English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

تاریخچه کشف پوزیترون

 

 

 


 


اولین نشانه های وجود پوزیترون یعنی ذره سبکی که تنها اختلاف آن با ‏الکترون در علامت بار است در سال 1932 به کمک اتاقک ابر ویلسون به ‏دست آمد. در اتاقک ابر ویلسون واقع در میدان مغناطیسی رد باریکی که ‏به طور آشکار مربوط به یک ذره تک بار و خیلی سبک همانند الکترون بود، ‏مشاهده شد. اما در جهتی متناظر با بار مثبت منحرف می شد
.

 

 

تولید الکترون (سبز) و پوزیترون (قرمز
از برخورد فوتونهای اشعه گاما با هسته سرب

 

 

 

خواص پوزیترون و نحوه شناسایی

بعدها ثابت شد که فرایند عمده برای تشکیل پوزیتونها عبارتند از پرتوزایی ‏مصنوعی و اندرکنش اشعه های گامای پرانرژی وابسته به آنها با هسته ‏های اتمی ، یکی از این فرایند ها را می توان با قراردادن اتاقک ابر ‏ویلسون در میدان و تاباندن باریکه نازک تابش بر آن بررسی کرد. در بعضی عکسها در مسیر باریکه تابش گاما رد دوگانه خاصی دیده می ‏شود.

ذرات باردار متحرک در گاز با یونیدن اتمهای گازدار انرژی از دست می ‏دهد و در نتیجه پیوسته از سرعتش کاسته می شود. آزمون کامل این رد ‏آشکار می کند که خمیدگی هر شاخه آن با افزایش فاصله از پیچیدگی رد ‏تیز تر می شود. ‏این پدیده به این معناست که ما با ردهایی از جفت ذره خارج شونده از ‏یک نقطه سروکار داریم نه رد خم شده یک ذره. تنها با داوری از روی درجه ‏یونش هر دو رد به رد الکترون ها می مانند.

این ردها که معرف جفت ذرات ‏اخیر هستند در میدان مغناطیسی و در جهت های مختلف خم شده اند. ‏یعنی به ذره هایی باردار تعلق دارند.‏ با استفاده از مواد پرتوزا به عنوان چشمه های غنی پوزیترون مطالعه ‏جزئیات خواص این مواد ممکن شده است. به ویژه ثابت شده است که ‏جرم پوزیترون دقیقا با جرم الکترون برابر یعنی حدود  1/2000 جرم پروتون ‏است.

 

انفعالات پوزیترونی

نتایج اخیر ما را به این نتیجه منجر می کند که یکی از ذره ها الکترون و ‏دیگری پوزیترون است. بنابراین کوانتومهای گاما که از درون ماده می گذرند ‏‏(گاز در اتاقک ابر ویلسون) به جای ذره واحد جفت الکترون و پوزیترون ‏تشکیل می دهند. این پدیده به تشکیل جفت های الکترون و پوزیترون ‏معروف شده است پدیده تولید جفت.

مباحث نظری نشان می دهد که در نتیجه اندرکنش کوانتوم با میدان ‏الکتریکی هسته اتمی ماده این جفت تشکیل می شود در این فرایند ‏کوانتوم با میدان الکتریکی هسته اتمی ماده ، این جفت تشکیل می ‏شود. در این فرایند کوانتوم به جفت الکترون و پوزیترون تبدیل می شود و ‏هسته بدون تغییر باقی می ماند.

 

فرایند عکس تشکیل جفت الکترون و پوزیترون نیز کشف شده است ‏معلوم شده است که با نزدیکترکردن الکترون و پوزیترون تا فاصله های ‏کوتاه بر اثر نیروهای جاذبه الکترومغناطیسی ممکن است دو کوانتوم ‏تشکیل و در جهت های مخالف از یکدیگر دور شوند. فرایند ترکیب الکترون و ‏پوزیترون همراه با تبدیل آنها به کوانتوم های گاما را نابودی جفت نامیده اند. ‏نابودی به دلیل نبود پوزیترون روی زمین انتخاب شده است.

 

ناپایداری پوزیترون

پس از زمان کوتاهی از تشکیل آن هر پوزیترون با یک الکترون محیط ترکیب ‏می شود و به دو کوانتوم نور تبدیل می شوند. تشکیل جفت های الکترون و ‏پوزیترون از کوانتوم های و ترکیب الکترونها با پوزیترون ها که به تشکیل دو ‏کوانتوم منجر می شود اساساً فرایند جدیدی است که در آن تبدیل ‏متقابل تابش میدان الکترومغناطیسی فوتون های گاما) و ذرات ماده ‏الکترون و پوزیترون صورت می گیرد.

 

کشف پوزیترون اثباتی بر خواص موجی ذرات

خواص ذرات از جنبه های زیادی با خواص میدان الکترومغناطیسی نور) ‏فرق دارد. عمده ترین اختلاف این است که همه اجسام پیرامون ما از ذرات ‏ساخته شده اند ممکن است به نظر رسد که فقط نور است که عمل ‏انتقال انرژی از بعضی اجسام به بعضی دیگر را انجام می دهد به این دلیل ‏حتی در آغاز قرن 20 بر این باور بودند که نور (میدان الکترومغناطیسی) و ‏ماده را سد غیر قابل گذری از یکدیگر جدا کرده است.

بعدا خواص ذره ای نور کشف شد معلوم شد که نور خواص شارش ذرات ‏فوتون ها را باخواص موجی همراه دارد از طرف دیگر خواص موجی که قبلاً ‏فقط به نور اختصاص می دادند. که قبلاً فقط به نور اختصاص می دادند و ‏یکی از خصایص متمایز آن می شمردند، در ذرات ماده نیزکشف شد این ‏اکتشافات روی شکاف میان مفاهیم نور و ماده پل زد. مهمتر از این بعد از کشف تبدیل های متقابل نور (کوانتومهای گاما) و ذرات ‏ماده (جفتهای الکترون و پوزیترون) روشن شد که ارتباط بسیار ریشه داری ‏میان نور و ماده وجود دارد.

ذرات ماده و فوتون ها (میدانهای ‏الکترومغناطیسی) دو شکل مختلف ماده اند. فوتون خصایص مشترک زیادی با ذرات دیگر از خود به نمایش می گذارد ‏ولی ویژگی مهمی دارد و آن این است که جرم در حال سکون جرم سکون) آن برابر ‏صفر است. فوتون همیشه باسرعت نور حرکت می کند هر گاه ناگزیر به ‏توقف شود (نظیر موقع جذب) دیگر نوری وجود نخواهد داشت.

 

چشمه های تولید پوزیترون

پوزیترون را به تنهایی نمی توان تولید کرد زیرا ذره ناپایداری است و به سرعت ناپدید می شود. عموما پوزیترون را به کمک واکنش های هسته ای بنیادی و نیز به کمک پدیده تولید جفت که در آن به همراه الکترون از نابودی یک فوتون به دست می آورند. سیستم آشکارسازی پوزیترون نیز همانند نحوه تولیدش به لحاظ ناپایداری پوزیترون فرایند مستقلی نمی باشد و بیشتر از طریق پدیده نابودی جفت به وجود پوزیترون پی می برند.

 

 

 

گروه علمی نابغه های ایران


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013