English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

اسراييل به سمت پيشگامي نانوتكنولوژي

 

 

 


علم بسيار بسيار كوچك، پديده بزرگ آينده است؛ و اسرائيل ميل ندارد در" رقابت نانو" عقب بماند. در سال گذشته، دانشگاههاي بن‌گورين، تل‌آويو، عبري و Technion ، از سرمايه‌گذاريهاي بزرگي در زمينة علوم نانو و نانوتكنولوژي كه بيشتر از 100 ميليون دلار مي‌باشد، خبر دادند. اجزاء ساختماني مقياس ميكرومتري كه اخيرا" در تقريباْ هر صنعتي بكار مي‌روند، توسط دانشمند علوم نانو، رالف ماركل -‌عضو اصلي شركت آمريكايي نانوتكنولوژي Zyvex-  چنين مورد تشبيه قرار گرفتند: "سعي كنيد در حالي كه دستكش بوكس پوشيده‌ايد با آجرهاي "لگو" چيزي را بسازيد. شما مي‌توانيد اين آجرها را روي هم به صورت توده‌ا‌ي انباشته كنيد، ولي نمي‌توانيد آنها را آنطور كه خودتان مي‌خواهيد روي هم بچينيد." 

آميهاي فري‌من، استاد بيوتكنولوژي دانشگاه تل‌آويو و رئيس كميتة توسعة برنامه‌هاي تحقيقاتي علوم نانو و نانوتكنولوژي اين دانشگاه كه براي اجرا ي اولين مرحلة برنامة خود، 14 ميليون دلار تصويب نموده - مي‌گويد: "ما يك ايده داريم". 

وي مي‌گويد: "ما سعي مي‌كنيم مركزي را بعنوان هستة فعاليتها در محيط دانشگاه بسازيم." وي همچنين بيان مي‌دارد كه "طراحي يك واحد جديد براي توسعة رشته‌هاي مختلف علمي، كار كوچكي نيست و اين مركز در نوع خودش، اولين مركز در دانشگاه مي‌باشد. " 

دانشگاه تل‌آويو يك برنامة عملي براي ساختن اين مركز ارائه داده ‌، كه عمليات اجرايي آن بين يك تا سه سال كامل مي‌شود. اين مركز داراي آزمايشگاههاي تحقيقاتي در زمينة نانوساختارها، نانوابزارها، نانووسايل و نانوسيستم‌ها خواهدبود. تسهيلات و امكانات اين مركز، بين محققين تقسيم خواهدشد تا باعث دلگرمي همكاران فري‌من در زمينه‌هاي مختلف علمي شود. وي مي‌گويد: "ما مي‌خواهيم چيزي بسازيم كه مهيج بوده و همكاريها را افزايش دهد." 

پروفسور يوري سيوان -‌فيزيكدان و يكي از عوامل مؤثر در تصميم دانشگاه Technion  جهت بنانهادن يك مركز 30 ميليون‌دلاري نانوتكنولوژي و علوم نانو- مي‌گويد: "مجاورت، بسيار بسيار مهم است." وي همچنين بيان مي‌دارد: "اين همان دليلي است كه باعث پيدايش چنين مركزي شده -‌يعني همكاري در زمينه‌هاي مختلف." 

پروفسور سيوان سالهاي متمادي درزمينة نانوكابل‌ها با دانشكدة پزشكي Technion و مراكز شيمي و بيولوژي، همكاري كرده‌است. نانوكابل‌ها، كابلهاي بسيار كوچكي هستندكه براي ارتباط نانووسايل بكار مي‌روند. بنابراين وي تجربه‌هاي مفيدي در زمينة چالش‌هاي اين نوع همكاري دارد. 

وي مي‌گويد: "يكي از مسائل مهم، فهميدن همديگر و ايجاد يك فرهنگ لغت است: مراجعه به زبان جديدي كه دانشگاههاي مختلف ايجاد مي‌كنند. تا چندسال آينده كه زمينه‌هاي مختلفي در اين فناوري بوجود ميايد و رشته هاي آموزشي در علوم نانو ايجاد مي‌شود، دانشجويان با اين زبان چندگانه بهتر صحبت خواهند كرد." سيوان ادامه مي‌دهد: "اميد آن مي‌رود كه نسل جديدي بوجود آيد كه اين كار را بهتر از ما انجام دهد." 

دكتر يوري بانين، با زمينة تخصصي نانومواد، عهده‌دار يك مسؤوليت مشابه در دانشگاه عبري است. اين دانشگاه يكي از مراكز دانشگاهي است كه اخيرا" 40 ميليون دلار در يك مركز چندجانبة علوم نانو سرمايه‌گذاري نموده است. 
وي مي‌گويد: "مقامات دانشگاهي ما را براي سرمايه‌گذاري پژوهشي و مدرنيزه‌كردن امكانات تحقيقاتي تحت فشار قرار داده‌بودند.اين مسير آينده و راهي پرهزينه است." 

بانين و تيم تحقيقاتي‌اش در آزمايشگاه تحقيقاتي علوم نانو در دانشكده شيمي- فيزيك به دنبال يافتن اين موضوع هستند كه خواص مواد نيمه‌هادي مثل سلنيد كادميوم و آرسنيد اينديوم چگونه با كوچك‌شدن اندازة آنها تغيير مي‌كند. 

در مركز "ايلس كتز" واقع در دانشگاه بن‌گورين ، پروژه‌هاي تحقيقاتي مانند نانولوله‌ها، بيوسنسورها و نقاط كوانتومي صوتي غيرعادي در دست مطالعه مي‌باشند. در اكتبر سال 2000 اعلام شد كه از آنجا كه ساختمان فيزيكي مركز نانو تا چندين سال تكميل نخواهدشد، لذا ايجاد اين مركز نسبت به مركز فيزيك در اولويت است. 

باروق هور ويز، استاد فيزيك و رئيس "مركز نانو" مي‌گويد: "ما هر 25 نفر هفته‌ا‌ي يك ملاقات با هم داريم. با وجود اين ملاقاتهاي هفتگي، فرهنگ لغت نانوتكنولوژي هنوز براي تمام شاخه‌هاي علمي تكميل نشده‌است وحصار زبان هنوز بسيار بسيار قوي است." 

يكي از ساير موانعي كه محققين علوم نانو با آن مواجه مي‌باشند، عبارتست از تصور عمومي از اين علم بعنوان يك رؤياي علمي ساده. فري‌من از دانشگاه تل‌آويو با ناراحتي در مورد چاپ مقاله‌ا‌ي در يك مجلة علمي عمومي كه دانشمندان علوم نانو را مسخره كر‌ده‌بود، صحبت مي‌كرد. وي و همكارانش از صحبت‌كردن در مورد ميكروماشينهاي مينياتوري نابودكنندة سلولهاي سرطاني بيم دارند، چرا كه ممكن است اين ماشينها اندكي غيرواقعي به‌نظر برسند. 

وي مي‌گويد: "پيشرفتهاي اساسي و مهمي صورت گرفته‌است كه باعث مي‌شود اين ادعا كه نانوتكنولوژي چيزي بيش از يك رؤيا براي آينده نيست، رد شود." وي همچنين بيان مي‌دارد: "از نقطه‌نظر علمي، فازي كه ما در آن قرار داريم، ايجاد يك زيربناست و اين به معناي ساخت و توسعة تكنيكها و ابزار توليد ذرات با مقياس نانو مي‌باشد." وي مي‌گويد: "مشكل ما فقط كوچك‌كردن اندازة هر چيز نيست، بلكه موانع زيادي در اين راه وجود دارد و كوچك‌ كردن مواد، كار ساده‌ا‌ي نيست." موانع ايجادشده به علت فاصلة كوچك بين اجزاء و كنشهايي كه ممكن است بين مولكولها بوجود آيد و نيز واكنشهاي شيميايي و محيط زيست و مشكلات خنك‌كردن و مشكلات ديگر، ازجمله موانع اين مسير هستند." تاكنون دانشگاههاي بن‌گورين ، عبري و Technion  بدون توجه به كاربردهاي اقتصادي ، تحقيقات خود را بطور مطلق بر روي اين موضوع متمركز كرده‌اند كه در مقياس نانو چه رخ مي‌دهد. 

فعاليت دانشگاه تل‌آويو در اين زمينه بسيار زياد است. تفكر ايجاد مركز نانوتكنولوژي و علوم نانو باعث راحت‌ترشدن همكاري با صنعت شده و تسهيلاتي را براي حمايت از طرحها فراهم مي‌آورد. با وجود اينكه ساخت مراكز نانو هم اكنون مورد بحث مي‌باشد، فري‌من برآورد مي‌كند كه حداقل 5 تا 10 سال طول بكشد تا انواع كاربردهاي حاصل از كار تحقيقاتي اين مراكز به بازار ارائه شود. در اسرائيل كساني وجود دارند، كه آمادة بهره‌برداري و سودبردن از اين بخش هستند. شركت Nanopowders  در سال 1996 در مركز ملي انكوباتور تكنولوژيكي نقب شروع به كار نمود. اين شركت كه اخيرا" 15 نفر را استخدام كرده‌است و در كفرسابا واقع است، در حال توليد نانوپودرهاي فلزاتي چون نقره، طلا، نيكل و مس در ابعاد 50 نانومتر مي‌باشد.

مشكل توليد پودرهاي فلزي با اين اندازه، اينست كه روشهاي متداول توليد پودر به سادگي براي چنين مقياسي قابل استفاده نيست. شركت نانوپودرها يك فرآيند توليد هيدرومتالورژيكي را در طي چندين اختراع خود ابداع نموده ‌است. رئيس شركت Nanopowders  ، انتا ماتزنر، مي‌گويد: "نانوپودرها مي‌توانند براي لايه‌هاي رسانا در بيوتكنولوژي يا وسايل الكتريكي بكار روند." 

وي مي‌گويد: "هرچند اين شركت هنوز پودرهاي 50 نانومتري را به فروش نمي‌رساند، ولي ما ذرات بزرگتر، 200 نانومتري، را به صنايع الكترونيكي براي استفاده در هاديها مي‌فروشيم.بازار نانومواد در حال رشد است، ولي نه با سرعت زياد: اين بازار بيشتر شبيه بيوتكنولوژي است. اين بازار در حدود سال 2005 بسيار گسترده خواهد شد." 
بنابراين هرچند ممكن است هنوز با دنياي وسايل نانومتري فاصله داشته‌باشيم، اما اسرائيل اميدوار است هنگامي كه به چنين دنيايي مي‌رسيم، پرچمدار "انقلاب نانو" باشد

 

وبلاگ شما
 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013