English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

دستگاه جدید تصویر برداری سه بعدی نوترونی

 

 

 


 

 

با اشعه ایکس نمیتوان داخل سرب را دید اما اگر این کار با نوترون انجام شود نتیجه خوبی بدست میآید. نوترون میتواند به داخل مواد نفوذ کند و محققان نیز با بکارگیری این خاصیت به یک تکنیک تصویربرداری سه بعدی دست یافتند. این تکنیک میتواند همچنین برای مطالعه ساختار مواد مغناطیسی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

نوترونها خواص ذره ای دارند و در همان حال دارای خواص موجی نیز میباشند و میتوان آنها را با تکنیک های اپتیکی کنترل نمود. با استفاده از بازتاب یک باریکه موازی شده نوترونی از کریستال مناسبی میتوان - همانند منشور که نور را بر حسب انرژی میشکند - این باریکه را نیز برحسب انرژی (طول موج) جداسازی کرد. اما این موجب کاهش زیاد در شدت باریکه میشود که باعث خواهد شد تصویر برداری نوترونی بسیار زمان بر و پیچیده گردد.

 

فرانتز فایفر (Franz Pfeiffer )  و همکارانش در موسسه پاول شرر  (Paul Scherrer Institute )

 سویس، یک سیستم تصویر برداری اختراع کردند که از چندین توری استفاده میکند - توری ساده یک صفحه کدر است که که تعداد زیادی شکافهای بسیار باریک و موازی روی آن ایجاد شده است. در این سیستم باریکه نوترون ها به پهنای 2 سانتی متر از یک توری عبور میکند که یک سری خطوط روشن نوترونی ایجاد میشود. هر خط (مسیر) به طور مستقل مانند چشمه موج همدوس عمل میکند و با استفاده از همه این چشمه ها به جای یک تک چشمه، میتوان به شدتی معادل 100 برابر در تکنیک های مشابه رسید.

سپس نوترون های موج گون به یک توری دوم ریزتر (شکاف های بیشتر) برمیخورند که یک الگوی مشخص از شدت های زیاد و کم بدست میدهد و به آن فریز های تداخلی گفته میشود. هنگامی که یک شی در میان توری اول و دوم قرار گیرد موجب خمش مسیر نوترون های عبوری میشود (مانند شیشه ای که نور را میشکند).  این شکست باعث جابجا شدن الگوی تداخلی تولید شده از توری دوم خواهد شد. با وجود این، آشکارسازهای نوترون قادر نیستند که از الگوی های تداخلی به طور مستقیم تصویر برداری کنند و یا جابجایی های کوچک میان آنها را بفهمند.

برای استخراج اطلاعات موجود در باریکه، تیم محققان از یک توری سوم استفاده کردند که در فاصله کمی از دومی قرار میگیرد. سپس تغییرات شدت نوترون عبور کرده از این توری سوم را در حالی که به آهستگی در طول الگوی تداخلی حرکت میکند اندازه میگیرند. این کار مانند حرکت دادن یک شانه از کنار دیگری است که تغییرات کمی در مکان شانه باعث تغییرات زیادی در شدت نور عبوری دارد.

با استفاده از یک آشکارساز دو بعدی برای تصویر برداری از جابجایی های فریزها که هنگام چرخش شئ رخ میدهد، محققان توانستد ساختار سه بعدی داخلی شئ را بر حسب توانایی شکست نوترونها توسط آن از طریق ریاضی تولید کنند. شکست نوترون ها میتواند مابین تیتانیوم و موبیدیوم تمییز میدهد و این در حالی است که هر دوی این مواد نوترون را مانند هم جذب میکنند. فایفر و همکارانش این کار را بر روی سیم های 6 تا 7 میلیمتری سرب، تیتانیوم، منیزیم و مولیبدیوم انجام دادند. شکل بالا نمایشگر یک تصویر سه بعدی است که در آن سیم سربی به دور تیتانیوم گره زده شده است.
فایفر امیدوار است که بتواند راه عملی برای تصویر برداری درون جامداتی مانند مواد مغناطیسی بیابد که در آنجا نوترون ها تحت تاثیر اثرات الکتروستاتیک قرار نخواهند گرفت.

 

 

مقاله این کار در 2 ژوئن مجله

Physical Review Letters-PRL

 

  آمده است:   

Phys. Rev. Lett. 96, 215505 

 

  گوشه ای از فیزیک

 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013