English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

تصاویری از آفرینش جهان

 

 

 


اسپيتزر توده هاي كيهاني عظيمي از آفرينش را تصويربرداري كرد

تصوير جديد تلسكوپ فضائي اسپيتزر ناسا توده هاي عظيم و متلاطم غبار كه در اثر شعله هاي ستارهاي جوان مشتعل هستند را اشكار مي كند

 

 

اين تصوير با شكوه كه توسط دوربينهاي فروسرخ اسپيتزر گرفته شده به تصوير شگفت انگيز "ستونهاي خلقت" شباهت دارد كه در سال 1995 توسط هابل و با نور مرئي از سحابي عقاب گرفته شد. هر دو تصوير ابرهائي از گاز سرد و غبار را نشان مي دهند كه پرتوها و بادهاي ناشي از ستاره هاي پر جرم و داغ آنها را به صورت ستونهاي شكل داده اند.

تصوير گرفته شده توسط اسپيتزر لبه شرقي ناحيه اي بنام W5 را در مجمع الكواكب  Cassiopeia  نشان مي دهد كه 7.000 سال نوري دور مي باشد. يك ستاره پر جرم اين ناحيه را در احاطه خود دارد كه ستونهاي "انگشت مانند" به محل آن در اين تصوير اشاره مي كنند. ستونها خود ستاره هائي بسيار بزرگ مي باشند كه با هم به يك رشته كوه شباهت دارند. اين ستونها ده برابر بزرگتر از ستونهاي موجود در سحابي عقاب هستند.  بزرگترين ستوني كه توسط اسپيتزر رصد شد صدها ستاره هاي نارس كه قبلا هرگز ديده نشده بودند را در ميان خود دارد و دومين ستون بزرگ تعدادي ديگر از اين نوع ستاره ها را دي ميان گرفته است.

 

 

 

 

 

 دكتر لوري آلن (Lori Allen) محقق اصلي اين رصدها از مركز اختر فيزيك Smithsonian هاروارد مي گويد " ما بر اين باوريم كه خوشه هاي ستاره اي كه راس ستونها را روشن مي كنند اساسا از تنها ستاره پرجرم اين ناحيه سرچشمه گرفته اند. به نظر مي رسد كه پرتو ها و بادهاي اين ستاره پرجرم جرقه شكل گيري ستاره ها را ايجاد كرده است.

 با استفاده از ديد فروسرخ خود ، اسپيتزر توانست ستاره هاي در حال تولد را در ميان اين ستونها مشاهده كند. تصويرهاي نور مرئي از همين ناحيه ستونهائي را نشان مي دهد كه شكل كلي آنها توسط هاله هاي از نور مشخص مي شود. اما نور فرو سرخ اين ستاره ها قادر است از ميان غبار گريز كرده و منظر جديدي براي اختر شناسان فراهم كند.

 دكتر جوزف هورا (Joseph Hora) ، محقق ديگر از مركز اختر فيزيك Smithsonian هاروارد مي گويد " با استفاده از اسپيتزر ، ما نه تنها قادريم ستاره هاي موجود در اين ستونها را مشاهده كنيم بلكه مي توانيم سن و چگونگي بوجود آمدن آنها را مورد مطالعه قرار دهيم". 

ناحيه W5 و سحابي عقاب بعنوان زايشگاه هاي پرجرم در نظر گرفته مي شوند. آنها از ابرهاي غليظ و متلاطم غبار و گاز آغاز كرده و بعد ها خانواده هائي از ستاره ها را پديد مي آورند كه برخي از آنها 10 برابر بزرگتر از خورشيد هستند. سپس پرتوها و بادهاي ناشي از ستاره هاي بزرگ و پرجرم مواد ابري را به طرف بيرون پرتاب مي كنند و بدين ترتيب فقط پرچگال ترين توده هاي ستوني شكل باقي مي مانند. اين فرايند شبيه شكل گيري تپه هاي صحرائي است كه از تخته سنگهاي سنگيني بوجود مي آيند كه در مقابل فرسايش باد و آب مقاومت كرده اند.

 بر اساس فرضيه هاي شكل گيري "چكانشي"ستاره ها (triggered star formation) اين ستونها در نهايت آنقدر متراكم مي شوند تا تولد نسل دوم ستاره ها را ايجاد كنند. اين ستاره ها به نوبه خود تولد نسلهاي بعدي را باعث مي شوند. اختر شناسان نمي دانند كه آيا خورشيد كه حدود پنج بيليون سال قبل پديد آمد در اصل عضوي از اين نوع خانواده است يا خير.آلن و همكاران وي معتقدند كه در تصوير جديد اسپيتزر شاهد و مدركي براي شكل گيري چكانشي ستاره ها يافته اند. اگر چه ممكن است خوشه هاي ستاره موجود در اين ستونها خواهر و برادرهاي تنها ستاره پرجرم باشند ، اما اختر شناسان مي گويد به احتمال بيشتر اين ستاره ها بچه هاي اين ستاره هستند.

 نقل از پارس اسکای
نویسنده : فرشيد كريمي 
 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013