English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

میزر

 

 


میزر
 

 

 Maser مخفف Micro wave Amplified Stimulated Emission of Radiation  است.  این پدیده یکی از چشمه های نوری است که تولید آن به دمای جسم بستگی ندارد .

(Non Thermal radiation) سیستم میزرها به مانند لیزر است. میزرها در ناحیه بسیار فشرده در میان سحابی ها (که معمولاً از مولکول های تشکیل شده اند) رخ می دهد. فضای میان ستاره ای شامل گونه های کمی از مولکولها مانندSiO,OH :،گاز اکسیژن، گاز هیدروژن و آب می باشد. 


بخاطر پراکندگی این مولکول ها، خطوط طیف نشری آنها بسیار ضعیف و شناسایی آنها بسیار سخت است؛ اما با استفاده از پدیده "میزر" می توان حتی در
 کهکشان
 های دیگر هم آنها را شناسایی کرد 
در حالت عادی میزرها درحالت های زیر اتفاق می افتد.

  1. وقتی ابر مولکولی درمقابل یک چشمه امواج الکترومغناطیسی قرار گیرد. مانند زمانی که یک ستاره جوان پر نور در   پشت آن قرار گیرد.  

  2. وقتی ابرهای بزرگ (H2(GMC با آنها برخورد می کند.


 

تفاوت میزر با لیزر

میزر زمانی رخ می دهد که مولکول های یک ابر مولکولی درحالت برانگیخته باشند. تفاوت لیزر و میزر درهمین جا است چون در لیزرها اتم گازی در حالت برانگیخته شده است. در حالی که در میزرمولکول برانگیخته می شود و می خواهد به حالت پایه برگردد به همین منظور همان مقدار انرژِی را که گرفته بصورت فوتون پس می دهد. این موج الکترومغناطیس که ازبین مولکول های برانگیخته دیگرعبورمی کند، اولاً سرعت برگشتن به حالت پایه مولکول های دیگر را افزایش می دهد، دوماً با موج الکترومغناطیس دیگر مولکول ها هم فاز بوده بنابراین تداخل سازنده خواهند داشت و دامنه موجی که ازسحابی بیرون بیاید چند برابر می شود. به همین ترتیب شدت تابش موج الکترومغناطیس افزایش می یابد. 

 

کاربرد های میزر

ازاین سیستم در آنتن های رادیویی برای تقویت امواج دریافت شده استفاده می شود. 


برای درک بیشتر موضوع به تصویر زیر که مربوط به لیزر است توجه کنید:

 

 

 

در اینجا پرتویی با  (E=hf) انرژی هم اندازه با انرژی بین دو تراز با اتم برخورد می کند . این انرژی با انرژی موج به فرکانس f برابر است. موج القایی با موج حاصل از اتم هم انرژی هم بسامد وهم فاز است؛ بنابراین با هم تداخل سازنده خواهند داشت. در میزرها هم همینطور است.

 

 

نقل از رشد


 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013