English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

صورتهای فلکی

 

 

 


مردمان باستان تصور مي‌كردند كه مي‌توانند خطوط اصلي چهره‌ها را در ستارگان آسمان شب پيدا كنند. اين چهره‌ها معمولاً شكل‌هايي از قهرمانان، اساطير و خدايان افسانه‌اي، مخلوقات گوناگون و اجرامي بود‌ند كه به نظر آنها بر روی زمین اثر گذار ند. اين مفهوم عاميانه صورت فلكي است. 

اما در ستاره‌شناسي نوين، لغت صورت فلكي به بخشي از آسمان اطلاق مي‌شود كه در مرحله‌ي اول اشكالي را تداعي مي‌كند كه هزارها سال پيش براي اولين بار مورد توجه انسان‌هاي باستاني قرار گرفته است. 

اين مناطق بر روي كره‌ي سماوي، مانند استان‌ها يا كشورهاي مختلف بر روي نقشه‌هاي زميني هستند. در حال حاضر هر نقطه‌اي از آسمان بالاي سر ما، حتماً متعلق به يك صورت فلكي است. حد فاصل بين صورت‌‌هاي فلكي در قالب خط مستقيم بوده ولي شكل‌ها مي‌توانند كاملاً غيرمتقارن و غيرهندسي باشند. به هر تقدير هر صورت فلكي تعدادي از ستارگان آسمان را درون محدوده‌ي خود جاي مي‌دهد. 

صورت فلكي براي ايجاد راحتي و تسهيل در شناخت اجرام و پيدا كردن بخش خاصي از آسمان مفید است. از ديد ما، مي‌توان تصور كرد كه تمام ستارگان درون محدوده يك صورت فلكي از نظر فيزيكي با هم در ارتباط هستند. از آنجا كه با چشم غيرمسلح نمي‌توان عمق فضا را تشخيص داد، لذا انسان همه‌ي ستارگان را در يك صفحه و ظاهراً در يك فاصله و بسيار نزديك به هم مي‌بيند. در حقيقت هر ستاره‌اي مي‌تواند در فاصله‌ي زيادي نسبت به ديگري قرار گيرد كه اين جدايي تا حد صدها و حتي هزارها سال نوري هم مي‌رسد. 

در بين تمدن‌هاي باستاني اولين فرهنگ‌هايي كه شروع به طبقه‌بندي آسمان براي نامگذاري نمودند عبارتند از بابلي‌ها، هندي‌ها، يوناني‌ها، رومي‌ها، چيني‌ها و میان قاره‌ي آمريكا. انسان‌هاي ساكن در نيمكره‌ي شمالي قادر بودند فقط ستارگان قابل ديد در اين نيمكره را شناسايي و طبقه‌بندي نمايند، زيرا ستارگان عرض‌هاي جنوبي و پايين‌تر از آن نقاط قابل رؤيت نبودند. در قرن دوم ميلادي بطلميوس ستاره‌شناس يوناني ـ‌مصري، توانست بيش از 1000 ستاره را در قالب 48 صورت فلكي در كتاب مجستي فهرست نمايد. اين صورت‌هاي فلكي كه يادمان دوران عتيق است، به نام صورت‌هاي فلكي باستاني ناميده مي‌شوند. 

از قرن 16 كه اروپايي‌ها به كشف مناطق جنوبي كره‌ي زمين پرداختند، فهرست ستارگان نيمكره‌ي جنوبي براي دنياي غرب شناخته شد. اين صورت‌هاي فلكي جديد را به نام صور فلكي نوين مي‌نامند. 

معمولاً نامگذاري صورت‌هاي فلكي باستاني بر اساس شكل آنهاست. صورت‌هاي فلكي جبار و اسد ظاهراً به شكلي است كه آنها را ناميده‌اند. تعدادي از صورت‌هاي فلكي نوين را از روي بعضي از اختراعات، نظير ميكروسكوپ و تلسكوپ نامگذاري نموده‌اند. شكل‌ها (مثلاً خطوط واصل بين ستاره‌ها) در اصل اختياري بوده و ممكن است روي نقشه‌هاي مختلف متفاوت باشند. بعضي از صورت‌هاي فلكي داراي بخش كوچكتري در درون منطقه‌اي وسيع است، مانند قسمت ملاقه يا آبگردان درون خرس بزرگ. 

قبل از سال 1930 هر كسي هر قسمتي از آسمان را به طور دلخواه مي‌توانست به هر اسمي بنامد و در نتيجه هيچ گونه مرز تعريف شده‌اي در اطراف صور فلكي وجود نداشت. لذا براي رفع شبهه و ايجاد يگانگي، ستاره‌شناسان جهان در سال 1930 تصميم گرفتند كه نام‌هاي خاصي (به زبان لاتين) به همراه مرزي مشخص براي كليه‌ي صورت‌هاي فلكي انتخاب كنند. اين همان حدود و اسم‌هايي است كه امروزه در سطح جهاني پذيرفته شده است. 

 

در زير نام صورت‌هاي فلكي آورده شده است:

 

ردیف

نام صورت فلکی

علامت لاتین

نام لاتین

بهترین زمان مشاهده در آسمان

1

آندرومدا، شاهزاده، زن در زنجير، امراه المسلسله

And

Andromeda

آبان

2

اژدها، تِنين

Dra

Draco

تیر

3

اسب بالدار، فَرَس اعظم

Peg

Pegasus

مهر

4

اسد، شير

Leo

Leo

فروردین

5

اكليل شمالي، تاج شمالي، افسر شمالي

CrB

Corona Borealis

تیر

6

برساوش، قهرمان

Per

Perseus

دی

7

تازي‌ها، سگ‌هاي شكاري

CVn

 Canes Venatici

اردیبهشت

8

تكشاخ

Mon

Monoceros

اسفند

9

ثور، گاو

Tau

Taurus

دی

10

جام، پياله، باطیه، معلف

Crt

Crater

اردیبهشت

11

غراب، كلاغ، زاغ

Crv

Corvus

اردیبهشت

12

جبار، شكارچي

Ori

Orion

بهمن

13

جَدي، بز دريايي، بزغاله، بز ماهی

Cap

Capricornus

شهریور

14

جوزا، دو پيكر

Gem

Gemini

اسفند

15

حَمَل، بره، گوسفند

Ari

Aries

آذر

16

حوا، مارافساي، حامل مار

Oph

Ophiuchus

مرداد

17

حوت، ماهي

Psc

Pisces

آبان

18

حوت جنوبي، ماهي جنوبي

PsA

Piscis Austrinus

مهر

19

خرگوش، اَرنَب

Lep

Lepus

بهمن

20

دب اصغر، خرس كوچك

UMi

Usra minor

تیر

21

دب اكبر، خرس بزرگ

UMa

Usra major

فروردین

22

دجاجه، قو

Cyg

Cygnus

قو

23

دلفين

Del

Delphinus

شهریور

24

دلو، ريزنده آب

Aqr

Aquarius

مهر

25

ذات الكرسي، ملكه، خداوند كرسي

Cas

Cassiopeia

آبان

26

روباه، روباهك

Vul

Vulpecula

شهریور

27

زرافه، شترگاوپلنگ

Cam

Camelopardus

بهمن

28

سپر

Sct

Scutum

مرداد

29

سرطان، خرچنگ

Cnc

Cancer

اسفند

30

سكستان، ذات السدس، سكستانت

Sex

Sextans

فروردین

31

سنبله، دوشيزه

Vir

Virgo

خرداد

32

سوسمار، مارمولك، بزمجه

Lac

Lacerta

مهر

33

سهم، تير، پيكان

Sga

Sagitta

شهریور

34

سياهگوش

Lyn

Lynx

اسفند

35

شلياق، چنگ رومي

Lyr

Lyra

مرداد

36

شيركوچك، اسد اصغر

LMi

Leo minor

فروردین

37

عقاب

Aql

Aquila

شهریور

38

عقرب، كژدم

Sco

Scorpius

تیر

39

عوا، گاوران

Boo

Bootes

خرداد

40

قطعه الفرس، اسب كوچك، پاره اسب، پوني

Equ

Equuleus

شهریور

41

قوس، كماندار، نيم اسب

Sgr

Sagittarius

مرداد

42

قيطس، هيولاي دريايي، نهنگ

Cet

Cetus

آذر

43

قيفاووس، سلطان

Cep

Cepheus

مهر

44

كلب اصغر، سگ كوچك

CMi

Canis minor

اسفند

45

 كلب اكبر، سگ بزرگ

CMa

Canis major

بهمن

46

كوره، تنور

For

 

آذر

47

گيسوي برنيكه، موي برنيكه

Com

Coma Berenices

اردیبهشت

48

مار، سر مار، دم مار

Ser

Serpens

تیر و مرداد

49

مار آبي، مار دريايي، شجاع

Hya

Hydra

فروردین

50

مثلث

Tri

Triangulum

آذر

51

ممسك العنان، ارابه ران، عنان دار

Aur

Auriga

دی

52

ميزان، ترازو

Lib

Libra

خرداد

53

نهر، جوي، رودخانه فلكي

Eri

Eridanus

دی

54

هركول، جاثي، پهلوان، بر زانو نشسته

Her

Hercules

مرداد

 

صورت‌هاي فلكي نيم‌كره‌ي جنوبي 

این صورتهای فلکی در جنوب میل منهای 30 درجه واقعند، لذا عمدتا از عرضهای جنوبی قابل مشاهده می باشند. در ایران هم تعدادی از آنها را در عرض های پایینتر می توان دید.

 

ردیف

نام صورت فلکی

 نام لاتین

1

 آب مار، نر مار

Hydrus

2

 آپوس، پرنده بهشتي

Apus

3

اِسكنه، قلك سنگتراشي

Caelum

4

اكليل جنوبي، تاج جنوبي

Corona Australis

5

پرگار، قطب نما

Circnus

6

تلسكوپ

Telescopium

7

تير حمال، شاه تخته

Carina

8

ثُمن، اكتان، هشتك

Octans

9

چليپا، صليب جنوبي

Crux

10

حجار، سنگتراش

Sculptor

11

حربا، آفتاب پرست

Chamaeleon

12

حمامه، كبوتر

Columba

13

خط كش، گونيا، تراز

Norma

14

درنا

Grus

15

ساعت

Horlogium

16

سبع، گرگ

Lupus

17

شبكه، تور

Reticulum

18

شراع، بادبان

Vela

19

طاووس

Pavo

20

طوغان، توكان

Tucana

21

عنقا، ققنوس، سيمرغ

Phoenix

22

قطب نما

Pyxis

23

قِنطورس، ظليم

Centaurus

24

كشتيدم

Puppis

25

كوه ميز، ميز صحرايي

Mensa

26

ماهي پرنده

Volans

27

ماهي زرين، طلاماهي

Dorado

28

مثلث جنوبي

Triangulum Australe

29

مجمره، آتشدان، عودسوز

Ara

30

مِفرغه الهوا، تلمبه بادي

Antlia

31

مگس

Musca

32

ميكروسكوپ

Microscopium

33

نقاش

Pictor

34

هندي

Indus

 

 

پيدا کردن صورتهای فلکی در آسمان

فکر کنم علاقه مند شدید که این صورتهای فلکی را در آسمان پیدا کنید. برای این کار ابتدا باید یک نقشه آسمان شب را تهیه کنید که این صورتهای فلکی در آنها مشخص شده باشند. و سپس با استفاده از نقشه و دوربین دو چشمی یا تلسکوپ می توانید ستاره های تشکیل دهنده این صورتهای فلکی را رصد کنید. البته اگر آسمان محل سکونتتان صاف باشد و آلودگی نوری نداشته باشد می توانید با چشمان غیرمسلح نیز به شکار این اجرام آسمانی بروید.
 


نقل از پارس اسکای
نویسنده : 
عليرضا سرمدي 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013