English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

نظريه ابر ريسمان

 

 

 بحث در رابطه بااين موضوع  بسيار زياد ميباشد در اينجا خلاصه اي از فيزيك اين نظريه را جهت آشنايي خدمتتان ارائه مي كنم.

 

نمودارهاي فاينمن

 

اولين يگانگي نسبيت خاص و مكانيك كوانتومي توسط فاينمن به نام الكتروديناميك كوانتومي براساس باروجرم الكترون ارائه شد.فاينمن پيش بيني عددي برخورد ذرات با هم را بوسيله  نمودارهايش انجام داد. هر كدام از اين نمودارها معرف يك عبارت رياضي از يك بسط بسيارمشكل ميباشد.جملات بسط نامتناهي بودند!  

                        

 

 

باز بهنجارش نمودارها باعث حذف بينهايت ها و تعيين  تراز هاي اتم هيدروژن شد.

 

 GUT نظريه

 

پيوندي بين الكترون و نوترينو و كوارك برقرار ميكند. كوارك با گسيل يك ذره به الكترون تبديل ميشود.( يگانگي نيروي الكتروضعيف ونيروي قوي )

                                                                     

 

 

 

 

اين نظريه از آن جهت جالب بود كه ميتوانست صدها ذره را با فرض چند ذره تشكيل  دهنده مانند كوارك ها و لپتون ها يگانه كند.

 به مرور زمان كوارك هايي كپي كواركهاي قبلي كشف شدند .وجود كپي ها به اين معناست كه اين نظريه نمي تواند يك نظريه بنيادي جهان باشد

 

راه حل چيست؟

                         

آنچه مورد نياز است عبارت است از نظريه اي كه حاوي جنبه هاي  قوي نظريه هاي يگانگي  بزرگ  و ا لكتروديناميك كوانتومي بوده ، ولي  مشكلات آن ها را نداشته باشد چند سالي است كه مقدمات چنين  نظريه اي  مطرح شده اما  اغلب آن را جدي نپنداشته اند . نظريه اي كه به ابر ريسمان معروف شده استتئوري ريسمان اصلي فقط بوزون ها را توصيف ميكند پس الكترون و كوارك ها را شامل نميشود.

 

 

 

 

 

تئوري كه قادر به يگانه كردن تمام نيروها و ذرات باشد ، ابرريسمان  نام گرفت. 

 

 

نظريه ابرريسمان

 

 

توضيحي براي نظريه كوانتوم و نسبيت عام  و يگانه كردن چهار نيروي موجود در طبيعت است.

 

 

قوانين نظريه ابرريسمان

 

1.هيچ نيرو يا ذره اي بنيادي تر از ديگري نيست.

 

2.نيروهاي اصلي و ذرات مد هاي نوساني مختلف ريسمان ها هستند.

                 

به هر مدار ارتعاشي مي توان يك ذره را مرتبط ساخت . اين بيان كه شالوده مكانيك كوانتومي را نيز در بر داشت ، در نهايت ريسمان را به وجود آورد.

ريسمان ها جرم نداشتند و كشسان بودند ، و سر هاي آنها با سرعت نور حركت مي كرد(نسبيت را نقض نميكرد)  هرچه كشش بيشتر بود جرم بيشتر مي شد . تعداد ارتعاشاتي كه يك ريسمان ميتوانست انجام دهد بي نهايت بود.از اين رو مي توانست همه ذرات ( هادرون هاي ) شناخته شده راتوصيف كند . به علاوه بر هم كنش هاي ذرات را هم مي توان به وسيله اضافه كردن حلقه ها  توصيف كرد .

 از آنجا كه يك سر يك ريسمان مي توانست به سر ريسمان ديگر متصل شود , پس دو سر يك ريسمان هم مي توانند به هم متصل شوند . كه در اين صورت يك ريسمان بسته تشكيل مي شود . بنابر اين دو نوع ريسمان وجود دارد : باز و بسته


 

 

 

 

 

 

 

چون اين نظريه براي تمام ذرات صادق بود بنابر اين بايد براي كوارك ها و باريون ها كه از سه كوارك تشكيل شده اند نيز توضيحي داشته باشد . بنا بر نظر " نامبو   "  و همكارانش كوارك ها به سر هاي ريسمان متصل شده اند . و در واقع اگر ريسمان پاره شود , در محل گسستگي يك كوارك ويك پاد كوارك تشكيل مي شود . براي باريون ها هم بايد يك ريسمان در نظر گرفت تا ريسماني سه سر داشته باشيم . و در هر سر آن يك كوارك در نظر بگيريم.

 علت موفقيت اين نظريه ، تقارنهاست كه واگرايي هاي موجود در نظريه الكتروديناميك كوانتومي را از بين ببرد.تنها شكل سازگار با اين نظريه به يك فضاي 26 بعدي نياز داشت(دنياي ما تنها چهار بعد دارد).

 

 

سعيده شيرين منش             

عضو هيئت علمي انجمن اخترشناسي شيراز

 
منبع  : پارس اسکای 
نویسنده : 
سعیده شیرین منش 
 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013