English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

حضور نماینده ای از ایران در لیگ نجوم آمریکا

 

 

 


آقای حمید رضا جدیری خداشناس (رصد کننده کسوفهای معروف) روز 23 مرداد در لیگ معتبر نجوم آمریکا شرکت خواهند کرد که 1 ساعت فرصت دارند تا به ارائه فعالیتهای نجوم آماتوری در ایران بپردازند.
 البته در یکی از نشستهای علمی ایشان درخواست وقتی برای اعلام این حضور نموده بودند که با آن مخالفت شد.آقای خداشناس روز 13 مرداد عازم آمریکا هستند.

 دوم مرداد در سالروز تاسیس انجمن نجوم آماتوری ایران عکسهای خورشید گرفتگی،گرفته شده توسط آقای خداشناس برای اولین بار برای علاقه مندان پخش خواهد شد.

پژوهشهاي تازه دانشمندان بر برخي شهابسنگهاي رسيده از مريخ نشان از گذشته سرد اين سياره دارد.

 امروزه ميانگين دماي سطحي مريخ حدود ۵۶- درجه سانتيگراد است. دانشمندان مدتها گمان مي كردند كه روزگاري دماي سطحي مريخ ، سياره سرخ ، در حدي بود كه آب مايع مي توانست در سطح آن روان باشد و احتمالاً حيات شكل بگيرد و تكامل پيدا كند. اما بررسی های اخير دانشمندان MIT  و Caltech  نتيجه ديگری را به دست داده است.

تحقيقات آنها بر شهابسنگ هاي مريخي يافت شده بر سطح زمين شرايط آب و هوايي گذشته مريخ را آشكار مي كند. شواهد نشان مي دهند كه در ۴ ميليارد سال گذشته ، سطح سرد و يخ زده مريخ هيچ گاه اجازه نداده است تا آب مايع به مدت طولاني در آن جاري باشد و در اين دوران محيط مريخ احتمالا هرگز پذيراي حيات و تكامل آن نبوده است، مگر در نيم ميليارد سال نخست پيدايش سياره، زماني كه سياره سرخ گرمتر بوده است و شايد مي توانست حيات ابتدايي را در سطح خود رشد دهد. 

ديويد شاستر فارغ التحصيل موسسه فناوری کاليفرنيا (کالتک) و بنجامين ويس استاد  MIT تحقيقات خود را بر روي دو تا از هفت شهابسنگ مريخي نوع نخله - كه نخستين بار در منطقه "نخله" مصر پيدا شدند - آغاز كردند. آنها در پژوهش هاي خود از شهابسنگ معروف ALH84001  نيز كمك گرفتند. اين شهابسنگ در سال ۱۹۹۶ بسيار خبر ساز شد. گروهی از دانشمندان شواهدی دال ريز سنگواره های باکتری های مريخی را در آن يافتند. برخی نيز بر اين باور بودند که ميكروبهای مريخی مي توانند با شهابسنگهای مريخی به زمين برسنند، به اين ترتيب که در شكاف بسيار باريك سطح شهابسنگ از مريخ به زمين سفر كنند بدون اينكه از حرارت حاصل از گذر از جو و تابشهی مرگبار موجود در فضا آسيب ببينند، البته به شرط آنکه سنگ به اندازه کافی بزرگ باشد. به هرحال در سال های اخير شک و شبهه بسياری درباره ماهيت ريز ساختارهايی که به مانند سنگواره باکتری در شهابسنگ مريخی مذکور ديده شد، ايجاد شده است. از جمله اينکه احتمالا کربن موجود در آنها مربوط به زمين و پس از ورود شهابسنگ به زمين است. 

شاستر و ويس سرگذشت گرمايي هر يك از اين شهابسنگ ها را بازسازي كردند تا بيشينه دماي متوسطي را كه هر كدام از آنها بر سطح مريخ با آن روبه رو بوده اند را تخمين بزنند . در اين شيوه سنگ ها را در دو بازه زماني مورد بررسي قرار دادند. ابتدا در ۱۱ تا ۱۵ ميليون سال پيش ، زماني كه از سطح مريخ كنده و دچار يك افزايش دماي ناگهاني شدند و سپس در دوراني كه بر سطح سياره سكونت داشتند. آنها در تعيين دماي سنگ ها از گاز آرگون استفاده كردند.

 شهابسنگ مريخي اي که طي سالهاي اخير به دليل وجود ساختارهاي بسيار ريز کرم مانند شبيه سنگواره باکتري در آن بسيار خبرساز بوده است.

 شهابسنگ ها نيز همچون سنگ هاي زميني داراي مقاديري گاز آرگون هستند. اين گاز در پي واپاشی راديواكتيوي پتاسيم به طور طبيعي توليد مي شود و چون يك گاز نجيب ( غير فعال ) است با مواد ديگر سنگ وارد واكنش نمي شود. از اين رو سالهاست كه زمين شناسان با برآورد مقدار آرگون ذخيره شده در سنگ ها ، قدمت آنها را تعيين مي كنند. البته سرعت خروج آرگون توليد شده از سنگ ها به دماي محيط نيز بستگي دارد. به طوري كه هر چه آرگون بيشتري در سنگ باقي مانده باشد نشان دهنده آن است كه سنگ در سرماي شديد تري به سر مي برده است. 

بدين ترتيب آنها مقدار گاز آرگون شهابسنگ ها را برآورد كردند و به اين نتيجه رسيدند كه شهابسنگ هاي مريخي فقط مقدار اندكي از گاز آرگون اوليه خود را از دست داده اند يعني سطح مريخ در ۴ ميليارد سال گذشته دست کم در منطقه اقامت اين سنگها عميقاً يخ زده و منجمد بوده است. 

البته ديويد شاستر مي گويد كه نتيجه تحقيقات آنها به اين معني نيست كه در اين ۴ ميليارد سال هرگز آب مايعي در مريخ جاري نبوده است . براي نمونه گاهي چشمه هاي كم دوامي بر اثر حرارت لايه هاي دروني سر از خاك بيرون مي آوردند ولي هيچ گاه آب مايع در يك منطقه وسيع و آزاد به مدتی طولاني بر سطح جريان نداشته است.
اين نتايج اوليه بررسی دقيق شهابسنگهای مريخی نتايج متفاوت از آنچه مريخ نوردهای ناسا از حضور آب مايع دست کم در منطقه فرود مريخ نورد فرصت (آپورتونيتی) نشان می دهند را به همراه داشته است. با وجود تمام کاوشهای انجام شده هنوز به قطعيت گذشته پر رمز و راز سياره سرخ بر ملا نشده است.

 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013