English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

 آشکارساز برای دیدن نامرئی ها

 

 

 


 

آشکارساز ارزان برای دیدن نامرئی ها به صورت رنگی

 

 

 

یک آشکارساز جدید ارزان قیمت میتواند نور فروسرخ نامرئی را به صورت بازه ای از رنگ ها ببیند. این آشکارساز

Quantum Well Infrared Photodetector  یا به اختصار QWIP  نام دارد و جایگزین مناسبی برای سایر آشکارساز های دیگر در زمینه های علمی و تجاری خواهد بود.

نور فروسرخ برای چشم انسان نامرئی است. آشکارساز ها با استفاده از برخورد یک بسته انرژی فروسرخ نور با سلول هایشان باعث تولید جریان الکتریکی میشوند و این جریان اندازه گرفته میشود. هرچه تعداد این سلول ها بیشتر باشد قدرت تفکیک دستگاه بالاتر میرود.

آشکارساز جدید که توسط ناسا ساخته شده است یک تراشه نیمه رسانای گالیوم آرسناید میباشد که بیش از ۱۰۰ لایه دارد. هر لایه بین ۱۰ تا ۷۰۰ اتم ضخامت دارد و طوری طراحی شده اند که به صورت چاه های کوانتومی عمل کنند. این چاه ها با استفاده از فیزیک کوانتومی میتوانند الکترون ها را به دام اندازند و فقط نوری با انرژی خاص میتواند آنها را از چاه آزاد کند. سپس الکترونهایی که توسط نور رها شده اند با یک تراشه دیگر خوانده میشوند و با استفاده از یک رایانه این اطلاعات پردازش شده تا تصویر نهایی ایجاد گردد.

بازه طول موجی قابل تشخیص این دستگاه بین ۸ تا ۱۲ میکرومتر است. این پهنای عریض که در ناحیه فروسرخ دور قرار دارد برای کاربردهای طیف سنجی فروسرخ بسیار مناسب میباشد. از دیگر کاربردها میتوان به صورت مطالعه حرارت

stratosphere (لایه ای از جو) و تشخیص گازهای نادر، اندازه گیری ذرات غبار ناشی از اتشفشان ها، رد یابی ذرات، جذب گاز کربنیک و بسیاری کاربرد های دیگر اشاره کرد. دلیل ارزانی این آشکارساز به خاطر اینست که آنها را با تکنولوژی نیمه رسانای امروزی میتوان ساخت که در همه جا وجود دارد.

* عکس: این تصویر نشان دهنده تفاوت در اختلاف دما میباشد. مناطق با رنگ قرمز تاریک سردتر و نارنجی ها گرم تر میباشند. به دست داخل جیب کت و بینی سگ دقت کنید. همچنین دقت کنید که دست های افراد مختلف گرماهای متفاوت دارند، بعضی سرد و بعضی گرم هستند.

 

 

منبع

 

 

نقل از گوشه های فیزیک


 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013