English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

چرا  نظر استیون هاوکینگ تغییر کرد؟

 

 

 

 

اگر ما به روند تکامل نظریه ی سیاه چاله  ها از سال 1915 که اینشتین نظریه نسبیت را ارائه کرد تا سال 2004 که هاوکینگ نظر خود را تغییر داد توجه کنیم به نکات و سئوالات جالبی برخورد می کنیم.

هاوکینگ نظر خود را در سال 2004 تغییر داد و اظهار داشت برخی اطلاعات از سیاه چاله ها خارج می شوند. وی سی سال قبل از آن تاکید کرده بود که اطلاعات از سیاه چاله ها خارج نمی شوند. احتمالاً برخی از مردم تصور می کنند که نظریه ریسمانها یا نظریه نسبیت یا مکانیک کوانتوم هاوکینگ را واداشته تا نظر خود را تغییر دهد، در حالیکه چنین نیست.

حقیقت این است که نظریه دو بیگ بنگ الهام بخش هاوکینگ بود تا نظر خود را تغییر دهد. دکتر راج بالدویز  Dr. Raj Baldevفرضیه خود را در سال 2003 تحت عنوان " دو بیگ بنگ جهان را آفرید" منتشر کرد و هاوگینگ ده ماه بعد نظر خود را در مورد سیاه چاله ها تغییر داد.

دکتر راج بلادو کیهان شناس هندی توضیح می دهد که در سال 1915 اینشتین به تشریح این موضوع پرداخت که ماده و انرژی فضا را انحنا می دهند و یک سال بعد  شوارتس شیلد نظریه سیاه چاله ها را با استفاده از معادلات اینشتین بسط داد. در سال 1965 راجر پنروز نظریه جدیدی مطرح کرد که طبق آن یک نقطه از فضا می تواند دارای چگالی بینهایت شود.

در سال 1967 جان ویلر به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخت که چگونه یک ستاره به یک نقطه تکینگی فرو میریزد. درست دو سال بعد پنروز یک نظر جدید مطرح کرد که طبق آن تکینگی در ورای افق حادثه مخفی می شود. 

توصیح- افق حادثه مرز بین سیاه چاله و اطراف قابل رویت آن است.

در سال 1973 هاوکینگ و ژاکوب بکنشتین به طراحی یک انتروپی پرداختند که یک نمونه اندازه گیری اطلاعات درون سیاه چاله است. دو سال بعد هاوکینگ اظهار داشت کوانتوم مکانیک چنین پیش گویی می کند که انرژی از داخل سیاه چاله می گریزد که به تابش هاوکینگ معروف است.

نکته مهم در نظريه قبلي هاوکينگ به اين مهم بر مي گشت که براساس مدل وي سياهچاله نوعي تابش که به نام تابش هاوکينگ معروف شده است را از خود بروز مي دهد اما تمامي اطلاعاتي که اين تابش ممکن است به همراه خود از درون سياه چاله به بيرون بياورد، براثر خواص بنيادي سياه چاله ها نابود مي شود. اين مسله با اصول مکانيک کوانتومي در تناقض آشکار بود.

در سال 1996 آندریو استرومینگر و کامران وفا با استفاده از نظریه ریسمانها به محاسبه ی انتروپی سیاه چاله ها پرداختند وبه همان جواب هاوکینگ رسیدند.

در سال 2004 فیزیکدانان با توجه به نظریه ریسمانها و کوانتوم مکانیک به محاسبه پرداختند و نشان دادند که اطلاعات می تواند از سیاه چاله ها بگریزد و هاوکینگ نتیجه را پذیرفت.

دکتر راج بلادو می گوید: من در نظریه " دو بیگ بنگ جهان را آفرید" یک فرمول برای سیاه چاله ها دادم که گامهای بسیار بالاتری از تمام پیشگویی های فیزیکدانان و کیهان شناسان برداشته است. یک منظر جالب در نظریه سیاه چاله ها حاوی یکی از رموز بزرگ آفرینش است. در یک طرف میدان قوی گرانش همه چیز را می بلعد و در طرف دیگر مسئول تولید و آفرینش سایر اجسام نظیر منظومه ی شمسی هستند. نقطه ی آغاز تغذیه گازهای سبک از جمله هیدروژن و اکسیژن است.

دکتر راج بلادو چنین ادامه می دهد: ممکن است من اشتباه کنم، اما هیچ نظریه ای نمی تواند مانند نظریه دو بیگ بنگ به توضیح این پدیده بپردازد. تمام اطلاعات در مورد سیاه چاله ها که توسط دانشمندان و کیهان شناسان مختلف داده می شود، جواب ویژه ای ندارد، اما نظریه دو بیگ بنگ دارای جواب ویژه است.

بنابر ادعای دکتر راج بالادو هیچ کس در جهان ادعا نمی کند که تنها سیاه چاله ها به تخریب ماده ودر عین حال به تولید سلیر اجسام نظیر منظومه شمسی می پردازند و ستاره ها و سیارات را شکل می دهند. اما نظریه دو بیگ بنگ نشان می دهد که سیاه چاله ها نه تنها ماده را تخریب می کنند، بلکه به تولید ستاره ها می پردازند.

دکتر راج بلادو ادعا می کند: اینجا احتمال زیادی وجود دارد که هاوکینگ از نظریه دو بیگ بنگ الهام گرفته باشد.

این بحثی است که دکتر راج بلادو مطرح کرده است. اما نظریه سی. پی. اچ. نه تنها نحوه ی پیدایش سیاه چاله ها را نشان می دهد، بلکه میزان رشد، نحوه ی فرار اطلاعات از سیاه چاله، بلعیدن گرانش توسط سیاه چاله و سرانجام پییدایش سیاه چاله های مطلق که حتی آثار گرانشی بروز نمی دهند و سرانجام علت انفجار آنها را توضیح می دهد.

 

 

 

Two Big Bang Theory inspired Hawking on black holes?
 

 

London - If we go through the evolution of the Black Hole theory from 1915 to 2004, or from Albert Einstein's theory of relativity to Stephen Hawking, the question is interesting throughout.

Hawking changed his view in 2004 about black hole that it can let out some information. Some people think that the String Theory, Unified General relativity or Quantum Mechanics might have forced him to re-consider his idea.

The fact remains that Two Big Bang Theory inspired Stephen Hawking since its author analyzed almost all the laws quoted by Hawking in his own book "A Brief History of Time".

Dr. Raj Baldev's hypothesis titled "Two Big Bangs Created the Universe" (Formed in Eternal Space) was released in 2003 and Hawking's contradiction of Black Hole came only about 10 months after the publication of Dr. Baldev's book.

In this connection, a legal notice was also served upon Hawking through the British High Commission, New Delhi. Mr. C.L.Sahu, Advocate Supreme Court of India, issued the notice for violation of copyrights, as I gathered from the articles appeared on this issue from time to time.

I requested Dr. Raj Baldev, Cosmo Theorist from India, first to shed some light on the evolution of the Black Hole and then to give his view how Hawking was inspired by Two Big Bang Theory given by you in "Two Big Bangs Created the Universe" (Formed in Eternal Space)?

Dr. Raj Baldev said, "In 1915, Albert Einstein explained how matter and energy bend space time and that relates to the Black Hole. Next year, Kart Schwarz child made some improvements on Einstein's equations particularly on the issue of dense point mass. Roger Penrose built-up an idea of singularity in 1965, a point where space is believed to become infinitely dense.

"In 1967, John Wheeler coined the term of "Black Hole" analyzing how a star collapses to a singularity. Just after two years, Penrose came out with a new idea that singularity is hidden behind an Event Horizon of the Black Hole.

"In 1973, Hawking and Jacob Bekenstein designed an entropy, which is a measurement of the amount of information in a black hole. After two years, Hawking said that Quantum Mechanics predicted that energy escapes from a black hole.

"On this issue, there was a bet between Hawking and his colleague John Preskill who said that the Hawking radiation does not carry information.

"In 1996, Andrew Strominger and Cumrun Vafa used String Theory to calculate the entropy of a black hole and concluded the same answer as arrived at by Hawking and Bekenstein.

"In 2004, According to scientists' calculations the String Theory and Quantum Mechanics, 'information could escape from the black hole.' As a result Hawking accepted the bet that model of Black Holes from the String Theory sheds any doubt on the idea of singularity.

"Up to this, there is no controversy, no problem, Dr. Raj Baldev said. "I gave my formula on Black Holes in the Two Big Bang Theory, which went many steps higher than the predictions of any other physicists or astronomers in the world. My formula is contained in "Two Big Bangs Created the Universe" (Formed in Eternal Space), Ed. 2003, on p, 27, which reads as under:

"An interesting aspect of Black Holes is that they have a great mystery of "The Creator". On one side their strong gravitational pull sucks the objects within their event horizons and on the other they are also responsible for creating orders like Solar System in the Universe.  Their strategic point is filled with light gases on the pattern of the Central Reservoir (Primeval Black Hole) including hydrogen and oxygen. ..........."

"I may be wrong, but no theory has ever been so accurate on the black holes except Two Big Bang Theory so far my reading goes. The entire information about the black holes given by different scientists and astronomers was not specific, whereas the Two Big Bang Theory gave a specific answer, supported by scientists thereafter with new findings.

"According to the best information that I have about the black holes, no one in the world history claimed that the blacks holes not only destroy the matter but also create orders like Solar Systems, which means the formation of stars and planets. The scientists and astronomers got inspiration from the Two Big Bang Theory and many latest scientific findings have come to press that Black Holes not only destroy but create stars."

"In short, there is every probability that Hawking was inspired by Two Big Bang Theory and not by any other theory. I am happy that other scientists are also following the theory of the Two Big Bangs," Dr. Raj Baldev concluded.

 

 

Stephen Hawking thrills the crowds in Dublin

 

It wasn't astrophysicist Stephen William Hawking's amazing u-turn after almost 30 years of arguing that a black hole swallows up everything that falls into it, no it was his historic live acoustic version of Radiohead's "Fitter Happier" that really turned the crowd on at the 17th International Conference on General Relativity and Gravitation in Dublin, Ireland, on July 21.
After initially taking every conceivable insult possible on the chin, including a claim that he had "back-pedalled" (surely a scientific impossibility), he launched into an extravagant mind-

numbing rendition of his favourite song. It really brought a tear to the eye as the crowd joined in on the final words "...a pig in a cage, on anti-biotics..".
Eager not to let concert plans dissappear down a black hole, Radiohead's lead singer Thom Yorke confirmed that the band will proceed with a live collaboration with Hawking from their headquarters in Oxford, England via satellite link up. Something that Stephen describes as "a Nobel Prize for the dedicated fan".
Their upcoming joint album, 'The Big Bang', includes song titles like 'Everything in its right space', 'The distance travelled by light in 0.000000003335640952 seconds' and 'Anyone can play quantum mechanic' that will surely excite fans. 
Although the album is said to be light years away from being completed, some lyrics from the 'Black Star Newtone' track have been leaked on the internet including the chorus that reads;
(Thom sings) 
"There, There Stephen, 2 + 2 = 5,
am i a subterranean homesick alien, or an advanced breed of monkey?"
(Stephen sings) 
"There, There Thom, The distance travelled by light in 0.000000003335640952 seconds is 1 meter,
You're a paranoid android, OK Computer?"
(Thom & Stephen together) 
"This is not a song, only a hypothesis"
The group's guitarist Jonny Greenwood was eager to point out that the song had nothing at all to do with the scene from Basic Instinct where Sharon Stone spreads her legs. 
In a related story and news just in, Hawking has dissed mathematicians following the recent Ohio State University's ‘International Maths Meet 2004’ where agreement was made to round down the value of pi to 3. The decision group included delegates from St. Petersburg Female Mathematics Society, European Women in Mathematics and Extreme Gender-Feminist Body Politic Mathematics Society. It seems he has lodged a formal complaint with the 9 member US Supreme Court who are expected to be reviewing the rounding given the possibility that it may be unconstitutional and not proportionally representative.


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright © 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013