English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

تفاوتهاي برجسته اي ميان ماده و پادماده يافت شد

 

 

 


 

BaBar  كه در مركز شتابدهنده ي خطي استنفورد (SLAC)  در امريكا كار مي كنند، برجسته ترين تفاوت را ميان ماده و پادماده يافته است. آزمايش نشان داده است كه شمار واپاشي هاي مشاهده شده براي يك كلاس از ذرات مزون  B 13%   بيشتر از پادذره‌شان پادمزون B-   است.(arXiv.org/abs/hep-ex/0407057)

 نتايج اين آزمايش مي تواند به ما در پاسخ به اين پرسش كه چرا جهان به جاي پادماده توسط ماده تسخير شده است؟ يا اينكه چرا به مقدار برابر از هر دو ندارد؟

كيهان شناسان بر اين باورند كه مقادير برابري از ماده و پادماده به هنگام مهبانگ توليد شده است. اگر ماده و پادماده دقيقاً مخالف هم باشند بايد نابود مي شدند و تنها فوتون ها به جا مي ماندند.

باري،وجود جهاني در تسخير ماده پيشنهاد مي كند كه پس از مهبانگ ماده و پادماده دستخوش فرايند‌هاي متفاوتي شده‌اند.براي توجيه اين فراواني مدل استاندارد فيزيك ذرات پيش‌بيني مي‌كند كه ماده و پادماده سرعت واپاشي اندك متفاوتي دارند. اين اثر كه نقض پاريته ي بار خوانده می شود،نخستین بار به طور غیر مستقیم در سال  (CP)  خوانده مي‌شود نخستين بار به طور غيرمستقيم به سال 1964 در كايونها ديده شد.

سه سال پيش تيم  BaBar "  و به طور غيرمستقيم گروه همكاري Belle  در آزمايشگاه  KEK  ژاپن " نقض غيرمستقيم CP  را براي نخستين بار در خانواده‌اي ديگر از ذرات به نام مزون B  كشف كردند. BaBar  شمار زيادي مزون B  و پاد مزون B  را با شليك باريكه‌ي پوزيترون به باريكه‌ي الكترون، توليد مي‌كند. مزون‌هاي B  و پادذرهايشان عمر كوتاهي دارند و به تندي به ديگر ذره‌هاي سبكتر مانند كايون و پايون وامي‌پاشند. با اندازه‌گيري بسيار دقيق سرعت هاي واپاشي، BaBar  توانست نشان دهد كه مزون B  اندكي آرامتر از پادذره‌ي هم ارزش واپاشي مي‌كند.

اكنون دانشمندان BaBar  نقض "مستقيم" CP  را با تحليل و واكافتِ واپاشي‌هاي بيش از 200 ميليون جفت مزون و پادمزون B مشاهده كرده اند. در ميان راههاي فراواني كه مزونها مي‌توانند واپاشي كنند، آنها به دنبال رويدادهاي نادري كه مزون B  را به جفتهاي K+pi-  و پادمزون B  را به جفتهاي  K-pi+  تبديل مي‌كنند، بوده اند. باري، دانشمندان BaBar  دريافتند كه در برابر910 جفت  K+pi- يافت شده تنها 696 جفت K-pi+ . به بيان ديگر تفاوت زيادي در شمار واپاشي‌هاي ماده و پادماده وجود دارد.

گرچه پيشتر نقض مستقيم CP  در آزمايشهايي كه بر روي كايونها انجام شده بود، مشاهده گرديده اما مشاهده‌ي جديد با مزون  B  توانمندتر است. اندازه‌گيري هاي جديد، نتيجه‌ي كارايي بهتر شتاب دهنده‌ي PEP-II  در SLAC و بازده‌ي آشكارسازBaBar  است كه اكنون ميتواند 98% برخوردها را آشكارسازي كند. جاناتان دورفان مدير SLAC  مي‌گويد:"اين مشاهدات گامي مهم و رو به جلو در چيدن جورچينِ ماده و پادماده در جهان است.

جيمز اولسن از دانشگاه پرينستون و يكي از هدايت كننده‌گان واكافت و تحليل مي افزايد: "ما سيگنالهاي روشن و نيرومندي را براي رفتار نا متقارن ماده و پادماده مشاهده كرده‌ايم كه برخاسته از ساز و كار نقض مستقيم  CP  است.

 

منبع: فیزیک وب


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013