English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

 جایزه نوبل فیزیک سال 2005

 

 

 با تصمیم Royal Swedish Academy of Sciences  جایزه نوبل فیزیک سال 2005 بصورت زیر اهدا شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Nobel Prize in Physics 2005

"for his contribution to the quantum theory of optical coherence"

"for their contributions to the development of laser-based precision spectroscopy, including the optical frequency comb technique"

 

Roy J. Glauber

John L. Hall

Theodor W. Hänsch

 1/2 of the prize

 1/4 of the prize

 1/4 of the prize

USA

USA

Germany

 

 

 

 

 

 

b. 1925

b. 1934

b. 1941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصف به روی جی گلاوبر   (Roy J. Glauber)   

 از دانشگاه هاروارد (Harvard University, Cambridge, MA, USA)  به خاطر توصیفاتی که از رفتار ذرات نور ارائه داد.

و نصف دیگر به طور مشترک به جان ال هال (John L. Hall)  از دانشگاه کولورادو   

(JILA, University of Colorado and National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO, US)

 و تئودرو هنش (Theodor W. Hänsch)  از انستیتو ماکس پلانک مونیخ 

(Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching and Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, Germany) 

 به خاطر سهم  انها در گسترش اسپکتروسکوپی دقیق لیزری.

 

فرازی بر اپتیک مدرن

 همانند امواج رادیویی ، نور نیز به صورت تابش الکترومغناطیسی است . این تئوری که ماکسول در سال 1850 ارائه داد در تکنولوژی ارتباطات امروز که مبتنی بر فرستادن و دریافت کردن اطلاعات است نقش مهمی ایفا می کند ( رادیو ، تلوزیون، تلفن های سیار و...). اگر گیرنده بتواند نور فرستاده شده را ثبت کند، امکان تحلیل انرژی تابش و سیگنال دریافت شده وجود خواهد داشت. این انرژی را می توان به صورت بسته هایی یه نام کوانتا در نظر گرفت. در حدود صد سال پیش انیشتن توانست چگونگی درآشامی این کوانتاها (فوتون ها) را در قالب پدیده فوتو الکتریک نشان دهد. در واقع به طور غیر مستقیم به هنگام تابش فوتون ها ، این فوتوالکترون ها هستند که در دتکتور به ثبت می رسند.

بنابر این می توان گفت نور یک ماهیت دوگانه دارد و میتواند هم به صورت موج و هم به صورت جریانی از ذرات مورد توجه قرار گیرد.

 روی جی گلاوبر (Roy J. Glauber)  بنیان اپتیک کوانتومی را بنا نهاد و بیان کرد که تئوری کوانتوم، اپتیک را نیز دربرمیگیرد. او توانست تفاوت بنیادی بین چشمه های داغ نوری(مثل لامپ) را که دربرگیرنده فرکانس ها و فازهای مختلفی است را با نور لیزر که تنها یک فاز و فرکانس خاص دارد، بیان کند.

 مهمتری سهم جان ال هال(John L. Hall) و تئودرو هنش (Theodor W. Hänsch) نیز در امکان ساختن اندازه گیری فرکانس تا دقت پانزده رقم بود. امروره لیزر هایی با نور های بی نهایت تکفام ساخته می شوند و با  تکنیک frequency comb همه رنگ های نور را به طور دقیقی مشخص کرد. این تکنیک این امکان را فراهم می آورد تا مطالعات خود را در زمینه هایی مثل پایداری ثابت های طبیعت در طول زمان، دقت بی نهایت بالا در ساعت ها و پیشرفت در تکنولوژی GPS گسترش دهیم.

 

منبع: گوشه های فیزیک 

 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright © 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013