English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

افزايش دمای زمين

 

 

 ميزان افزايش دمای زمين 'بيشتر' از ارزیابی های پيشين خواهد بود

 

دو گروه مختلف از محققان آمريکايی و اروپايی با انتشار گزارشی می گويند ميزان گرمايش زمين در آينده خيلی بيشتر از آنچيزی خواهد بود که مطالعات قبلی بر آن دلالت دارد.

 

هر دو گروه با استفاده از آمارهای موجود به ارزيابی ميزان احتمالی افزايش متوسط دمای زمين با توجه به افزايش توليد گاز دی اکسيد کربن پرداخته اند.

 

 

 

افزایش دمای زمین به افزایش تولید دی اکسید کربن توسط درخت ها می انجامد

 

اين محققان متوسط افزايش گرمای زمين در آينده را تا ۷۵ درصد بيشتر از پيش بينی های قبلی برآورد کرده اند.

نتيجه تحقيقات مستقل دولت استراليا درباره گرمايش زمين نيز اين گزارش ها را تاييد می کند.

بر اساس تحقيقات پيشين اگر توليد دی اکسيد کربن در جوامع انسانی به ميزان دو برابر افزايش يابد، متوسط دمای زمين ۵/۱ تا ۵/۴ درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت.

پيش از اين محققان برای بررسی گرمايش زمين دو عامل را بررسی می کردند:

  • تاثير مستقيم افزايش توليد دی اکسيد کربن

  • نقش سازوکارهای بازخوردی که نرخ گرمايش را تشديد می کند: مانند تغيير به وجود آمده در انعکاس نور خورشيد توسط زمين به خاطر ذوب يخ های قطبی

اما محققان دو گروه ذکر شده ميزان دی اکسيد کربن آزاد شده به وسيله اکوسيستم ها را هم در محاسبات خود در نظر گرفته اند.

 

چرخه خاک

دانشمندان با اشاره به دوره های مختلف زمين شناختی می گويند در دوره های گرمايش، ميزان گاز دی اکسيد کربن اتمسفر افزايش می يابد و هر گاه دمای زمين رو به کاهش می رود، ميزان اين گاز نيز کاهش می يابد.

بر اساس اين نظريه، در دوره های گرمايش اکوسيستم هايی مانند خاک زمين، جنگل ها و اقيانوس ها دی اکسيد کربن کمتری را در خود نگه می دارند.

محققان پيش بينی می کنند با افزايش تدريجی دمای زمين، دی اکسيد کربن آزاد شده از اکوسيستم ها به دی اکسيدکربن آزاد توليد شده توسط فعاليت های انسانی افزوده می شود و به گرم تر شدن زمين بيانجامد.

 

 

محققان در مطالعات خود از گاز درون حباب های یخ های قطبی استفاده کرده اند

گروه محققان آمريکايی برای مطالعه رابطه ميان گرم شدن زمين و افزايش رهاسازی دی اکسيد کربن اکوسيستم ها، آمار مربوط به تغييرات جوی ۴۰۰ هزار سال گذشته منطقه ووستوک در قطب جنوب را بررسی کرده اند.

در اين حال محققان اروپايی برای مطالعه خود به بررسی دوران کوتاه تری پرداخته اند و از آمار مربوط به نيمه هزاره پيشين که در آن نيمکره شمالی شاهد کاهش نسبتا شديد دما بوده است، استفاده کرده اند.

جان هارته از دانشگاه کاليفرنيا در برکلی می گويد به رغم استناد دو گروه به دوره های زمانی متفاوت و به کارگيری روش های تحليلی متفاوت، نتيجه تحقيقات آنها تفاوت چندانی با يکديگر نداشته است.

بر اين اساس، به پيش بينی اروپايی ها ميزان گرمايش زمين بين ۱۵ تا ۷۸ درصد بيشتر از پيش بينی های قبلی است و آمريکايی ها هم اين افزايش دما را به ميزان ۶/۱ تا ۶ درجه سانتيگراد پيش بينی کرده اند.

محققان استراليايی نيز می گويند در حالی که در شرايط جوی خاص جنگل ها به مراکز جذب دی اکسيد کربن تبديل می شوند، در دوره های گرمايش به توليد کننده آن تبديل می شوند.

در اين حال محققان می گويند به تحقيقات بيشتری برای درک بهتر تاثيرات بوم شناختی بر گرمای زمين نياز است.

به گفته آنها در حالی که جنگل ها به شدت تخريب شده اند و کودهای شيميايی نيز به طور گسترده مصرف می شوند، بايد ديد که آيا اکوسيستم ها همچنان مانند دوره های گذشته در تراکم دی اکسيد کربن اتمسفر زمين نقش خواهند داشت يا خير؟

 

 

 

گروه علمي نابغه هاي ايران

 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013