English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

کشف سرنخ های تازه در مورد ماده تاريک

 

 

  

منجمان برای نخستين بار موفق شده اند پاره ای از مشخصه های فيزيکی ماده تاريک را در قالب اعداد و ارقام ملموس بيان کنند.

 

 

اين ماده غيرعادی که کيهان را پُر کرده اما با تکنولوژی های فعلی قابل رؤيت نيست، يکی از معماها بزرگ علم نوين به حساب می آيد.

اما پژوهشگران نسبت به يک چيز اطمينان دارند: اينکه ماده تاريک وجود دارد.

اکنون تيمی از موسسه نجوم دانشگاه کمبريج دست کم توانسته است حد و مرز تراکم آن در فضا را مشخص کند و "دمای" آن را اندازه بگيرد.

پروفسور گِری گيلمور به بی بی سی گفت: "اين نخستين سرنخی است که از ماهيت اين ماده به دست آورده ايم. برای نخستين بار، اکنون عملا با جنبه های فيزيکی آن سر و کار پيدا کرده ايم

دانشمندان اطلاعات زيادی درباره آنچه ماده باريونی می نامند - ماده "عادی" که ستارگان، سيارات و موجودات زنده از آن تشکيل شده اند - دارند، اما آنها برای درک ماده اصلی سازنده کيهان در تقلا بوده اند.

 

 

تيم محققان بريتانيايی 23 شب رصدهای وی ال تی را برای انجام اين مطالعه اختصاص داد

 

 

دوازده کوتوله

اخترشناسان نمی توانند ماده تاريک را مستقيما رديابی کنند زيرا هيچگونه نور يا تشعشعی ساطع نمی کند.

تيم پژوهشگران دانشگاه کمبريج با مطالعه دقيق 12 کهکشان کوتوله که در دامنه های کهکشان ما، راه شيری، قرار دارند اطلاعات تازه ای درباره ماده تاريک فراهم آورده اند.

با اين حال حضور آن را می توان از چرخش محوری کهکشان ها استنتاج کرد: ستارگان کهکشان ها با چنان سرعتی در حرکت هستند که اگر به خاطر قوه جاذبه يک نوع ماده نامرئی نبود، در اثر قوه گريز از مرکز فرار می کردند و کهکشان ها متلاشی می شدند يا اصلا از ابتدا شکل نمی گرفتند.

مطالعات نشان می دهد که اين ماده تاريک تقريبا 80 تا 85 درصد ماده موجود در جهان را تشکيل می دهد.

اکنون تيم پژوهشگران دانشگاه کمبريج با مطالعه دقيق 12 کهکشان کوتوله که در کرانه های کهکشان ما، راه شيری، قرار دارند اطلاعات تازه ای درباره ماده تاريک فراهم آورده اند.

آنها با استفاده از بزرگترين تلسکوپ های موجود جهان، از جمله رصدخانه عظيم "وی ال تی" در شيلی (وابسته به رصدخانه جنوبی اروپايی) نقشه های سه بعدی کهکشان ها را تهيه کرده و از حرکات ستارگان آنها برای "رديابی" تاثير ماده تاريک موجود در ميان آنها و اندازه گيری دقيق وزن آن استفاده کرده اند.

آنها با انجام 7000 محاسبه جداگانه به اين نتيجه رسيدند که ميزان ماده تاريک موجود در کهکشان ها تقريبا 400 برابر ماده عادی آنهاست.

محتمل ترين نامزد برای ماده تاريک همان "ذرات سنگين با تعامل ضعيف" يا به اصطلاح Wimp  است. دانشمندان معتقدند که اين ذرات کهن از انفجار بزرگ به جا مانده اند.

برخی تعميم های نظريه "مدل استاندارد ذرات بنيادی" داير بر توضيح پذيرفته شده ماده و نيرو، وجود اين ذرات را پيش بينی می کند. اما وجود آنها همچنين به توضيح ساختمان و هندسه جهان قابل مشاهده کمک زيادی خواهد کرد.

 

 

اندرومدا ديگر عضو سنگين وزن محله ما در جهان نيست

 

 

همسايگان بزرگ

پژوهش دانشگاه کمبريج همچنين به دستاورد مستقل و جداگانه ديگری منجر شده است: مطالعه دقيق کهکشان های کوتوله به دانشمندان اجازه داد جرم کهکشان ما را با دقت بيشتری نسبت به گذشته اندازه بگيرند.

پروفسور گيلمور گفت: "معلوم شد که جرم کهکشان راه شيری بيش از آن است که تاکنون تصور می کرديم."

"اکنون به نظر می رسد که راه شيری بزرگترين کهکشان موجود در جهان محلی است، و حتی از اندرومدا هم بزرگتر است. تا همين چند ماه قبل پنداشته می شد که جای آنها برعکس است."

تيم دانشگاه کمبريج انتظار دارد نخستين نتايج مطالعه اش ظرف چند هفته آينده آماده ارائه به يک نشريه ممتاز اخترفيزيکی باشد.

 


 

 

نقل از گروه نخبگان

 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013