English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

آب سنگین

 

 

 


 

آب سنگين آبی است كه هيدروژن های آن، دوتريوم (ايزوتوپ سنگين هيدروژن) است. اين آب در مقايسه با آب معمولی ديرتر می جوشد و زودتر يخ می زند و گيلبرت وييس نخستين بار نمونه آن را از آب سنگين خالص در سال 1933 به دست آورد. هيدروژن طبيعی دارای دو ايزوتوپ است. ايزوتوپ هيدروژن سبك تقريبا٩٨/٩٩ درصد هيدروژن موجود را تشكيل می دهد. ايزوتوپ دوتريوم برخلاف هيدروژن عمومی دارای یک نوترون است.

آب معمولی از يك اتم اكسيژن و دو اتم هيدروژن تشكيل شده است. در حالی كه آب سنگين، از يك اتم اكسيژن و دو اتم دوتريوم(D) تشكيل شده است. برای توليد آب سنگين بايد مولكول های آب حاوی هيدروژن سنگين (دوتريوم) را ازمولكول های آب معمولی جدا كنند يا از داخل هيدروژن، اتم های هيدروژن سنگين يا دوتريوم را جدا و خالص كنند.

 

 

 

 

جرم مولكولی آب معمولی ١٨ و جرم مولكولی آب سنگين ٢٠ است. از لحاظ خواص شيميايی تفاوت چندانی با خواص آب معمولی نداشته و اختلافات جزئی وجود دارد اما از لحاظ هسته ای هيدروژن معمولی می تواند نوترون را جذب كند اما احتمال جذب نوترون توسط هيدروژن سنگين بسيار كم است. چنانچه بخواهيم يك راكتور هسته ای بسازيم كه با آب خنك شود چون هيدروژن آب جاذب نوترون است، مجبوريم كه اورانيوم غنی شده به كار ببريم، اما اگر از آب سنگين استفاده كنيم می توانيم برای نيروگاه هسته ای از اورانيوم طبيعی استفاده كنيم.

به دليل تفاوت مشخصات هسته ای دوتريوم با هيدروژن از لحاظ تكانه زاويه ای و گشتاور مغناطيسی از  آب سنگين و دوتريوم در زمينه های مختلف تحقيقاتی نيز استفاده می شود. به عنوان مثال رفتار آب سنگين در دستگاه های MRIبا رفتار هيدروژن معمولی متفاوت است. در فعاليت های تحقيقاتی به منظور بررسی برخی خواص از موادی استفاده می كنند كه هيدروژن طبيعی را در آن با هيدروژن سنگين (دوتريوم)جايگزين كرده اند. يكی از كاربردهای دوتريوم استفاده در توليد نوترون در شتاب دهنده ها و توليد انرژی در راكتورهای گداخت است.

 

فشرده اطلاعات آب سنگين

یک -   دوتريوم برای توليد تريتيم و كلاهك بمب هسته ای از اجزای اساسی به شمار می رود.

دو -  آب سنگين برای تعديل نوترونی راكتورهای هسته ای با هدف آهسته كردن حركت نوترون ها برای واكنش با اورانيوم طبيعی و توليد پلوتونيم به كار می رود.

سه -  آب سنگين به طور طبيعی به ميزان ناچيزی با نسبت ١ به ٥٠٠٠ در آب معمولی وجود دارد.

چهار -  از مزايای استفاده از آب سنگين حذف مراحل غنی سازی اورانيوم برای توليد پلوتونيم برای استفاده در سلاح های هسته ای است. راكتورهای آب سنگين برای توليد تريتيم می توانند به كار روند.

پنج -  آب سنگين برای تعديل سازی نوترونی راكتورهای آب سنگين به كار می رود.

 

برخی از خواص آب معمولی و آب سنگین

H2O

D2O

 ویژگی

0.0 (C)

3.82

نقطه ذوب

100 (C)

101.4

نقطه جوش

0.9982

1.1056

چگالی درat 20C, g/mL

4.0

11.6

درجه حرارت بالترین چگالی (C)

1.005

1.25

(at 20C, centipoise)ویزکوزیتی

71.97

71.93

(at 25C, dyncm) کشش سطحی

1,436

1,515

(cal/mol)حرارت ترکیب

10,515

10,864

حرارت بخار (cal/mol)

7.00

7.41

pH -at 25C

 

 

چون چگالی آب سنگین از آب معمولی بیشتر است، یخ تولید شده از آب معمولی که روی آب شناور است در حالیکه یخ تولید شده از آب سنگین در آب غوطه ور است.

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013