English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

ماده ي تاريک و کهکشان در حال شکل گيري

 

 

 


اخترشناسان به کمک تلسکوپ بسیار بزرگ 
VLT) ESO رصدخانه ي جنوبي اروپا) موفق شده اند تا یک لکه ي آغازین بسیار بزرگ را در فاصله اي بیش از ده میلیارد سال نوري کشف کنند. این جرم غول پیکر که بزرگي آن دو برابر راه شیري است،دو میلیارد برابر انرژی تابشی خورشید را از خود ساطع مي کند. ستاره شناسان تصور مي کنند که این لکه ، مقادیر عظیمي از گاز است که درون توده اي از ماده ي تاریک فرو مي ریزد تا سرانجام کهکشاني عظیم مانند راه شیري شکل گیرد.

فرزاد حسيني

 

 

در چند سال اخیر ستاره شناسان تعدادي از این به اصطلاح لکه ها را کشف کرده اند. آنها اجسامي به نسبت پر انرژي اما کم فروغ با اندازه اي در حدود راه شیري و یا بزرگ تر هستند. طبیعت آنها هنوز به خوبي روشن نیست با این وجود سناریو هاي بسیاري براي توجیه وجود و خصوصیات آن ها پیشنهاد شده است. یکی از محتمل ترین این سناریو ها از مراحل اولیه ي شکل گیري یک کهکشان حکایت مي کند، زماني که گاز درون توده ي عظیمي از ماده ي تاریک فرو مي ریزد

یک گروه بین المللي از ستاره شناسان یک لکه ي جدید را در فاصله ي 11/6 میلیارد سال نوري کشف کرده اند.این جرم در دسامبر 2002 و با استفاده از ابزار چند کاره ی FORS1  که بر روی تلسکوپVLT  نصب شده بود کشف شد. ستاره شناسان بخش کوچکي از زمینه ي آسمان را با فیلتر پهناي باریک که در حدود 505 نانومتر متمرکز شده بود براي بیش از 8 ساعت مورد مطالعه قرار دادند. این فیلتر مخصوص به ستاره شناسان اجازه مي دهد تا گسیل اتم هاي هیدروژني را مشاهده کنند که در فاصله ي 11/6 میلیارد سال نوري قرار گرفته اند.از دسامبر 2004 تا فوریه 2005 ،این ابزار برای رصد چند جرم تازه کشف شده ی دیگر (مجموعا 6 ساعت) استفاده شد.

 

 

 

 

بزرگي این لکه با قطري در حدود 200000 سال نوري دو برابر راه شیري ماست و مجموع انرژي گسیل شده از آن دو میلیارد برابر خورشید است. با این وجود این جرم در تصاویر گرفته شده با تلسکوپ هاي گوناگوني که از طیف فروسرخ تا پرتو هاي  ایکس را تحت پوشش قرار می دهد غیر قابل رؤیت است و در نتیجه این جرم کاملا غیر عادی محسوب می شود. از این گذشته تنها نمونه از این نوع اجرام است که ستاره شناسان در جستجوهاي خود یافته اند. کیم نیلسون اولین نویسنده ي مقاله اي در این مورد از ESO   مي گوید : ما تلاش کردیم تا با کمک معمول ترین دلایل و توضیحات علت وجود این لکه را بیان کنیم .مثلاً درخشندگي کهکشاني که یک هسته ي فعال دارد و یا کهکشاني که با سرعتي دیوانه وار به تولید ستارگان مي پردازد اما هیچ یک از اینها ، آن را توجیه نمي کنند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این لکه تابش هیدروژن مشاهده شده از گاز آغازین است که درون توده اي از ماده ي تاریک فرو مي ریزد. به این ترتیب ما شاهد شکل گیري یک کهکشان پرجرم همانند راه شیري خودمان هستیم

 

 

 

nojum.ir

 

گروه علمی نابغه های ایران


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013