English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

اختراعات ثبت شده در کشورهاي مختلف در حوزه فناوري نانو

 

 

 


  بررسي اشتراک اختراعات ثبت شده در ميان کشورهاي مختلف در حوزه فناوري نانو

 

ثبت اختراع، حمايت قانوني از اختراع مذكور را براي صاحب آن در محدوده جغرافيايي كه اختراع در آن ثبت شده است، فراهم مي‌كند. مطابق بررسي‌هاي انجام شده اكثر مخترعين و نوآوران، ابتد اختراع خود را در كشور خود ثبت مي‌كنند و سپس به ثبت آن در كشورهايي كه توانايي تجاري‌سازي و بازار مناسب محصولات اختراع را در اختيار دارند اقدام مي‌كنند. لذا دور از انتظار نيست كه يك اختراع با يك عنوان در چند كشور و تحت عنوان چند نام ثبتي به ثبت برسد. از اين رو، بررسي اسامي ثبتي مختلف از لحاظ تعداد اختراعاتي كه به طور مشترك با كشورهاي ديگر يا به طور انحصاري در آن كشور،‌ به ثبت رسيده‌اند، مي‌تواند بيانگر نكاتي درمورد جايگاه آن كشور از لحاظ تجاري و جذابيت آن براي صاحبان اختراع و نوآوري باشد. همچنين با شناسايي نامهاي ثبتي اصلي ثبت اختراع، مي‌توان محدوده جستجو را به آنها محدود نمود. براي اين منظور، اختراعات مربوط به فناوري نانو كه در بازه زماني 1985 تا 2004 در كشورها يا سازمان‌هاي مختلف به ثبت رسيده‌اند، با استفاده از پايگاه اطلاعات ISI  مورد بررسي قرار گرفتند. هدف از انتخاب پايگاه داده ISI  اين بود كه تمام اختراعات موجود در اين پايگاه بر اساس نام ثبتي مي‌باشند و در مشخصات هر اختراع،‌ اشاره‌اي به كشور مالك آن اختراع نشده است. لذا از اين منظر براي منظور ما مناسب است. در اين مقاله ابتدا تعداد اختراعات ثبت شده در هر يك از 34 عنوان ثبتي موجود در اين پايگاه با ستفاده از يک عبارت جستجوي جامع در بازه زماني مذكور به دست آمد.

 

 

فايل اين مقاله به صورت پی. دی. اف. قابل دريافت مي باشد

 

Dowmload  

 

ایران نانو


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013