English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

دورترين انفجار کيهانی رديابی شد

 

 

 


منجمان دورترين انفجار کيهانی ثبت شده تا به امروز را که با انتشار اشعه های گاما همراه است

و از حاشيه جهان قابل رؤيت می آيد مشاهده کرده اند

 

انفجارهای اشعه گاما، آذرخش های فضايی حاوی تشعشعات بسيار قوی انرژی هستند و وقوع آنها غيرقابل پيش بينی است.

ميزان انرژی ای که ظرف تنها چند دقيقه در جريان اين انفجارها آزاد می شود می تواند از آنچه خورشيد در طول يک عمر فعاليت، يعنی 10 ميليارد سال، ساطع می کند بيشتر باشد.

 

 

سوئيفت از توان بالقوه رؤيت انفجارهای مشابه در فاصله حتی دورتر برخوردار است

 

اين انفجار که سه دقيقه به طول انجاميد روز چهارم سپتامبر 2005 توسط تلسکوپ فضايی "سوئيفت" (Swift)  و شماری از رصدخانه های زمينی ثبت شد و احتمالا ناشی از مرگ يک ستاره عظيم و ريزشی درونی که آن را به يک سياهچاله بدل می کند بود.

دانشمندان با استفاده از اندازه گيری "گرايش سرخ" اين انفجار، فاصله آن از زمين را 13 ميليارد سال نوری رقم زده اند.

از "گرايش سرخ" برای اندازه گيری فاصله های کيهانی استفاده می شود و نمايانگر ميزان گرايش نور جرم فضايی به سوی گستره سرخ طيف الکترومغناطيسی در طول سفر درازش در کيهان است. شیء هرچه دورتر باشد "گرايش سرخ" آن بيشتر است.

 

رکورد تازه

دکتر دانيل ريکارت از دانشگاه کارولينای شمالی که سرپرستی تيم اندازه گيری فاصله اين انفجار را به عهده داشته است می گويد: "اين انفجار رکورد قبلی دورافتاده ترين پديده مشابه را به اندازه 500 ميليون سال نوری می شکند.

 

 

اين انفجار احتمالا با مرگ يک ستاره عظيم و خلق يک سياهچاله مصادف است

 

دانشمندان با مطالعه اجرامی در اين فاصله سعی دارند شرايط اوليه کيهان را درک کنند. اين انفجار متعلق به دورانی است که نخستين ستارگان و کهکشان ها با گذشت يک ميليارد سال از انفجار بزرگ تازه تشکيل شده بودند.

کيهان برخلاف وضعيت امروزی آن که مملو از مجموعه عظيمی از توده های ناهموار خوشه های کهکشانی است، در دوران نوجوانی اش هموار و همگن بود.

بررسی پديده هايی چون انفجار اخير اشعه گاما در افق های دوردست جهان قابل رؤيت، به منجمان کمک می کند چگونگی تکامل کيهان را درک کنند.

تصور می شود که در جريان انفجار بزرگ تنها عناصر هيدروژن و هليوم توليد شد و ساير عناصر به تدريج در داخل نخستين ستارگان پديد آمدند.

ستارگان اوليه احتمالا بسيار متفاوت از ستارگان امروزی بوده اند. برای مثال دانشمندان تصور می کنند که آنها بسيار عظيم تر از ستارگان کنونی بوده اند.

دکتر نيال تنوير، از دانشگاه هرتفورشاير که از محققان تلسکوپ فضايی "سوئيفت" است به بی بی سی گفت: "ما با بررسی آثاری که پس از انفجار آن ستاره های نخستين به جا مانده است می توانيم به هويت آنها پی ببريم."

دانشمندان در چهار قاره جهان با استفاده از تلسکوپ های گوناگون انفجار اخير و تابش به جا مانده از آن را درحالی که به تدريج محو می شود زير نظر گرفته اند.

منجمان در نظر دارند از تلسکوپ فضايی هابل برای رصد آن در پايان ماه جاری استفاده کنند، هرچند انتظار می رود تا آن زمان به شدت کمرنگ شده باشد..

 

گروه علمی نابغه های ایران

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013