English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

منبع پايان ناپذير انرژى

 

 

 


نگاهى به اهميت و دلايل احداث رآكتور گداز هسته اى
 

 

 

بالاخره در مورد محل نصب رآكتور گداز هسته اى آيتر  (Iter)  كه هزينه ساخت آن ده ميليارد يورو است تصميم گيرى شده است. تصميم براى احداث آيتر در فرانسه به ماه ها بحث و جدل ميان شركاى پروژه شامل اتحاديه اروپا، آمريكا، ژاپن، روسيه، چين و كره جنوبى پايان مى دهد.با توجه به اهميت موضوع توجه شما را به پرسش و پاسخ مطرح شده در اين خصوص جلب مى كنيم.


 

 آيتر چيست؟ ( International Thermonuclear Experimental Reactor )

آيتر يك رآكتور آزمايشى است كه تلاش مى كند آن دسته از واكنش هاى اتمى را كه به خورشيد و ساير ستارگان نيرو مى بخشد روى زمين تكرار كند.  اين پروژه تمامى آموخته هاى بشر طى دهه ها مطالعه را انسجام خواهد بخشيد. اگر آيتر به نتيجه برسد، و فناورى آن عملى از آب درآيد، در آن صورت جامعه بين المللى يك رآكتور تجارى نمونه به نام Demo  خواهد ساخت. گام نهايى، گسترش فناورى گداز يا همجوشى هسته اى به سراسر زمين خواهد بود.

 

گداز هسته اى دقيقاً چيست؟

گداز هسته اى با تكيه بر  اين اصل كار مى كند كه انرژى را مى توان از طريق فشردن هسته اتم ها به يكديگر آزاد كرد.  اين درحالى است كه شكافت اتمى فيزيون كه نيروگاه هاى اتمى امروزى بر آنها متكى هستند با شكافتن اتم ها كار مى كند.در هسته خورشيد، فشارهاى عظيم نيروى جاذبه اجازه وقوع چنين پديده اى را در درجه حرارتى معادل تقريباً ۱۰ ميليون درجه سانتيگراد مى دهد. در زمين چنين فشار عظيمى ممكن نيست بنابراين بايد از طريق بالا بردن درجه حرارت به بيش از ۱۰۰ ميليون درجه سانتيگراد به ايجاد گداز هسته اى دست زد.هيچ ماده اى روى زمين تاب تحمل تماس مستقيم با چنين حرارتى را ندارد. بنابراين دانشمندان براى دستيابى به گداز، يك گاز فوق العاده داغ يا همان پلاسما را در داخل يك ميدان مغناطيسى بسيار فشرده به شكل تيوب نگاهدارى و فشرده مى كنند.

 

مزاياى گداز هسته اى چيست؟

بهترين سوخت براى گداز هسته اى شامل دو ايزوتوپ يا نوع مختلف از اتم هيدروژن است: دوتريوم و تريتيوم. دوتريوم را مى توان از آب كه ماده اى فراوان است استخراج كرد. تريتيوم را مى توان از ليتيوم كه در پوسته زمين به وفور يافت مى شود توليد كرد.گداز هسته اى، برخلاف سوخت هاى فسيلى دى اكسيد كربن توليد نمى كند. دى اكسيد كربن مهمترين گاز گلخانه اى است كه دانشمندان آن را مسئول گرمتر شدن زمين مى شناسند.كارشناسان همجوشى هسته اى همچنين مى گويند كه اين سيستم ذاتاً ايمن است زيرا هر عيبى در آن باعث مى شود سيستم فوراً از كار بازايستد.

 

آيا آيتر فضولات راديواكتيو توليد مى كند؟

بله. نوترون هاى توليد شده در جريان گداز، موادى را كه در جداره هاى محفظه پلاسما به كار رفته فعال مى كند. اما يكى از اهداف اين پروژه يافتن موادى است كه بيشترين مقاومت را در برابر اين بمباران داشته باشد.
اين مى تواند به توليد فضولاتى نسبتاً ايمن كه ظرف مقطعى نسبتاً كوتاه (۵۰ تا ۱۰۰ سال) از ميان مى رود منجر شود. در مقايسه، فضولات راديواكتيو كه در نتيجه شكافتن اتم ها در جريان فيزيون توليد مى شود دوام بسيار بيشترى (هزاران ساله) دارند.به علاوه حجم فضولات توليد شده در آيتر نسبتاً ناچيز خواهد بود.

 

آيتر چه زمانى احداث خواهد شد؟

شركاى آيتر در ملاقات روز ۲۸ ژوئن موافقت كردند كه اين رآكتور را در كاداراش در جنوب فرانسه احداث كنند. روكاشو در شمال ژاپن نامزد ديگر براى احداث اين رآكتور بود. پيشرفت هاى ديگرى در زمينه مسائل فنى لازم است اما اميد مى رود كه تا پايان سال جارى موافقت نامه اى حاصل شود تا فرآيند احداث آيتر در پايان ۲۰۰۵ آغاز شود.

 

هزينه ساخت آيتر چقدر خواهد بود؟

هزينه احداث آيتر تقريباً ۵۷/۴ ميليارد يورو (به قيمت هاى سال ۲۰۰۰) كه بايد در دوره اى تقريباً ۱۰ ساله تقسيم شود رقم زده مى شود. هزينه كل عمليات آن طى ۲۰ سالى كه انتظار مى رود فعال باشد نيز تقريباً همين قدر است.

 

هزينه آيتر از كجا تامين مى شود؟

اتحاديه اروپا و فرانسه ۵۰ درصد هزينه هاى احداث را پرداخت خواهند كرد و پنج شريك ديگر هر يك ۱۰ درصد آن را تقبل مى كنند. چون ژاپن قبول كرد از احداث آن در خاك خود به نفع فرانسه چشم بپوشد از مزايايى برخوردار خواهد شد. اين كشور ميزبان يك مركز تحقيقات مواد مربوطه كه نيمى از هزينه ساخت آن را اروپا به گردن مى گيرد خواهد بود. همچنين دانشمندان ژاپنى سهم بيشترى از سمت هاى تحقيقاتى آيتر خواهند داشت.اتحاديه اروپا اكنون از يك مقام ژاپنى براى به عهده گرفتن مديريت كل پروژه آيتر حمايت خواهد كرد و به علاوه در صورتى كه رآكتور نمونه Demo به مرحله ساخت برسد از ژاپن به عنوان محل ساخت آن پشتيبانى خواهد كرد.

 

چرا اتحاديه اروپا تا اين حد مشتاق بوده است آيتر در اين قاره ساخته شود؟

آيتر نيازمند سرمايه گذارى از سوى كليه شش شريك پروژه است، اما تصور مى شود بازدهى بالقوه آن ارزش اين سرمايه گذارى را داشته باشد.ميزبانى اين رآكتور آزمايشى اتحاديه اروپا را در خط مقدم صف بهره بردارى تجارى از گداز هسته اى قرار مى دهد.به علاوه انتظار مى رود اين پروژه بيش از ۱۰ هزار شغل  ايجاد كند و تخصص به دست آمده از آيتر به اروپا اجازه خواهد داد فوايد فناورى هاى منشعب را درو كند.


چرا انرژى گداز هسته اى مطلوب فرض مى شود؟

بشر نمى تواند تا ابد به سوخت فسيلى تكيه كند. اولاً منابع نفت، گاز و زغال محدود است و بالاخره تمام خواهد شد. ديگر  اين كه به عقيده دانشمندان گازهاى گلخانه اى كه از طريق سوزاندن سوخت هاى فسيلى توليد مى شود از عوامل اصلى تغييرات آب و هوايى هستند.با اين حال، تقاضا براى انرژى نيز در حال افزايش است. در سال ،۱۹۹۰ در حدود ۷۵ درصد جمعيت جهان (در كشورهاى در حال توسعه) ۳۳ درصد كل انرژى جهان را سوزاندند.تا سال ۲۰۲۰ ، ۸۵ درصد جمعيت جهان از كشورهاى در حال توسعه ۵۵ درصد انرژى را مصرف خواهد كرد. بنابراين رقابت بيشترى بر سر منابع موجود سوختى به وجود خواهد آمد.برخى تصور مى كنند كه گداز هسته اى جايگزين نسبتاً  ايمنى براى سوخت هاى فسيلى خواهد بود.
نخستين رآكتور گداز هسته اى تجارى چه زمانى احداث خواهد شد؟

نه به اين زودى ها. رآكتورهاى آزمايشى گداز هسته اى مانند جى اى تى (Joint European Torus) در كالهم در بريتانيا بيش از آنكه انرژى توليد كند انرژى مصرف مى كند.بنابراين پيش از آنكه اين فناورى از حيث اقتصادى مقرون به صرفه شود، موانع علمى و مهندسى عمده اى بايد برطرف شود.انتظار نمى رود يك رآكتور تجارى تا پيش از سال ۲۰۴۵ يا ۲۰۵۰ ساخته شود تازه اگر تكنولوژى ساخت آن فراهم شده باشد.واقعيت اين است كه هيچ تضمينى براى موفقيت آيتر وجود نخواهد داشت.به علاوه بسيارى از ناظران، به خصوص طرفداران محيط زيست كه مبارزات طولانى را عليه شكافت هسته اى ترتيب داده اند عميقاً به گداز هسته اى مظنون هستند.آنها شك دارند آيتر به ثمر بنشيند و معتقدند بهتر مى بود پول اختصاص داده شده به اين پروژه صرف انرژى هاى قابل تجديد مانند انرژى بادى، موجى يا خورشيدى مى شد. 

 


BBC
 

 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013