English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

حلقه ي غبار ،منشا تولد سيارات

 

 

 


اختر شناسان دانشگاه سنت اندروز ،شواهدی پیدا کرده اند که نشان می دهد یک حلقه غبار گرداگرد ستاره ي "اپسیلون-نهر" Epison Eridani  درحال چرخش است.این مشاهدات با استفاده ازآرایه میلیمتری "اسکوبا" SCUBA  و بر اساس تصویربرداری ازحلقه غبار در طیفهای الکترومغناطیسی صورت گرفت. این شواهد تاییدی هستند بر این نظریه که حلقه های چرخان گاز و غبار گرداگرد ستاره های تازه متولد شده درنهایت به سیارات تبدیل می شوند.

پوپک سيدان

 

   درحقیقت موادی که به اعتقاد اخترشناسان می تواند مواد تشکیل دهنده سیارات باشد دراین حلقه های گسترده  متشکل از گاز و غبار وجود دارند.اختر شناسان همواره این نظریه را مطرح کرده اند که سیارات وستارگان از توده های گاز و غباری تشکیل شده اند که دراثرنیروی جاذبه گرد هم آمده اند.هنگامی که عمل رمبش درمرکز اين توده گازو غبار اتفاق می افتد حرکت  سایر مواد گرداگرد هسته  آغاز می شود و به این ترتیب حرکت چرخشی حول مرکز اتفاق ميافتد.درنهایت تمام گازها غبارها ومواد چرخان در یک صفحه قرار می گیرند  نظیر یک  خمیر پیتزای چرخان.

 

 

تصویر ارسالی  اسکوبا از صفحه چرخان گرداگرد اپیسون اریدانی

 

 

سرانجام زمانی می رسد که درنتیجه رمبشهای مداوم جرم هسته مرکزی این صفحه چرخان آنقدرزیاد می شود که می تواند همچون یک ستاره فروزان بدرخشد.درخارج ازهسته سایرغبارها با پیوستن به یکد یگرصخره ها  سیارکها ونهایتا سیارات را تشکیل می دهندو طوفانهای سهمگین ستاره نوزاد غبارهای منظومه ستاره ای جدید را می روبد.تمام این اتفاقات ازآغازتا پایان چیزی حدود ده صد میلیون سال به  طول می انجامد.

 البته  تمام آنچه گفته شد هنوزدر حد یک نظریه است چرا که هرچند بر اساس  شواهد موجود این  می توان نظریه را مورد ارزیابی و حتی تایید  قرارداد اما هنوزهم اخترشناسان بسیاری  با تردید در جستجوی شواهد معتبرتری برای  رد و  یا قیول آن  هستند .

در تحقیقی که به تازگی توسط دانشگاه اندروز با عنوان Detecting a Rotation in the Epsilon Eridani Debris Disc صورت گرفته است اختر شناسان دانشگاه سنت اندروز به توضیح در مورد یافته هایشان دراین زمینه پرداخته اند.

   مشاهدات صورت گرفته با کمک آرایه میلیمتری اسکوبا صورت گرفت این ابزارانقلابی که تلسکوپ پانرده متری جیمز کلرک ماکسول متصل است درحال حاضر بزرگترین ابزاری است که می تواند امواج میلیمتری الکترومغناطیسی را شناسایی کند وازسال٢۰۰٥ که تعمیرشد مجددا مورد استفاده قرارگرفته است. درهرحال نسل دوم این نوع آرایه  درسال ٢۰۰٧به کار گرفته خواهد شد . 

   صفحه غبارابتدا توسط این آرایه یک باردرسالهای ١٩٩٨-١٩٩٧وباردیگردرسالهای ٢۰۰٥-٢۰۰٢مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت . درطی این مدت مشخص شد توده های مختلفی از مواد در جهت حرکت عقربه های ساعت حول ستاره مرکزی با  سرعتی معادل ٥ ٧.  ٢ در جه  درسال  می چرخند به این ترتیب مدارخود رادرعرض 120 سال کامل می کنند .

   سرعت چرخش این مواد حول ستاره مرکزی نشان می دهد که این صفحه غبارچرخان زادگاه سیارات و سیارکها می باشد .اگر ذرات و مواد موجود دراین صفحات درمنظومه شمسی قرار داشتند سیارات تشکیل شده اندکی دورتراز پولوتو قرارمی گرفتند.

   این مشاهدات با توجه به محدودیت حساسیت اسکوبا ١صورت گرفت اخترشناسان امیدوارند که بتوانند مشاهداتشان را با استفاده ازاسکوبا ٢تکمیل کنند و تصویر بهتری از این سیارات در حال شکل گیری  داشته باشند.

 

 

 

گروه علمي نابغه هاي ايران


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013