English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

ماهیت جهان

 

 

 

 


امواج الکترو مغناطیسی گسیل شده از فضا

 

در این بخش به چهار مورد از کشفیات مهم مربوط به ماهیت جهان که با مطالعه امواج الکترو مغناطیسی گسیل شده از فضا صورت گرفته اند می پردازیم و برای این کار مطلب را به ناحیه بسامد های رادیویی طیف الکترو مغناطیسی محدود می کنیم.

 

1-  تابش الکترو مغناطیسی با طول موج 21.1 سانتیمتر توسط اتمهای هیدروژن خنثی که فضای میان کهکشانهای ما را پر کرده اند گسیل می شوند. چگالی اتم های هیدروژن میان-ستاره ای در حدود یک اتم در سانتیمتر مکعب است و زمان متوسط لازم برای اینکه اتم هیدروژن بتواند تابش کند 10 بنوان 7 سال نوری ست. با اینهمه کهکشان ما انقدر غظیم است که این تابش الکترو مغناطیسی به راحتی قابل آشکار سازیست.

طول موج اتم های هیدروژنی که نسبت به آشکار سازی های زمینی در حال سکون هستند دقیقا 21.1061 سانتیمتر است. اما چون ساجتار کهکشان ما صلب نیستنواحی خارجی کهکشان نسبت به هسته داخلی ان حرکت می کنند. سرعت های شعاعی چشمه های تابش کننده نور را عینا مانند صوت به کمک پدیده دوپلر اندازه گیری کرد. با مشاهده این جابجایی های بسامد می توان اطلاعات زیادی درباره ساختار و حرکت های داخلی کهکشان به دست اورد . در سال های اخیر تابش الکترو مغناطیس گسیل شده از ملکول ها نیز در نواحی میان- ستارهای کهکشان ما اشکار شده است. که از ان جمله می توان مولکول های فرمالدهید- امو نیاک و منو کسید کربن را نام برد.

 

2-  در سال 1962 چشمه های رادیویی اختر وشها کشف شدند. این اختر وشها اشیای نوری هستند که معمولا با گسیل های رادیویی قوی همراهند. چیزی که این اشیا را جالب توجه میکند این است که در طیف های انها انتقال به سرخ زیاد دیده می شود. با شناختی که امروزه از اختر فیزیک داریم به این نتیجه می رسیم که این اشیا با ما فاصله بسیار زیادی دارند. یعنی کاملا در خارج کهکشان ما قرار گرفته اند. از طرف دیگر اگر انها این قدر از ما دور باشند باید گفت چنان انرژی فوق العاده ای دارند که از حساب ما خارج است.

 

3- تابش اتش گوی آغازین.

بیشتر اختر شناسلن امرو زی بر این باورند که جهان از انفجار یک ترکیب ماده- تابش فوق العاده چگال به وجود امده است. این نظریه به نظریه (مهبانگ)منشا جهان معروف است. پاره های حاصل از این انفجار به طور یکنواخت در تمام جهان گسترده شده اند. و مهده به تدریج چگال شده کهکشان ها ستاره ها و کهکشان ها را ان طور که امروز می شنایسم تشکیل داده است.

در سال 1965 رابرت دایک فیزیکدان دانشگاه پرینستون یاد اور شد که اگر بتوانیم بازمانده های تابش های الک ترو مغناطیسی گسیل شده از این اتش گوی اغازین را پیدا کنیم دلیل قاطعی بر تایید نظریه مهبانگ خواهیم داشت.

 

 

نقل از گواشیر


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013