English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

آيا ميتوان با سرعتي بيشتر از نور سفر كرد؟

 

 

 

 

 

اگر آلبرت اينشتين  امروز زنده بود جواب ميداد:  خير

 

 

 

 

بر طبق تئوري نسبيت خاص اينشتين هيچ چيزي نميتواند از سرعت نور تجاوز كند. اين سرعت يك ثابت بنيادي طبيعت است و براي تمامي ناظر ها در هر كجا يكسان ميباشد. در اين تئوري بيان ميشود كه جرم اشياء با افزايش سرعتشان بيشتر ميشود و سرعت بيشتر انرژي بيشتر را ميطلبد. در سرعت نور طبق محاسبه اينشتين جرم به بينهايت ميرسد و انرژي نيز به همين ترتيب. رفتن به بينهايت امكان پذير نيست.

 

به گفته پروفسور  دونالد اشنايدر (Donald Schneider)  استاد نجوم و اختر فيزيك ايالت پن (Penn State)، پس از يكصد سال آزمايش، آنچه اينشتين نوشته هنوز تاييد ميشود. هيچ آزمايشي نيست كه در تضاد با نسبيت باشد. ذرات زيراتمي تا بالاي 99 درصد سرعت نور شتاب ميگيرند اما نه بيشتر از آن و نه برابر با آن.

 از نظر تئوري، با فراتر رفتن از سرعت نور اتفاقات عجيبي رخ ميدهد. مثلا سفر در زمان. و به هم خوردن رابطه علت و معلول. به عنوان نمونه زدن يك هدف با تفنگي كه گلوله هايش سرعت بيشتر از نور دارند. يك ناظر ميبيند گلوله به هدف خورده قبل از اينكه شليك اتفاق بيفتد. از آنجا كه يكي از اصول نسبيت اينست كه قوانين فيزيك براي همه ناظر ها يكسانند به تناقض خواهيم رسيد .

 

 چيز عجيب ديگري هم هست: تاكيون ها (tachyons)  در 1967 ژرالد فاينبرگ (Gerald Feinberg)  فيزيكدان دانشگاه كولومبيا پيشنهاد اين ذره هاي سريع تر از سرعت نور را نمود. آنها در دنياي آيينه اي بالاي سد سرعت نور، انرژي بينهايت بدست ميآورند كه سرعت نور را كاهش دهند.

 

كرم چاله ها هم مفهوم عجيب ديگري هستند. ميانبر هايي مابين فضا-زمان كه سفر نقطه به نقطه با سرعت بيشتر از نور را ممكن ميسازند.

 

warp drive ها  نيز يك نوع حباب هستند كه در فضايي كه نسبيت از كار ميافتد ظاهر ميشوند.

اما جايي وجود دارد كه ميتوان از سرعت نور بيشتر رفت: تنها زماني است كه نور از درون آب عبور ميكند. در اين محيط سرعت نور به سه چهارم سرعت آن در خلا كاهش مي يابد. در يك راكتور هسته اي ذرات باردار از ميله هاي راديو اكتيو با سرعتي بيشتر از اين به داخل آب پرتاب ميشوند. آن ذرات بادرار هستند و به همين دليل تابشي به نام تابش چرنكوف(Cherenkov radiation) ساطع ميكنند و به هر ماده كه آنها برخورد ميكنند آنرا به راديو اكتيو تبديل ميكنند و موجب ميشوند آب يك درخشش آبي رنگ بگيرد.

 هنگامي كه به آب درون يك راكتور نگاه ميكنيد، درخشش آبي رنگي كه ميبينيد تابشي است كه از ذرات بارداري ساطع ميشود كه بيشتر از سرعت نور در آب حركت ميكنند.

 

 

منبع

 

 

نقل از فیزیک من


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013