمينه به تفصيل عرضه مى‏شود، ارزيابى‏دقيقى از مدل‏ها نيز ارايه كرده‏ام. فصل 7 به دورترين اجرام عالم مى‏پردازد كه هم‏اكنون اخترشناسان سرگرم مطالعه آن‏هايند، مثل‏اختروش‏ها و كهكشان‏هاى راديويى. آخرين فصل ضمن جمعبندى كل كتاب، بر ديدگاه فعلى ما از عالم تأكيد مى‏كند.

انتخاب مطالب ضرورتاً بازتابى است از ديدگاه‏هاى نويسنده؛ و على‏رغم اين واقعيت كه مطالب اين كتاب به عرصه‏اى سريعاً در حال‏تحول مربوط مى‏شود، تلاش زيادى كرده‏ام كه طول عمر اين كتاب را افزايش دهم. مثلاً فصل‏هاى 5 4 2 و بيش‏تر 3 براى مدتى نسبتاًقابل قبول مفيد خواهند بود. بدون شك برخى از جزئيات فصل‏هاى 6 و 7 تغيير خواهند كرد، اما معتقدم ايده‏ها و مفاهيم كلى براى‏مدت طولانى‏ترى قابل استفاده خواهند بود.

مباحث بدون رياضيات ارايه مى‏شوند، اما به هنگام ضرورت از ذكر اعداد واقعى و يكاها اجتناب نكرده‏ام. اين موضوع در برخى‏زمينه‏ها واقعاً ضرورى است؛ ضمن اين كه هر نوع تلاشى براى توصيف نتايجى از اين دست، صرفاً به صورت گفتارى و عارى از اعداد،بسيار ساده‏انگارانه خواهد بود. در واقع، تا آن‏جا كه امكان داشت سعى كردم از ساده‏انگارى بيش از اندازه بپرهيزم، هر چند در ارتباط باجزئيات بايد مرزهايى را رعايت مى‏كردم. اين كتاب براى خواننده‏اى است كه واقعاً مى‏خواهد بداند، و از اين رو انتظار دارم چنين‏خواننده‏اى براى درك ايده‏هاى مطرح شده كمى تلاش كند. همچنين از قصه‏گويى پرهيز كردم؛ در هيچ كجاى كتاب با چنين جمله‏اى‏برخورد نخواهيد كرد: ... همچنان كه پروفسور... و همسرش با اتومبيل به كنسرت مى‏رفتند، ناگهان به ذهنش رسيد كه... . معتقدم‏ايده‏ها و كشفيات مهم‏تر از افرادند و به همين دليل، مباحث را غيرشخصى و نه به شكل تاريخى، ارايه كردم. )چند استثناء پيدا خواهيدكرد كه البته عمدى بوده‏اند.( ناشر و من بحثى داشتيم كه آيا كتاب را به صورت نفيس همراه با تعداد زيادى عكس‏هاى رنگى چاپ كنيم؛يا به صورت معمولى همراه با تصاوير و نمودارهاى سياه و سفيد كه در نهايت تصميم بر مورد آخر گرفته شد. تصميم دشوارى بود واميدوارم كيفيت و گويا بودن مطالب جبران فقدان رنگ را بنمايد.

در آخر كتاب ضميمه‏اى وجود دارد كه اصطلاحات فيزيكى به كار رفته در فصل‏هاى مختلف را توصيف مى‏كند. چون مفاهيم مطرح‏شده در فصل‏هاى 2 يا 4 ممكن است )مثلاً( در فصل 7 مورد نياز باشند؛ اين ضميمه مى‏تواند براى خواننده ناآشنا نيز مفيد باشد.همچنين در پايان فهرستى از كتاب‏ها براى مطالعه بيش‏تر را آورده‏ام كه مطمئناً اين انتخاب برپايه تجربيات شخصى‏ام بوده است و فقطمى‏تواند به عنوان راهنما باشد. برخى از اين كتاب‏ها شامل منابع بسيار بيش‏ترى هستند.

ايده نوشتن اين كتاب به دنبال پيشنهادى از سوى جان گريبين شكل گرفت. او هنگام بازنگرى كتاب من تحت عنوان شكل‏گيرى‏ساختار در عالم (1993، انتشارات دانشگاه كمبريج( گفت: خوب است كه ببينيم نويسنده، كتابى در همين زمينه و به زبان ساده عرضه‏كند. رافوس نيل از انتشارات دانشگاه كمبريج از اين پيشنهاد استقبال كرد، و البته اميدوارم كه آن‏ها را نااميد نكرده باشم.

افراد ديگرى هم هستند كه نقش قابل ملاحظه‏اى در تكوين اين كتاب داشته‏اند: اين دومين بارى است كه با آدام بلك از انتشارات‏دانشگاه كمبريج كار مى‏كنم كه لذت‏بخش بود. كل حروفچينى كتاب، الگوى شكل‏ها و بازخوانى نمونه حروفچينى شده را واسانتى‏پادمانابان انجام داد؛ از او سپاسگزارم به دليل ساعت‏ها تلاشى كه صرف اين كار كرد. بيش‏تر شكل‏ها را پرم كومار آماده كرد كه از كمكش‏تشكر مى‏كنم. همچنين از دوستانم كه ضمن مطالعه نسخه‏هاى اوليه كتاب پيشنهادهاى سازنده‏اى مطرح كردند سپاسگزارم. از مركز آيوكانيز به دليل امكان استفاده از تجهيزات رايانه‏اى‏اش تشكر مى‏كنم.

پادمانابان

 فهرست

پيشگفتار

1. معرفى عالم

2. ماده، تابش و نيروها

3. مشاهده عالم

4. شناخت عالم

5. عالم در حال انبساط

6. شكل‏گيرى كهكشان‏ها

7. عالم در قرمزگرايى بالا

8. پرسش‏هاى بى‏پاسخ

ضميمه

منابعى براى مطالعه بيش‏تر

نمايه

 لینک سایت کتاب پس از نخستين سه دقيقه

http://www.qoqnoos.ir/showbook.asp?id=1072

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013